Chủ đề: Hoa và bé - Đề tài: Hoa hồng và hoa sen - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
128
lượt xem
19
download

Chủ đề: Hoa và bé - Đề tài: Hoa hồng và hoa sen - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhận biết được đặc điểm của hoa hồng, hoa sen, một số điểm giống nhau và khác nhau của 2 loại hoa trên. - Phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo và hình thành tình cảm yêu quý, thể hiện cảm xúc trước cái đẹp trong thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. - Rèn luyện khả năng khéo léo và biết sử dụng an toàn các vật dụng trong tạo hình: kéo, kềm, kẽm… - Biết phối hợp nhiều nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra những bông hoa đẹp. - Giáo dục trẻ biết chia sẻ cùng bạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Hoa và bé - Đề tài: Hoa hồng và hoa sen - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Hoa và bé tài: Hoa h ng và hoa sen Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t ư c c i m c a hoa h ng, hoa sen, m t s i m gi ng nhau và khác nhau c a 2 lo i hoa trên. - Phát tri n kh năng sáng t o, khéo léo và hình thành tình c m yêu quý, th hi n c m xúc trư c cái p trong thiên nhiên và b o v thiên nhiên. - Rèn luy n kh năng khéo léo và bi t s d ng an toàn các v t d ng trong t o hình: kéo, k m, k m… - Bi t ph i h p nhi u nguyên v t li u khác nhau t o ra nh ng bông hoa p. - Giáo d c tr bi t chia s cùng b n và như ng nh n b n. - Ý th c bi t yêu quý lao ng, gi gìn v sinh. II. Chu n b : - Bài gi ng trình chi u trên ph n m m PP - Gi y màu h ng, : c t hình các cánh hoa có qu n k m s n cho tr làm hoa sen và hoa h ng. (nh ng v t li u này ư c cô và tr cùng làm trong các ho t ng góc t trư c), gi y màu c t lá. - Băng keo màu, kéo, các v t li u trang trí. III. Ti n Hành: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1. Ho t ng 1: Hoa h ng và hoa sen Tr cùng quan sát hoa h ng và hoa sen trên máy tính v i cô. àm tho i v c tính c a hoa h ng và hoa sen. M ts i m gi ng và khác nhau c a hoa h ng và hoa sen. 2. Ho t ng 2: Xem ai khéo tay Chia tr v các nhóm, m i nhóm s cùng phân chia công vi c, t o ra nh ng bông hoa h ng và hoa sen, sau ó c m ho c bó thành bó pm t trang trí l p. 3. Ho t ng 3: Bài hát v hoa sen Các nhóm trưng bày s n ph m c a mình. Cô cùng tr nghe hát và v n ng theo nh c bài hát: bông h ng t ng cô và lý hoa sen. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản