Chủ đề: Tết đến rồi - Đề tài: Mâm quả ngày tết - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
162
lượt xem
28
download

Chủ đề: Tết đến rồi - Đề tài: Mâm quả ngày tết - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ diễn đạt được câu chúc tết mạch lạc, có ý nghĩa. - Trẻ cắt được hoa mai, hoa đào (hoa 5 cánh), gói được bánh chưng, bánh tét (mô hình) - Trẻ biết trình bày, trang trí mâm hoa quả ngày tết, viết được câu chúc tết. - Giáo dục trẻ tình thương yêu, sự sum vầy của gia đình trong ngày tết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Tết đến rồi - Đề tài: Mâm quả ngày tết - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch :T t nr i tài: Mâm qu ngày t t Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr di n t ư c câu chúc t t m ch l c, có ý nghĩa. - Tr c t ư c hoa mai, hoa ào (hoa 5 cánh), gói ư c bánh chưng, bánh tét (mô hình) - Tr bi t trình bày, trang trí mâm hoa qu ngày t t, vi t ư c câu chúc t t. - Giáo d c tr tình thương yêu, s sum v y c a gia ình trong ngày t t. II. Chu n b : - Gi y th công, kéo, h , các v t d ng trang trí. - Cành cây, bàn, trái cây nh a, h p gi y (h p ch nh t và h p d ng tr ) - Băng nh c các bài hát t t. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: L i hay ý p Hát và v n ng theo bài hát: Chúc t t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trong bài hát bé chúc t t như th nào? Các b n l p mình ã chu n b l i chúc t t cho ông bà, ba m , anh ch và m i ngư i trong gia ình chưa? - Các b n chúc t t như th nào? àm tho i v i tr v ngày t t: không khí ngày t t trong gia ình, chu n b ón t t, i chơi t t, i thăm m i ngư i.v.v… 2. Ho t ng 2: Bé tr tài àm tho i v nh ng gì c n chu n b ón t t. Chia tr thành 4 nhóm, m i nhóm ch n m t n i dung chu n b t t th c hi n: c t dán hoa mai, hoa ào trang trí, gói bánh chưng, bánh tét. Quan sát, g i ý và giúp các nhóm g p khó khăn. Trò chuy n v i tr v ý nghĩa c a vi c chu n b ngày t t y . 3. Ho t ng 3: Gia ình m m: Chia tr thành 2 gia ình (B c và Nam) Yêu c u tr trình bày mâm hoa qu ngày t t theo c trưng c a mi n mà tr ch n. Tr sao chép câu chúc trang trí thêm p (có th cho tr sao chép t các ho t ng vui chơi c a ngày hôm trư c) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr nh n xét mâm c nhóm mình và nhóm b n. Múa hát: “Mùa xuân” K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản