Chương 3: Mạch logic tổ hợp

Chia sẻ: Lê Mạnh Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
145
lượt xem
20
download

Chương 3: Mạch logic tổ hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín hiệu đầu ra của mạch tại thời điểm bất kỳ chỉ phụ thuộc vào tổ hợp giá trị tín hiệu vào ở thời điểm đó. Mạch logic tổ hợp được xây dựng từ các mạch điện cổng logic.Mã hoá là việc sử dụng kí hiệu để biểu thị một đối tượng xác định hoặc một tín hiệu xác định nào đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Mạch logic tổ hợp

 1. Chương 3: Mạch logic tổ hợp I. Đặc điểm cơ bản và phương pháp thiết kế mạch logic tổ hợp II. Bộ mã hóa III. Bộ giải mã IV. Bộ so sánh V. Bộ cộng VI. Bộ chọn kênh VII.Bộ nhớ Rom 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 1
 2. I. Đặc điểm cơ bản và phương pháp thiết kế mạch logic tổ hợp 1. Đặc điểm cơ bản – Tín hiệu đầu ra của mạch tại thời điểm bất kỳ chỉ phụ thuộc vào tổ hợp giá trị tín hiệu vào ở thời điểm đó – Mạch logic tổ hợp được xây dựng từ các mạch điện cổng logic 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 2
 3. • Phương pháp biểu diễn – Hàm số logic – Bảng chân lí – Sơ đồ logic – Bảng Các-nô – Đồ thị dạng sóng theo thời gian 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 3
 4. 2. Phương pháp thiết kế mạch logic tổ hợp Xác định các biến vào ra và Phân tích yêu cầu quan hệ giữa chúng Dùng 0,1 để mô tả giá trị Lập bảng chân lí biến đầu ra theo biến vào Đơn giản hóa biểu thức Tối thiểu hóa logic dùng bìa Các-nô hoặc biến đổi Mô tả biểu thức tối giản Vẽ sơ đồ logic bằng các cổng logic 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 4
 5. II. Bộ mã hóa 1. Bộ mã hóa nhị phân 2. Bộ mã hóa nhị-thập phân 3. Bộ mã hóa ưu tiên 4. Một số mã thông dụng 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 5
 6. Khái niệm • Mã hoá là việc sử dụng kí hiệu để biểu thị một đối tượng xác định hoặc một tín hiệu xác định nào đó • Bộ mã hoá là mạch điện thực hiện thao tác mã hoá 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 6
 7. 1. Bộ mã hóa nhị phân • Bộ mã hoá nhị phân là mạch điện dùng n bit để mã hoá N 2n tín hiệu. • Thiết kế bộ mã hóa nhị phân 3 bit (n=3) -Inputs: 8 -Outputs: 3 - Tại mỗi thời điểm chỉ có một đầu vào tích cực - Giá trị tổ hợp bít nhị phân đầu ra (CBA) cho biết số thứ tự đầu vào tích cực VD: y2 tích cực =>CBA=(010)2=2 ,y5 tích cực => CBA=(101)2=5 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 7
 8. 1. Bộ mã hóa nhị phân C y4 y5 y6 y7 B y2 y3 y6 y7 A y1 y 3 y5 y7 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 8
 9. 2. Bộ mã hóa nhi-thập phân (Decimal-to-BCD Encoder) -Inputs: 10 -Outputs: 4 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 9
 10. 2. Bộ mã hóa nhi-thập phân 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 10
 11. 2. Bộ mã hóa nhi-thập phân 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 11
 12. 3.Bộ mã hóa ưu tiên • Các bộ mã hoá vừa xét , tại mỗi thời điểm chỉ có một biến vào duy nhất ở trạng thái tích cực. • Nhiều khi, cùng một lúc có thể có từ 2 biến vào trở lên ở trạng thái tích cực; =>Nên cần thiết phải có ưu tiên khi mã hoá. Biến vào nào có mức ưu tiên cao hơn được mã hoá trước. Bộ mã hoá như vậy được gọi là bộ mã hoá ưu tiên 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 12
 13. 3.Bộ mã hóa ưu tiên 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 13
 14. Ví dụ Keyboard Encoder 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 14
 15. 4. Một số mã thông dụng Hình 4.9. Bảng các loại mã nhị- thập phân thông dụng 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 15
 16. 4. Một số mã thông dụng Hình 4.10. Bảng mã Gray 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 16
 17. Bảng mã ASCII tiêu chuẩn 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 17 H×nh 4.11. B¶ng m· ASCII tiªu chuÈn
 18. III. Bộ giải mã 1. Bộ giải mã nhị phân 2. Bộ giải mã nhị - thập phân (BCD) 3. Bộ giải mã hiển thị ký tự 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 18
 19. Khái niệm • “A decoder is a digital circuit that detects the presence of a specified combination of bits (code) on its inputs and indicates the presence of that code by a specified output level. In its general form, a decoder has n input lines to handle n bits and from one to 2 n output lines to indicate the presence of one or more n -bit combinations.” 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 19
 20. 1. Bộ giải mã nhị phân • Xét bộ giải mã nhị phân n=3 bít – Inputs(3): C,B,A – Outputs(8): y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7 9/12/2010 3:09 PM Chương 4. Mạch logic tổ hợp 20
Đồng bộ tài khoản