intTypePromotion=3

Chương 18: Lập kế hoạch logistics chiến lược

Chia sẻ: Mai Văn Thành | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
680
lượt xem
285
download

Chương 18: Lập kế hoạch logistics chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch Logistics chiến lược đã được quy định như sau: Một quá trình lập kế hoạch thống nhất, toàn diện và tích hợp để đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua giá trị gia tăng và dịch vụ khách hàng, mà kết quả trong sự hài lòng của khách hàng tốt hơn (mà chúng ta mong muốn), bằng cách dự đoán nhu cầu trong tương lai cho các dịch vụ về logistics và quản lý các nguồn lực của toàn bộ chuỗi cung ứng (làm thế nào để tối ưu). Kế hoạch này được thực hiện trong bối cảnh với các mục tiêu tổng thể và kế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 18: Lập kế hoạch logistics chiến lược

 1. Chapter Eighteen: The Strategic Logistics Plan Chương 18: Lập kế hoạch logistics chiến lược GVHD: TS. Hồ Thị Thu Hòa Nhóm 8: Nguyễn Thị Thanh Xuân Nguyễn Văn Bình Hoàng Duy Long Mai Văn Thành Bùi Văn Hùng
 2. Chương 18: Lập kế hoạch logistics chiến lược 18.1. Kế hoạch chiến lược là gì? 18.2. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch? 18.3. Quy trình lập kế hoạch của công ty 18.4. Xây dựng một kế hoạch logistic chiến lược 18.5. Những thách thức – cơ hội trong tương lai 2
 3. 18.1. Kế hoạch chiến lược là gì? ( What is Strategic Planning) Kế hoạch Logistics chiến lược đã được quy định   như sau: Một quá  trình lập  kế  hoạch thống  nhất, toàn  diện và tích  hợp để  đạt  được lợi  thế cạnh  tranh thông  qua giá trị gia tăng và dịch  vụ khách  hàng, mà  kết  quả trong sự  hài  lòng  của khách  hàng tốt  hơn (mà  chúng  ta mong muốn), bằng  cách dự  đoán nhu  cầu trong  tương  lai cho  các  dịch  vụ về logistics và quản  lý các  nguồn  lực  của toàn  bộ chuỗi cung  ứng (làm  thế  nào để tối ưu). Kế  hoạch này  được  thực  hiện trong bối  cảnh với các mục tiêu tổng thể và kế hoạch của công ty. 3
 4. 18.1. Kế hoạch chiến lược là gì? ( What is Strategic Planning)  Định nghĩa này bao gồm ba yếu tố chính:   (1)  Các­mục tiêu dài hạn; (2)  Các cách (phương tiện)  để đạt  được các mục tiêu  này;  (3)  Tiến trình để đạt được các mục tiêu này. 4
 5. 18.2. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch? (The Importance of Planning) • Ứng phó với những bất định và thay đổi • Tập trung sự chú ý vào những mục tiêu • Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế • Giúp cho nhà quản lý kiểm tra dễ dàng  5
 6. 18.3. Quy trình lập kế hoạch của công ty (The Corporate Planning Process) Marketing, manufacturing, and logistics must be closely coordinated in the planning process (Marketing,  sản  xuất,  và  logistics  phải  được  phối  hợp chặt chẽ trong suốt quá trình lập kế hoạch).  6
 7. 18.4. Xây dựng một kế hoạch logistic chiến lược (Developing a Strategic Logistics Plan)  Hiểu  biết  kỹ lưỡng và  đánh giá các  chiến lược doanh nghiệp  và kế hoạch tiếp thị,  Nghiên  cứu  dịch  vụ  khách  hàng  để  xác  định  những  yếu  tố  chính của dịch vụ, dịch vụ được tính toán như thế nào.  Tổng  chi  phí  liên  quan  đến  hệ  thống  Logistics  thay  thế  để  chọn công ty cung cấp rẻ nhất.  7
 8. 18.4. Xây dựng một kế hoạch logistic chiến lược Figure 18-3 The logistics audit a conceptual model – Một mô hình đánh giá hoạt động logistics 8
 9. 18.4. Xây dựng một kế hoạch logistic chiến lược (Developing a Strategic Logistics Plan) Hình18-4 Việc lập ra kế hoạch logistics (Making logistics decisions) Nguồn: William C. Copacino, Andersen Consulting, 2000. 9
 10. 18.4. Xây dựng một kế hoạch logistic chiến lược (Developing a Strategic Logistics Plan) Hình 18­5 Logistics chiến lược tích hợp tám lĩnh  vực chính 1 (Logistics strategy integrates eight  Dịch vụ khách hàng areas) . Mạng lưới Cung cấ2 dây 3 .p Logistics chuyền thiết kế chiến lược . 4 5 6 Quản lý giao Thiết kế nhà Quản lý các . thông vận tải kho và hoạt tài liệu Nguồn: William C.  động của kho Copacino, Andersen  Consulting, 2000.  8 7 Công nghệ Quản lý tổ chức thông tin và thay đổi 10
 11. 18.5. Những thách thức – cơ hội trong tương lai (Future Challenges) 18.5.1. Quản lý chuỗi cung ứng 18.5.2. Thương mại điện tử 11
 12. 18.5.1. Quản lý chuỗi cung ứng  (Supply chain management)  Việc thực hiện quản lý chuỗi cung  ứng liên quan  đến việc  xác  định  các  thành  viên  trong  chuỗi  cung  ứng,  người  mà  nó là rất quan trọng để liên kết, những gì các quy trình cần  được  kết  nối  với  nhau  của  các  thành  viên  chủ  chốt,  và  loại / mức  độ hội nhập  áp dụng  đối với mỗi quá trình liên  kết.   Mục  tiêu  là  để  tạo  ra  giá  trị  nhất  không  chỉ  cho  công  ty  nhưng  toàn  bộ  chuỗi  cung  cấp  mạng,  bao  gồm  cả  các  khách  hàng  cuối  cùng.  Do  đó,  chuỗi  cung  ứng  quá  trình  hội nhập và các sáng kiến tái cấu trúc nên  được hiệu quả  nhằm thúc  đẩy quá trình tổng và hiệu quả trên các thành  viên của chuỗi cung ứng. 12
 13. 18.5.1. Quản lý chuỗi cung ứng  (Supply chain management)  Để đạt được các dòng sản phẩm hiệu quả nhất và hiệu  quả trong chuỗi cung cấp, nó là cần thiết để tích hợp  các quy trình kinh doanh chính qua các công ty trong  mạng lưới dây chuyền cung cấp. Nếu không làm như  vậy sẽ dẫn đến một cách tiếp cận phân tán và phá hoại  đến thị trường.  Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng là chìa khóa để đạt  được tích hợp quản lý Logistics, đó là, vật liệu tổng hợp  và các luồng thông tin từ điểm nguồn gốc đến điểm tiêu  thụ của người này. Thông tin là chìa khóa tạo khả năng  cho cả quản lý chuỗi cung ứng và Logistics. 13
 14. 18.5.2. Thương mại điện tử (E-Commerce) Hình 18­6: Sử dụng thông tin để cho phép tích hợp chuỗi cung ứng (Using information to enable supply chain integration)   14
 15. 18.5.2. Thương mại điện tử (E-Commerce)  Băng thông rộng của Internet và sự sẵn có cho phép  chuyển  đổi  từ  một  chuỗi  cung  ứng  với  một,  một  luồng  chảy  nối  tiếp,  thông  tin  cho  mạng  lưới  kinh  doanh  mà  thông tin  được khả năng có sẵn trong một có thể sử dụng  từ cho tất cả các thành viên của chuỗi cung ứng. Ví dụ, đối  tác thương mại sẽ có thể liên kết lập kế hoạch của họ và  các hệ thống thực hiện qua mạng. Ví dụ về hoạt động thương mại điện tử 15
 16. Tóm tắt chương 18 Những  thách  thức  và  cơ  hội  cho  các  dịch  vụ  Logistics  chuyên  nghiệp  chưa  bao  giờ  lớn  hơn.  Phần  thưởng  cho  việc  chấp  nhận  những  thách  thức  và  tìm  giải  pháp  sáng  tạo  sẽ  là  đáng kể.  Đó  là  hy  vọng  của  chúng  tôi  mà  chúng  tôi  đã  trình  bày  những tư liệu trong văn bản này một cách mà sẽ khuyến khích  nam  giới  và  phụ  nữ  trẻ  tỏa  sáng  để  tìm  kiếm  sự  nghiệp  trong  nghề nghiệp và sẽ cung cấp cho học viên với một nguồn tham  khảo mà sẽ giúp họ trong việc quản lý hoạt động hằng ngày của  họ. 16
 17. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« vµ c¸c bạn đ· chó ý l¾ng nghe ! 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản