intTypePromotion=1

Chương 7: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẶC BIỆT

Chia sẻ: Hoa Nắng Aob | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:52

0
128
lượt xem
21
download

Chương 7: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẶC BIỆT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra các hệ thống đa dạng có thể mô phỏng quá trình ra quyết định của con người đối với các loại vấn đề khác nhau Định nghĩa thuật ngữ artificial intelligence và miêu tả mục tiêu của việc phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Liệt kê các đặc tính của các trí thông minh và so sánh giữa khả năng của trí thông minh nhân tạo với tự nhiên. Xác định các thành phần cơ bản trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và đưa ra các ví dụ của từng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẶC BIỆT

 1. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẶC BIỆT
 2. Mục tiêu • Các hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra các hệ thống đa dạng có thể mô phỏng quá trình ra quyết định của con người đối với các loại vấn đề khác nhau – Định nghĩa thuật ngữ artificial intelligence và miêu tả mục tiêu của việc phát triển các hệ thống trí tu ệ nhân tạo. – Liệt kê các đặc tính của các trí thông minh và so sánh giữa khả năng của trí thông minh nhân t ạo v ới tự nhiên. – Xác định các thành phần cơ bản trong lĩnh v ực trí tu ệ nhân tạo và đưa ra các ví dụ của từng loại. Fundamentals of Information Systems, Third Edition 2
 3. Mục tiêu • Các hệ chuyên gia có thể cho phép một nhân viên tập sự thực hiện công việc như một chuyên gia nhưng cần phải được phát triển một cách cẩn trọng. – Liệt kê các đặc tính và các thành phần cơ bản của một hệ chuyên gia. – Xác đinh 3 nhân tố chính cần xem xét khi đánh giá sự phát triển của một hệ chuyên gia. – Liệt kê và giải thích ngắn gọn các bước trong quá trình phát triển một hệ chuyên gia. – Xác định các lợi ích khi sử dụng hệ chuyên gia. Fundamentals of Information Systems, Third Edition 3
 4. Mục tiêu • Các hệ thống thực tại ảo có khả năng tạo một giao diện mới giữa con người và công nghệ thông tin bằng cách đưa ra những cách mới để trao đổi thông tin, các tiến trình ảo và diễn đạt ý tưởng một cách thông minh. – Định nghĩa thuật ngữ virtual reality và đưa ra các ví dụ về các ứng dụng của thực tại ảo. Fundamentals of Information Systems, Third Edition 4
 5. Mục tiêu • Các hệ thống chuyên dụng có thể giúp doanh nghiệp và cá nhân đạt được mục tiêu của họ – Thảo luận về các ví dụ của các hệ thống chuyên dụng sử dụng trong tổ chức và cá nhân. Fundamentals of Information Systems, Third Edition 5
 6. Tổng quan - Artificial Intelligence • Trí tuệ nhân tạo - Artificial intelligence (AI): khả năng ứng dụng của máy tính để mô phỏng hoặc bắt chước các chức năng của não người • Hệ thống AI - Artificial intelligence systems: tập hợp con người, các quy trình, phần cứng thiết bị, phần mềm, dữ liệu, tri thức cần thiết để phát triển các hệ thống máy tình có thể mô phỏng các đặc tình của trí thông minh Fundamentals of Information Systems, Third Edition 6
 7. Bản chất của sự thông minh • Khả năng học hỏi từ các kinh nghiệm và ứng dụng tri thức thu được từ kinh nghiệm • Quản lý được các tình huống phức tạp • Giải quyết các vấn đề khi thiếu các thông tin quan trọng • Xác định được điều gì là quan trọng • Phản ứng nhanh và chính xác với những tình huống mớ i Fundamentals of Information Systems, Third Edition 7
 8. Bản chất của sự thông minh • Hiểu được ý nghĩa các hình ảnh • Xử lý và thao tác với các biểu tượng • Sáng tạo và có khả năng hình dung • Tự học hỏi, tìm tòi (heuristics) Fundamentals of Information Systems, Third Edition 8
 9. Sự khác biệt giữa thông minh tự nhiên và nhân tạo Table 7.1: A Comparison of Natural and Artificial Intelligence Fundamentals of Information Systems, Third Edition 9
 10. Các lĩnh vực chủ yếu của AI Figure 7.1: A Conceptual Model of Artificial Intelligence Fundamentals of Information Systems, Third Edition 10
 11. Hệ chuyên gia • Phần cứng và phần mềm có thể lưu giữ tri thức và có thể tự suy luận, tương tự như các chuyên gia thực • Được sử dụng trong nhiều ứng dụng kinh doanh Fundamentals of Information Systems, Third Edition 11
 12. Robotics • Các thiết bị cơ khí và máy tình thực hiện các công việc đòi hỏi độ chính xác cao hoặc lặp đi lặp lại hoặc nguy hiểm với con người • Các robot hiện này có khả năng thực hiện chính xác cao sử dụng các phần mềm điều khiển phức tạp • Có nhiều ứng dụng robotics ngày nay • Lĩnh vực nghiên cứu vẫn đang tiếp tục Fundamentals of Information Systems, Third Edition 12
 13. Robotics (continued) Robots can be used in situations that are hazardous or inaccessible to humans. The Rover was a remote-controlled robot used by NASA to explore the surface of Mars. Fundamentals of Information Systems, Third Edition 13
 14. Các hệ thống quan sát – Vision Systems • Phần cứng và phần mềm cho phép máy tính thu thập, lưu trữ và xử lý các hình ảnh • Sử dụng tại cơ quan điều tra để phân tích dấu vân tay • Sử dụng để nhận dạng người dựa trên các đặc tính của khuôn mặt Fundamentals of Information Systems, Third Edition 14
 15. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural Language Processing • Phương pháp xử lý cho phép máy tính hiều và phản ứng lại các câu lệnh sử dụng ngôn ngữ tự nhiên – ví dụ Tiếng Anh • Có 3 mức độ nhận dạng giọng nói – Lênh: nhận dạng một tập hợp từ – Rời rạc: nhận dạng một bài đọc với các khoảng dựng giữa các từ – Liên tục: nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên Fundamentals of Information Systems, Third Edition 15
 16. Natural Language Processing (continued) Dragon Systems’ Naturally Speaking 7 Essentials uses continuous voice recognition, or natural speech, allowing the user to speak to the computer at a normal pace without pausing between words. The spoken words are transcribed immediately onto the computer screen. Fundamentals of Information Systems, Third Edition 16
 17. Hệ thống học tập - Learning Systems • Sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm cho phép máy tính thay đổi các chức năng và phản ứng lại các tình huống dựa trên các phản hồi nhận được • Các phần mềm này yêu cầu nhận được các phản hồi của các hành động hoặc quyết định • Phản hồi được sử dụng để thay đổi các công việc sẽ làm trong tương lai Fundamentals of Information Systems, Third Edition 17
 18. Mạng thần kinh- Neural Networks • Hệ thống máy tính mô phỏng các chức năng của não người • Khả năng lấy các thông tin nếu các nút mạng lỗi • Nhanh chóng sửa các dữ liệu đã lưu trữ khi cần thiết • Khả năng khôi phục mối quan hệ và các xu hướng của các CSDL lớn • Khả năng xử lý các vấn đề phức tạp mà thông tin không được thể hiện Fundamentals of Information Systems, Third Edition 18
 19. Các ứng dụng khác • Thuật toán di truyền - Genetic algorithm: một thuật toán sử dụng để giải quyết các vấn đề lớn và phức tạp mà có một số các thao tác liên quan hoặc các mô hình thay đổi và phát triển cho đến khi tìm ra lời giải • Các robot - Intelligent agent: một chương trình dựa trên các hiểu biết có trước thực hiện một công việc cho một người hoặc một chương trình khác Fundamentals of Information Systems, Third Edition 19
 20. Tổng quan về Hệ chuyên gia: Các đặc tinh và Nhược điểm của Hệ chuyên gia • Có thể giải thích các suy luận hoặc đề xuất các quyết định • Có biểu hiện của các hành vi thông minh • Có thể đưa ra các kết luận từ các quan hệ phức tạp • Có thể cung cấp các tri thức • Có thể giải quyết các vấn đề không chắc chắn Fundamentals of Information Systems, Third Edition 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2