Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Mèo lại hoàn mèo - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
211
lượt xem
21
download

Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Mèo lại hoàn mèo - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện “Mèo lại hoàn mèo” - Tập kể chuyện và bắt chước lời thoại của nhân vật - Quan sát và tìm được cái bóng của các nhân vật trong truyện - Hình ảnh câu chuyện “Mèo lại hoàn mèo” bằng tranh hoặc mô hình. - Rối các nhân vật trong truyện - Tranh vẽ các nhân vật và cái bóng đen của các nhân vật đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Mèo lại hoàn mèo - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Chú mèo con tài: Mèo l i hoàn mèo Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé l ng nghe và hi u n i dung câu chuy n “Mèo l i hoàn mèo” - T p k chuy n và b t chư c l i tho i c a nhân v t - Quan sát và tìm ư c cái bóng c a các nhân v t trong truy n II. Chu n b : - Hình nh câu chuy n “Mèo l i hoàn mèo” b ng tranh ho c mô hình. - R i các nhân v t trong truy n - Tranh v các nhân v t và cái bóng en c a các nhân v t ó III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Tìm “cái bóng” c a nhân v t - Cô chia nhóm tr , phát cho m i nhóm m t b c tranh v các nhân v t và cái bóng en c a nó. Yêu c u tr tìm và n i tương ng cho úng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Sau khi tr n i xong, cô xem l i và cùng trò chuy n v i tr v các nhân v t này như th nào, có liên quan gì n nhau không? Và d t tr n xem mô hình các nhâ v t và k chu n cho tr nghe 2. Ho t ng 2: K chuy n “Mèo l i hoàn mèo” - Cô k k t v i di n r i cho bé xem - Cô k tóm t t k t h p t câu h i àm tho i v i tr + T i sao ông lão t tên con mèo là “Tr i”? + Ngư i b n ã nói gì v i ông lão? + Ông lão ã i tên cho con mèo m y l n? Vì sao + Vì sao câu chuy n ư c g i là “Mèo l i hoàn mèo” 3. Ho t ng 3: Bé thi tài - Cô chia bé ra thành nhóm. M i nhóm tìm xem trong tranh còn thi u nhân v t nào? Cô phân cho nhóm ó óng vai nhân v t còn thi u và tham gia k l i chuy n cùng cô. - Khuy n khích tr t p nói l i tho i c a nhân v t cho úng 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc văn h c: G i ý chó bé chơi v i các con r i và t p k thành m t câu chuy n có ý nghĩa Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Góc khoa h c: Khám phá thiên nhiên: cac ch t tan ư c trong nư c * Góc gia ình: Tr bi t n u m t s món ăn ơn gi n, bi t ph giúp m chăm sóc nhà c a... 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCV : Mèo và chim s - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé sưu t m con mèo trên báo và t p chí Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản