intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vi xử lý

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Vi xử lý
 • Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bài 4: Bộ máy thực thi Luật cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh và xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bộ máy thực thi luật cạnh tranh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 2   Download

 • Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bài 8: Xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử - Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: xử lý vi phạm pháp luật thương mại điện tử; giải quyết tranh chấp thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 4: Tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán trong đơn vị kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguyên tắc và yêu cầu tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán; tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán tài chính; tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính" nhằm liệt kê được các thành phần cơ bản của bộ vi xử lí, mô tả được kiến trúc RISC và kĩ thuật đường ống, phân biệt được các đặc trưng cơ bản của các họ vi xử lí thông dụng: intel 80x86, pentium,... Bài giảng trình bày 3 nội dung: kiến trúc vi xử lí trung tâm Intel 80x86, bộ vi xử lí Intel 80386, bộ vi xử lí 80486 và Pentium.

  pdf46p thanhthanh191 20-06-2022 46 2   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán - Chương 4: Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; khái niệm, phân loại xử lý vi phạm; pháp luật xử lý vi phạm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Luật lao động - Chương 4: Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung về kỷ luật lao động; xử lý vi phạm kỷ luật lao động; khái niệm trách nhiệm vật chất; căn cứ xử lí bồi thường thiệt hại vật chất; mức bồi thường thiệt hại vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng "Luật thương mại điện tử" có nội dung gồm 5 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung trong Luật thương mại điện tử; pháp luật về hợp đồng thương mại điện tử; pháp luật về hoạt động của website thương mại điện tử; pháp luật về bảo đảm an toàn giao dịch thương mại điện tử; xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf74p hidetoshidekisugi 16-06-2022 23 2   Download

 • Bài giảng Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và phân loại chất thải chăn nuôi; Đặc điểm của chất thải; Ứng dụng vsv trong xử lý chất thải chăn nuôi: Lên men hiếu khí, lên men yếm khí, sử dụng chế phẩm vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tomjerry010 14-06-2022 10 2   Download

 • Một trong những đổi mới quan trọng trong xu hướng giảng dạy môn Nguyên lý kế toán hiện nay là tiếp cận theo người sử dụng thông tin thay vì người làm ra thông tin. Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Mở TPHCM đã triển khai theo hướng này từ năm 2011. Bài viết "Giảng dạy môn Nguyên lý kế toán theo hướng tiếp cận người sử dụng thông tin" xem xét các lập luận, kinh nghiệm trên thế giới về vấn đề này, cách thức tiếp cận tại một số trường đại học tại Việt Nam và khảo sát việc áp dụng tại trường Đại học Mở TPHCM.

  pdf10p runordie2 07-06-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 3: Mô hình von Neumann và kiến trúc tập lệnh LC-3 (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về các thành phần cơ bản; một ví dụ về mô hình von Neumann: LC-3; quá trình xử lý lệnh; thay đổi quá trình xử lý lệnh; khái niệm ISA LC-3; nhóm lệnh thi hành; nhóm lệnh di chuyển dữ liệu; nhóm lệnh điều khiển; ba cấu trúc lệnh trong LC-3;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p haoasakura 30-05-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu - Chương 4: Tổ chức thực hiện đo GPS cung cấp cho học viên những kiến thức về chọn điểm và chôn mốc GPS; thiết kế đo GPS; xử lý vec tơ cạnh; kiểm tra chất lượng đo GPS;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf4p andromedashun 26-05-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Vi điều khiển - Chương 1: Tổng quan về Vi điều khiển có nội dung trình bày về lịch sử phát triển, các họ vi điều khiển, khái niệm vi điều khiển, sơ đồ khối của một hệ máy vi tính, đơn vị xử lý trung tâm - CPU, random access memory - RAM, read only memory - ROM, ellectrically erasable programmable rom - EPPROM,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p emtraingu00 30-04-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Vi xử lí: Chương 3 - giới thiệu hệ vi xử lý tổng quát gồm các nội dung: sự phát triển của các hệ vi xử lý, họ vi mạch số và công nghệ, khái niệm máy tính, máy vi tính và vi xử lý, lịch sử phát triển vi xử lý, các thành phần chính của CPU, bộ nhớ, bit, byte, word, các loại bộ nhớ, các vấn đề truyền dữ liệu, các phương pháp điều khiển, ... mời các bạn tham khảo.

  pdf48p lavender2022 23-04-2022 19 1   Download

 • Bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: chương 10 nội dung nói về một số chính sách, pháp luật liên quan đến thương mại điện tử, các quyết định, nghị định liên quan, cách xử phạt vị pham đạo đức thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p huyenhuyen0827 22-03-2022 15 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Hệ thống nhúng (2019): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về phát triển hệ thống nhúng dựa trên hệ vi xử lý nhúng; kiến trúc của hệ vi xử lý nhúng ARM; giới thiệu về dòng vi xử lý ARM Cortex và ARM Cortex M3; thiết lập hệ điều hành nhúng trên nền ARM; lập trình điều chế độ rộng xung - PWM (Pulse-width modulation);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf145p chenlinong_0310 23-02-2022 28 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về thiết kế và cài đặt các hệ thống nhúng; phát triển hệ thống nhúng dựa trên VXL ARM; cài đặt và thử nghiệm hệ thống nhúng; kiến trúc của hệ vi xử lý nhúng ARM; thiết kế điều khiển giao tiếp với thiết bị tương tự: ADC, DAC; thiết lập hệ điều hành nhúng trên nền ARM;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p chenlinong_0310 23-02-2022 9 1   Download

 • "Bài giảng Thiết bị ngoại vi và kĩ thuật ghép nối: Phần 1" có nội dung trình bày về cơ sở ghép nối thiết bị ngoại vi; thủ tục trao đổi dữ liệu; xử lý ngắt của nhiều thiết bị ngoại vi; vi mạch xử lý ngắt; ghép nối qua cổng song song; các lệnh vào/ra dữ liệu; khối ghép nối son song đơn giản; ghép nối song song điều khiển bằng chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p chenlinong_0310 23-02-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 với mục tiêu giúp người học có thể liệt kê được đơn vị đo thông tin trong tin học (bit, byte, KB, MB, GB, TB, PB); Xác định được cấu tạo máy tính, chức năng các bộ phận; Chỉ ra được khả năng chứa thông tin của các thiết bị lưu trữ; Xác định được cách quản lý thông tin trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hoathachthao090 25-02-2022 16 0   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 Bộ xử lý trung tâm CPU, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức của CPU Hoạt động của chu trình lệnh; Đơn vị điều khiển; Kỹ thuật đường ống lệnh; Cấu trúc bộ xử lý tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt58p cuchoami2510 18-02-2022 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Vi xử lý
p_strCode=baigiangvixuly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2