Chủ đề: QUÊ HƯƠNG - Đề tài: HỒN QUÊ - Lứa tuổi: 5_6 Tuổi (Lá)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
275
lượt xem
8
download

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG - Đề tài: HỒN QUÊ - Lứa tuổi: 5_6 Tuổi (Lá)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ gọi đúng tên, nêu được đăc điểm và cách chơi của một số nhạc cụ dân tộc: Bộ đàn: Đàn tranh, Đàn Bầu. Bộ hơi: Sáo trúc Bộ trống: Trống cơm Tập kĩ năng xỏ và cột dây mềm qua lỗ nhỏ trên vật. Phát triển vận đông tinh của các ngón tay, sự khéo léo và

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: QUÊ HƯƠNG - Đề tài: HỒN QUÊ - Lứa tuổi: 5_6 Tuổi (Lá)

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : QUÊ HƯƠNG tài: H N QUÊ L a tu i: 5_6 Tu i (Lá) Th i gian ti n hành: 25_30 phút Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH _YÊU C U: Tr g i úng tên, nêu ư c ăc i m và cách chơi c a m t s nh c c dân t c: B àn: àn tranh, àn B u. B hơi: Sáo trúc B tr ng: Tr ng cơm T p kĩ năng x và c t dây m m qua l nh trên v t. Phát tri n v n ông tinh c a các ngón tay, s khéo léo và kh năng t p trung chú ý Phát tri n kĩ năng t ng h p và so sánh. Giáo d c tình c m yêu m n v i âm nh c dân t c Vi t Nam. II. CHU N B 1) Ki n th c: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trong giáo án các ngày trư c cô và tr ã cùng tìm hi u v các lo i nh c c này. Giáo án c a hôm nay là gi ho t ng c ng c và th hi n. 2) dùng tr c quan: • Tranh nh,âm thanh, câu v các lo i nh c c . • o n phim v bi u di n nh c c dân t c. • Nh c “ Tr ng Cơm”. • Ph n m m trò chơi KidSmart. Có s tham gia c a nhân v t khách m i là ngh sĩ chơi Tr ng cơm. III. CÁC BƯ C TI N HÀNH 1) HO T NG 1: Rung chuông vàng. *. D n d t: Cùng nhau hát bài “M i b n” : “ Nào anh em cùng ra ây, xem chúng em ua nhau chơi àn. Tình tính tình, Tình tính tang…..” *. Thi “ Rung chuông vàng”: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com T o không khí l p sinh ng như m t Gameshow th c s trên truy n hình. ( N u có Camera cô t máy ghi hình, trong nh ng gi ho t ng chi u có th m cho tr xem l i.) : _ Cô óng vai MC, d n d t chương trình. _ Tr chia thành hai i, m i i c m t b n làm i trư ng gi nhi m v rung chuông. _ Lu t thi: Sau m i câu h i, cô hô tín hi u H T, hai i ph i nhanh tay rung chuông giành quy n tr l i. i nào rung trư c s ph m qui. _ Cu c thi b t u: + Câu 1: L ng nghe âm thanh oán tên nh c c . ( àn tranh) + Câu 2: Gi i câu tìm tên nh c c . ( àn b u) + Câu 3: So sánh àn tranh và àn b u ( c i m, cách chơi) có gì gi ng nhau? + Câu 4: L ng nghe âm thanh oán tên nh c c .( Sáo trúc) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Câu 5: Nghe bài hát, tìm tên nh c c có trong bài hát ó. ( Tr ng cơm) Xem t slide 3 n slide 8. Ghi chú: M i câu h i u có kèm câu h i ph v cách chơi c a lo i nh c c ó, tr l i úng câu h i ph s ư c thêm m t i m. Riêng câu 3 là m t câu h i khó, c n dành cho tr th i gian suy nghĩ và th o lu n. (Sau m i câu h i u có Hyperlink n trang k t qu . Xem slide 11 và 12.) Cu c thi nh m Rèn luy n trí nh , Phát tri n kĩ năng t ng h p và so sánh cho tr . _ Xem phim trình di n âm nh c dân t c: “Thăm Hu ngày xưa”_Vân Khánh. Tr c m nh n cái hay, cái p trong t ng âm thanh, giai i u, hình thành tình c m yêu m n v i âm nh c dân t c. Xem Slide 8 2) HO T NG 2: Ngh sĩ Tr ng cơm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com _Tình hu ng: Có m t v khách b t ng ghé thăm l p h c: m t ngh sĩ chơi tr ng cơm. V khách mang theo món quà c bi t là m t chi c tr ng cơm, gi i thi u và cho tr cùng s , v , chơi v i chi c tr ng. _Cô cho tr nhi u nh ng chi c tr ng cơm gi y khác_nhưng chưa có dây eo. Yêu c u tr c l , x và c t dây vào sao cho khi eo tr ng cân b ng, không b chéo. Phát tri n kĩ năng v n ng tinh, s t p trung và khéo léo tr . 3) HO T NG 3: Tình b ng ...có cái Tr ng cơm _Sau khi hoàn thành xong chi c tr ng, cho tr cùng bi u di n văn ngh . _Cô và khách m i làm i trư ng, chia l p thành 2 i, ng i di n nhau , hư ng d n tr các ng tác cùng v n ng theo nh c bài “ Tr ng Cơm”. Xem slide 9. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K t thúc ho t ng: C m ơn và chào t m bi t v khách n thăm l p h c. HO T NG PHÒNG KIDSMART: _Hư ng d n tr chơi trò chơi Âm nh c v i ph n m m Kidsmart: Vào Edmark Vietnamese=> Ch n Th gi i sôi ng 1=> Ban nh c c a ư i ươi Orandda=> Chơi t c p cơ b n ( Sáng) nc p nâng cao ( T i). _Xem slide 10 (Minh h a trò chơi). ây là trò chơi c m âm , giúp tr nh n bi t và phân bi t âm thanh c a m t s lo i nh c c _phù h p v i n i dung c a gi h c, ng th i phù h p t p thói quen t p trung và kĩ năng ph n ng nhanh cho tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản