Chủ Đề: Chào năm mới - Đề tài: Những cánh hoa mùa xuân - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
106
lượt xem
14
download

Chủ Đề: Chào năm mới - Đề tài: Những cánh hoa mùa xuân - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ cảm nhận vẻ đẹp của những bông hoa: màu sắc, hình dáng. - Rèn luyện khả năng quan sát. - Rèn luyện kỹ năng cầm bút, vẽ và tô màu cho trẻ. Biết sử dụng nhiều màu sắc trong bức tranh. Kỹ năng tô màu nền. - Cảm nhận vẻ đẹp trong các bức tranh và nói lên nhận xét của trẻ khi quan sát tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ Đề: Chào năm mới - Đề tài: Những cánh hoa mùa xuân - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Chào năm m i tài: Nh ng cánh hoa mùa xuân L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr c m nh n v p c a nh ng bông hoa: màu s c, hình dáng. - Rèn luy n kh năng quan sát. - Rèn luy n k năng c m bút, v và tô màu cho tr . Bi t s d ng nhi u màu s c trong b c tranh. K năng tô màu n n. - C m nh n v p trong các b c tranh và nói lên nh n xét c a tr khi quan sát tranh. II. Chu n b : - Mô hình vư n hoa, tranh m u c a cô. - Bút màu sáp, gi y v . - Chu n b các góc tr trưng bày tranh, kho ng 2, n 3 góc trong l p. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Vư n hoa mùa xuân. Cô và tr cùng i thăm vư n hoa mùa xuân. Trò chuy n v i tr v nh ng bông hoa: màu s c, hình dáng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com i xem tri n lãm tranh: cô cho tr xem b c tranh c a cô: Trò chuy n v i tr v b c tranh: v hình dáng các bông hoa, các b ph n c a cành hoa, màu s c hoa, lá, cành. Các y u t trang trí bên ngoài: m t tr i, m t t.v.v.. Ho t ng 2: Nh ng cánh hoa mùa xuân Tr nh n gi y, bút màu và v b c tranh hoa mùa xuân c a mình. Trong quá trình tr v cô quan sát, g i ý và giúp tr khi c n thi t. Trò chuy n v i tr v quá trình tr th c hi n. Có th g i ý tr trang trí thêm các chi ti t ph cho b c tranh sinh ng. Nh c nh tr dùng mà s c nh t tô màu n n. Ho t ng 3: Tri n lãm tranh mùa xuân. Cho tr dán các b c tranh lên các góc trong l p và cùng nhau i tham quan tri n lãm tranh, cho tr quan sát và nh n xét v nh ng b c tranh tr thích. K t thúc Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi t i các góc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản