Chủ đề: Bé và hoa - Đề tài: Những bông hồng xinh xắn - Nhóm Lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
7
download

Chủ đề: Bé và hoa - Đề tài: Những bông hồng xinh xắn - Nhóm Lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ hiểu được quá trình phát triển từ nụ đến hoa của hoa hồng. - Nhận biết hoa hồng có nhiều màu sắc. - Rèn luyện khả năng tỉ mỉ, kiên nhẫn và sáng tạo trong các hoạt động nghệ thuật. - Biết phối hợp cùng bạn. - Tích cực nêu lên ý kiến của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Bé và hoa - Đề tài: Những bông hồng xinh xắn - Nhóm Lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé và hoa tài: Nh ng bông h ng xinh x n Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr hi u ư c quá trình phát tri n t n n hoa c a hoa h ng. - Nh n bi t hoa h ng có nhi u màu s c. - Rèn luy n kh năng t m , kiên nh n và sáng t o trong các ho t ng ngh thu t. - Bi t ph i h p cùng b n. - Tích c c nêu lên ý ki n c a mình. II. Chu n b : - Bài gi ng tương tác trên ph n m m PP. - các cành hoa h ng ư c làm s n, chưng có lá và chưa qu n keo bên ngoài. Các lá hoa h ng, keo sáp, bìa làm bình hoa, gi y màu, dây kim tuy n v.v.v.. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Thăm vư n hoa h ng Hát và v n ng theo nh c “ra vư n hoa em chơi” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Quan sát và àm tho i v i cô v nh ng gì tr quan sát ư c trên máy tính: Sau khi tr quan sát xong, chia tr thành 3 nhóm, m i nhóm ch n m t màu và k v b c tranh hoa h ng mà mình th y. G i ý cho tr sáng t o trong cách k : nêu tình c m c a tr trư c cái p trong thiên nhiên 2. Ho t ng 2: ánh th c n h ng Các tr quay v máy tính, quan sát xem n h ng n như th nào? Trò chuy n v quá trình n hoa c a n h ng. Tr tr v các góc l p, l y cho m i nhóm 1 r trong ó có các th hình. Các nhóm quan sát trên màn hình và s p x p theo th t n hoa c a các b c tranh. 3. Ho t ng 3: Xem ai khéo léo? Tr v các góc và m i nhóm nh n các v t li u, sau ó tr hoàn thành các cành h ng c m vào bình. B n nam: làm và trang trí bình hoa B n n : hoàn thành các cành hoa, c m hoa và trang trí. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô g i ý, hư ng d n và sau khi hoàn thành, các nhóm i quan sát bình hoa c a nhóm b n và cho nh n xét K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản