Chứng táo bón ở trẻ nhỏ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
4
download

Chứng táo bón ở trẻ nhỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là một bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ và các bậc cha mẹ thường rất lúng túng. Đa phần là tình hình sẽ nhanh chóng được cải thiện, chỉ đôi khi tình trạng táo bón trở nên xấu đi nhưng rất hiếm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chứng táo bón ở trẻ nhỏ

  1. Ch ng táo bón tr nh ây là m t b nh khá ph bi n tr nh và các b c cha m thư ng r t lúng túng. a ph n là tình hình s nhanh chóng ư c c i thi n, ch ôi khi tình tr ng táo bón tr nên x u i nhưng r t hi m. Th nào là i ti n bình thư ng? M t a tr kh e m nh bình thư ng s “ng i bô” m t ngày m y l n nh ? Thông thư ng thì các bé trong tu i 1 – 4 s i ti n t 1 – 2 l n/ngày. Tuy nhiên, có bé i c u 3 l n/ngày, ngư c l i có tr i c u không theo ngày nào c . T tc u bình thư ng. i v i nh ng tr có s c kh e t t, bé có th 3 ngày m i i c u m t l n. Kích thư c và lư ng ch t th i c a các bé cũng r t khác nhau, ph thu c vào nh ng gì tr ăn u ng h ng ngày. Làm sao bi t tr b táo bón?
  2. D u hi u tr b táo bón: - Bé dư ng như r t khó khăn có th i c u. - Có c m giác au khi i c u, có th c m nh n qua hành ng ng i i c u, ng i nhón chân c a tr . - Ch t th i r t c ng và khô. Nguyên nhân gây ra táo bón Không lư ng nư c và ch t xơ trong ch dinh dư ng là nguyên nhân ph bi n nh t. N t h u môn là m t nguyên nhân ph bi n khác. V t n t h u môn là v t r n trên da b h u môn và i u này làm cho vi c i c u gây ra au n và tr thành c c hình. Thư ng thì ch ng táo bón xu t hi n sau khi tr tr i qua m t th i gian viêm nhi m, không kh e. Trong khi b m, bé
  3. thư ng không u ng lư ng nư c c n thi t khi n ch t th i tr nên r n và r t khó di chuy n. Nh ng ch t th i này s gây xư c h u môn và là nguyên nhân gây ra b nh n t h u môn. Thêm vào ó, n i s giáo viên ho c s toi-let b n s góp ph n d n t i ch ng táo bón. B r i lo n tiêu hóa, ch ng h n như tiêu ch y cũng khi n h tiêu hóa còn non c a tr m t cân b ng và không th t ki m soát, k t qu là d n t i ch ng táo bón. ây có th là do tr lo l ng s ra qu n. R i lo n c m xúc cũng ư c xem là m t nguyên nhân n u bé s ng trong b u không khí gia ình thư ng xuyên căng th ng. Vi c i u tr b ng thu c men thư ng không gây ra ch ng táo bón tr nh (dù có th gây táo bón cho ngư i l n) nhưng ôi khi m t s lo i siro ho có th gây ra hi n tư ng này.
  4. D ng v i s a bò thư ng ư c ch n oán trong h u h t các trư ng h p r i lo n ư ng ru t tr nh . V i m t s tr , nó có th gây ra hi n tư ng táo bón. N u ai ó trong gia ình t ng hen suy n ho c chàm b i nhi m thì cũng có th nghĩ t i nguyên nhân d ng s a. Ch ng táo bón ôi khi x y ra khi m t a tr sơ sinh chuy n t bú m sang u ng s a bò ho c s a công th c. Giúp tr b táo bón như th nào? C n trao i v i bác sĩ v tình tr ng c a bé n u con b n chưa ư c 1 tu i. N u bé trên 1 tu i, b n có th th m t trong các cách sau: - Khuy n khích tr u ng th t nhi u nư c nhưng không nên u ng nư c ng t và nư c có ga b i vì chúng s làm h ng men răng.
  5. - Khuy n khích bé u ng nhi u lo i nư c: nư c tr ng, nư c hoa qu pha loãng và s a ( m t s tr , u ng quá nhi u s a cũng có th gây tác d ng ngư c, làm cho tình tr ng táo bón n ng thêm). Nư c m n, lê và táo ch a r t nhi u ư ng sorbitol, c bi t t t cho ư ng ru t c a bé. - V i tr s ng vùng ôn i, lư ng nư c c n u ng m i ngày là 1,5l/tr 4 - 6 tu i và 2l/tr t 7 tu i tr lên. T t nhiên, tr s ng vùng khí h u nhi t i c n u ng nhi u nư c hơn. - Tăng lư ng ch t xơ trong ch dinh dư ng. i u này dư ng như r t khó th c hi n b i m t kh o sát cho th y 29 - 48% tr em b táo bón là do “ăn u ng c u kỳ” và 47% có hi n tư ng ăn kém ngon mi ng. Ăn u ng là y u t quan tr ng c i thi n tình tr ng táo bón. Hãy gi i thích v i tr r ng b n c n ph i thay i ch dinh dư ng bé d i c u hơn nhưng không nên t o ra quá nhi u s khác bi t v i ch ăn c a c nhà. T t nh t là
  6. c gia ình cùng ăn nh ng th c ph m ó và c g ng ăn 5 lo i rau qu /ngày. ng v i h n ch s a trong ch dinh dư ng tr mà không trao i trư c v i bác sĩ b i nó có th d n t i vi c thi u h t dinh dư ng. Kho ng 50% tr em b d ng v i s a bò và cũng thư ng d ng luôn v i các protein trong u nành. Vì th vi c chuy n t s a bò sang s a u nành chưa h n ã là gi i pháp t t. Ăn sáng s m. i v i nhi u tr , b a sáng có tác d ng kích thích nhu ng ru t. N u ăn sáng s m, tr s có nhi u th i gian dành cho vi c i c u sau ó ngay t i nhà thay vì n trư ng (b i nhi u tr r t ng i i c u trư ng). Nên cho tr ng i gh riêng thay vì ng i b n c u ngư i l n b i vì ng i th ng, 2 chân ch m t s giúp tr ic ud dàng hơn. ng cho tr u ng thu c nhu n tràng n u không có ch nh c a bác sĩ.
  7. Khi nào c n t i bác sĩ? Nên ưa bé i khám bác sĩ n u bé dư i 1 tu i. N u bé l n tu i hơn, b n nên c g ng tìm nguyên nhân t i sao bé táo bón và th i u ch nh. Khi tình tr ng không chuy n bi n, lúc ó m i c n t i s tư v n c a bác sĩ. B n không nên ch m tr trong vi c ưa tr t i bác sĩ n u b n nh n th y r ng mình tr nên b c b i v i chuy n táo bón c a tr . Tr b táo bón có th làm b n vô cùng n n lòng khi liên t c suy/l y bô mà bé không . Nhưng táo bón không ph i là l i c a tr và càng không ph i là s c ý. i u quan tr ng là ph i h t s c kiên nh n. Hãy nghĩ r ng th nào bé cũng ph i b i ch t th i s tích y trong b ng và tr s có c m giác mu n i c u. Khi ó, th m chí b n còn ph i h tr bé b ng cách ngâm h u môn bé trong nư c m kích thích ph n x i c u c a bé. Hơn th , b tiêu ch y m i th c s là v n l n còn táo bón cũng ch là hi n tư ng nh t th i mà thôi.
  8. Bác sĩ có th làm gì Bác sĩ s ki m tra xem th ch t bé có v n gì không. Bác sĩ s quy t nh có ph i dùng thu c nhu n tràng hay không. V i thu c nhu n tràng, m t chu trình c a nó thư ng kéo dài kho ng 3 tháng và s gi m li u d n d n.
Đồng bộ tài khoản