intTypePromotion=3

Chương 4: Công nghệ sản xuất gạch ngói

Chia sẻ: Tsfdf Hdjfk | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
334
lượt xem
82
download

Chương 4: Công nghệ sản xuất gạch ngói

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG 4 : Công nghệ sản xuất gạch ngói Khái niệm : Sản phẩm gạch ngói là lọai sản phẩm sử dụng rất nhiều trong xây dựng cơ bản hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Công nghệ sản xuất gạch ngói

  1. CHƯƠNG 4 : Công nghệ sản xuất gạch ngói 2.1 Khái niệm : Sản phẩm gạch ngói là lọai sản phẩm sử dụng rất nhiều trong xây dựng cơ bản hiện nay ,do vậy nó cũng là lọai sản phẩm có ảnh hưởng nhiều đến giá thành công trình . Sản phẩm gạch ngói được sản xuất với công nghệ đơn giản nhất trong ngành gốm sứ xây dựng ,đồng thời cũng có giá thành rẻ nhất . Sản phẩm gạch ngói là lọai sản phẩm nung ở nhiệt độ thấp .
  2. 2.2 Phân lọai sản phẩm gạch ngói :  2.2.1: Phân lọai gạch + Phân lọai theo công dụng sản phẩm +Phân lọai theo khối lượng thể tích 2.2.2: Phân lọai ngói : + Phân loai theo hình dáng . + Phân lọai theo diện tích sử dụng
  3. 2.3 Đặc tính kỹ thuật sản phẩm :  2.3.1 Sản phẩm gạch:  ­Gaïch 4 loã Loaïi Troïng löôïng Ñoä huùt Daøi Roäng Cao 2 / vieân nöôùc Soá vieân/m 1 1.100 14 175 75 75 64 2 1.300 15 180 80 80 56 3 1.600 15 190 90 90 50 Loaïi Ñoä huùt Daøi Roäng Cao Troïng 2 nöôùc löôïng/vieân Soá vieân/m 1 1.000 14 175 75 37 110 ­Gaïch 2 loã 2 1.200 14 180 80 40 105 3 1.500 14 190 90 45 90
  4. Gạch nem rỗng Gạch 2 lỗ HH01 Gạch 3 lỗ HH02
  5. Gạch 3 lỗ M14 Gạch 11 lỗ M15 Gạch 2 lỗ M25
  6. k you for evaluating AnyBizSoft PDF to PowerPoint. You can only convert 5 pages with the trial version. To get all the pages converted, you need to purchase the software from: http://www.anypdftools.com/buy/buy­pdf­to­powerpoint.html

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản