Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Chiếc nhiệt kế diệu kì

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
5
download

Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Chiếc nhiệt kế diệu kì

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết công dụng , cách sử dụng, cấu tạo của nhiệt kế - Trẻ thuộc bài vè cúm A - Có ý thức bảo vệ phòng bệnh trước đại dịch cúm đang diễn ra. - Rèn kĩ năng vẽ, nặn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Chiếc nhiệt kế diệu kì

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ngày th 3 : Ch : Cúm A H1N1 tài: Chi c nhi t k di u kì Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t công d ng , cách s d ng, c u t o c a nhi t k - Tr thu c bài vè cúm A - Có ý th c b o v phòng b nh trư c i d ch cúm ang di n ra. - Rèn kĩ năng v , n n II. Chu n b : - Hình nh và nhi t k th t - Nhi t k b ng nh a cho bé - Gi y , bút màu, tn n III. Ho t ng: - Ho t ng 1: Ôn bài vè. - Ho t ng 2: Khám phá v c u t o, ki u dáng và công d ng c a chi c nhi t k . Câu h i g i ý : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Chi c nhi t k có nh ng b ph n nào? + Theo các b n thì ph n nào quan tr ng nh t? + Hình dáng chi c nhi t k có gì c bi t? + Nhi t k dùng làm gì ? - Ho t ng 3: V , n n chi c nhi t k . - Ho t ng vui chơi : + Góc t o hình: V , n n nhi t k + Góc xây d ng : xây b nh viên ch ng d ch cúm + Góc ch vi t : tìm ch cái “ A, H, N” có trong tên c a b n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản