Chương 3: Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hải | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
766
lượt xem
87
download

Chương 3: Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại sự kiện chết: - Chết sớm sau khi sinh- sơ sinh - Chết muộn sau khi sinh - Chết trẻ em dưới 1 tuổi - Chết trẻ em từ 1 đến 4 tuổi - Chết trẻ em dưới 5 tuổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng

 1. • Khái niệm về chết • Phân loại sự kiện chết: • Chết sớm sau khi sinh- sơ sinh • Chết muộn sau khi sinh í Chết trẻ em dưới 1 tuổi Ð Chết trẻ em từ 1 đến 4 tuổi ¶ Chết trẻ em dưới 5 tuổi
 2. è Tỷ suất chết thô (CDR) D CDR = *1000 Microsoft Office  Word 97 ­ 2003 Document P ÷ Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi (ASDRx ) Dx ASDR x = * 1000 Px ÷ Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi (IMR) D0 IMR = * 1000 Microsoft Office  B0 Word 97 ­ 2003 Document
 3. Tiếp  theo Đường thời  Đường  Tuổi gian sống 2 Đường  tuổi 1 0 2002 2003 200 Thời  4
 4. Lược đồ Lexis biểu diễn số chết của trẻ em dưới 1 tuổi D + D0 +1 0 D- 0 B-1 B0 D − B D + + 01 IMR = 0 Điều chỉnh tử số B0 − + D0 D0 IMR = + X Điều chỉnh cả tử và mẫu B0 B−1 − + D0 + D0 D0− IMR = X Điều chỉnh mẫu số d= + D0 + D0− dB0 + (1 − d ) B−1
 5. * Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi (U5-MR) * Cách 1: D0 − 4 U 5 − MR = * 1000 P0− 4 2 Cách 2: Tỷ suất = Số trẻ dưới năm tuổi chết * 1000 chết trẻ trong năm xác định em dưới Tổng số trẻ em sinh sống 5 tuổi trong cùng một năm (U5-MR)
 6. * Phương pháp chuẩn hóa trực tiếp: CDR = D = ∑ x = ∑ASDR x x Px D P ∑Px ∑Px ∑ ASDR S x P x SCDR = PS R Phương pháp chuẩn hóa gián tiếp CDR SMR = Microsoft Office  Excel 97­2003 Worksheet Px ∑ ASDR S x * P SCDR = SMR * CDR S
 7. ¬ Tuổi x ¬ Có 3 cách ghi nhóm tuổi: Cách 1 Cách 2 Cách 3 0 0-1 0 1-4 1-5 1 5-9 5-10 5 10-14 10-15 10 15-19 15-20 15 …….. …….. …….
 8. d q =d x n qx = n x x l x l x p = l x +1 p =l x+n x l x n lx x
 9. Ð Số năm-người sống được trong tuổi x (Lx) Ð Nếu số chết phân bố không đều theo các tháng tuổi, năm tuổi ta có : L = n(lx+n + ax * ndx) n x Nếu số chết phân bố đều n n L x = ( l + l+ n ) x x 2 Đối với nhóm tuổi mở l+ n Lx= x m x+
 10. Ước lượng của Colin Newlli : Tuổ x ax của nước có ax của nước có mức chết thấp mức chết cao 0 0,1 0,3 1 0,4 0,4 2 0,5 0,5 3 0,5 0,5 Tổng số năm-người sống được tính từ tuổi đúng x trở lên (Tx) ω Tx =∑Li = i x
 11. Triển vọng sống trung bình: Triển vọng sống trung bình của tuổi x: ex ω Tx ∑L i ex = = i =x lx lx Microsoft Office  Word 97 ­ 2003 Document � Triển vọng sống trung bình khi sinh (tuổi thọ trung bình): e0 ω T0 ∑L x e0 = =x =0 l0 l0
 12.         Hệ số chết (mx)  Tài liệu từng độ tuổi: dx mx=  Nếu số chết phân bổ đều : Lx d x m x * Lx l x + l x +1 (2 − q x ) qx = = = mx * = mx * lx lx 2l x 2 mx ⇒ qx = 1 1 + mx 2  Nếu số chết phân bổ không đều : mx qx = 1+ ( − ax ) x 1 m 13
 13.  Khi tính cho nhóm n tuổi:  Nếu số chết phân bổ đều : n * mx n qx = n 1 + mx 2  Nếu số chết phân bổ không đều : n * mx n qx = 1 + n(1 − a x )m x Microsoft Office  Word 97 ­ 2003 Document 14
 14. 15
 15. è Hãy phân biệt sự khác nhau giữa tuổi thọ bình quân với tuổi trung bình của những người đang sống và tuổi sống trung bình của những người chết Microsoft Office  Word 97 ­ 2003 Document
 16. l Sự khác biệt về mức chết, có bao nhiêu sự khác biệt? Tại sao có sự khác biệt đó. Dẫn chứng số liệu của Việt Nam. Microsoft Office  Word 97 ­ 2003 Document Microsoft Office  Word 97 ­ 2003 Document Microsoft Office  Word 97 ­ 2003 Document l Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến mức chết . Lấy ví dụ minh họa Microsoft Office  Word 97 ­ 2003 Document
 17. Œ Mô hình nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ em Microsoft Office  PowerPoint 97­2003 Presentation Microsoft Office  Word 97 ­ 2003 Document Œ Mô hình ảnh hưởng của mức chết đến sự phát triển Microsoft Office  PowerPoint 97­2003 Presentation Œ Nguyên nhân dẫn đến mức chết

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản