Chủ đề: Biển cả - Đề tài: Em yêu biển - Nhóm lớp: Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
8
download

Chủ đề: Biển cả - Đề tài: Em yêu biển - Nhóm lớp: Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ thuộc bài hát “em yêu biển”, hát đúng giai điệu và đúng lời. - Trẻ biết lắng nghe và vận động theo nhạc. - Tham gia tích cực vào các hoạt động trò chơi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Biển cả - Đề tài: Em yêu biển - Nhóm lớp: Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bi n c tài: Em yêu bi n Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr thu c bài hát “em yêu bi n”, hát úng giai i u và úng l i. - Tr bi t l ng nghe và v n ng theo nh c. - Tham gia tích c c vào các ho t ng trò chơi. II. Chu n b : - Nh c bài hát “em yêu bi n”, “v bi n khơi” - M t s hình nh v bi n. - Các d ng c âm nh c và trang ph c bi u di n. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Em yêu bi n. Trò chơi: Bé làm sóng bi n. Khi cô hô sóng to: tr cúi r p ngư i, khi cô hô sóng nh : tr nghiêng ngư i sang ph i, sang trái. Trò chuy n v bi n, gi i thi u bài hát: “em yêu bi n”. Cô hát và d y tr hát bài hát: em yêu bi n. Cô t ch c cho các bé thi hát “em yêu bi n”. 2. Ho t ng 2: V bi n khơi Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô và bé cùng lên thuy n i du l ch bi n: Nghe hát và v n ng theo nh c bài hát: V bi n khơi. Trò chuy n v i tr v bi n. Cô và tr cùng hát múa theo nh c bài hát: V bi n khơi. 3. Ho t ng 3: bé con gì? M i tr có m t r ng th hình các con v t s ng dư i bi n. Cô treo hình các con v t b che m t n a, trong th i gian m t o n nh c, tr tìm ra th hình c a con v t ó. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản