Chương 7: Phá sản và pháp luật về phá sản

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

1
778
lượt xem
274
download

Chương 7: Phá sản và pháp luật về phá sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: - Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản - Trình tự, thủ tục phá sản Doanh nghiệp, HTX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: Phá sản và pháp luật về phá sản

 1. CHƯƠNG 7 PHÁ SẢN VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN Nội dung: 7.1. Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản 7.2. Trình tự, thủ tục phá sản Doanh nghiệp, HTX
 2. 7.2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HTX Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá 1 sản 2 Tổ chức hội nghị chủ nợ và thủ tục phục hồi kinh doanh 3 Thủ tục thanh lý tài sản và thanh toán nợ 4 Tuyên bố DN, HTX bị phá sản www.themegallery.com Company Logo
 3. 7.2.1. Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá s ản a. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản b. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản c. Quyết định mở thủ tục phá sản d. Thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản  www.themegallery.com Company Logo
 4. * Đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản: ­ Đối tượng có quyền:  Các chủ nợ  Người lao động  Chủ sở hữu Doanh nghiệp nhà nước  Các cổ đông công ty cổ phần  Thành viên hợp danh ­ Đối tượng có nghĩa vụ:  Chủ Doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của Doanh  nghiệp, HTX  www.themegallery.com Company Logo
 5. 7.2.2. Tổ chức hội nghị chủ nợ và thủ tục phục hồi Hội nghị chủ nợ   + Thành phần tham gia hội nghị chủ nợ  + Điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ  + Nội dung của hội nghị chủ nợ www.themegallery.com Company Logo
 6. 7.2.2. Tổ chức hội nghị chủ nợ và thủ tục phục hồi Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thanh  lý tài sản  Xây dựng và thông qua phương án phục hồi hoạt  động kinh doanh  Thực hiện và giám sát phương án phục hồi hoạt  động kinh doanh  Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh www.themegallery.com Company Logo
 7. 7.2.3. Thủ tục thanh lý tài sản và phân chia tài sản      a.Các trường hợp Tòa án ra quyết định mở  thủ tục thanh lý tài sản  Trong trường hợp đặc biệt  Khi Hội nghị chủ nợ không thành  Khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần  thứ nhất  www.themegallery.com Company Logo
 8. 7.2.3. Thủ tục thanh lý tài sản và phân chia tài sản b. Thứ tự phân chia tài sản  Phí phá sản  Các  khoản  nợ  lương,  trợ  cấp  thôi  viêc,  bảo  hiểm  xã  hội  và  các  quyền  lợi  khác  theo  thoả  ước  lao  động  tập  thể  và  hợp  đồng lao động đã ký kết.  Các khoản nợ không có bảo đảm   Trường  hợp  giá  trị  tài  sản  của  doanh  nghiệp  sau  khi  thanh  toán đủ các khoản nợ mà vẫn còn thì phần còn lại thuộc về:  xã  viên  HTX,  chủ  DNTN,  các  thành  viên  của  công  ty,  cổ  đông của CTCP, chủ sở hữu DNNN  www.themegallery.com Company Logo
 9. 7.2.4. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản a. Các trường hợp ra quyết định tuyên bố doanh  nghiệp, hợp tác xã bị phá sản  Thẩm  phán  ra  quyết  định  tuyên  bố  doanh  nghiệp,  hợp  tác  xã  bị  phá  sản  đồng  thời  với  việc ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài  sản.  Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã  bị phá sản trong trường hợp đặc biệt. www.themegallery.com Company Logo
 10. 7.2.4. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản   b.Thông báo quyết định tuyên bố doanh  nghiệp, hợp tác xã bị phá sản:    Trong  thời  hạn  15,  kể  từ  ngày  ra  quyết  định  tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, Toà  án phải gửi và thông báo công khai quyết định theo  quy định tại Điều 29 của Luật Phá sản.  www.themegallery.com Company Logo
 11. TÌNH HUỐNG CTCP  A,  kinh  doanh  chế  biến  thủy  sản,  được  thành  lập  năm  1995  có  trụ  sở  chính tại thành phố X tỉnh Y. Sau 5 năm hoạt động, công ty gặp khó khăn và không  có khả năng thanh toán nợ đến hạn khi các chủ nợ có yêu cầu. Số nợ tính đến tháng  12.2004 lên tới 3 tỷ đồng. Một số chủ nợ của công ty (trong đó có X là chủ nợ lớn của  công ty, chiếm 50% tổng số nợ) đã làm đơn đến TAND tỉnh Y yêu cầu giải quyết thủ  tục phá sản công ty A. Trong quá trình giải quyết đã phát sinh các sự kiện sau: 1.Ngày 20.12.2004 TAND tỉnh Y  thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục giải quyết phá  sản đối với công ty A. Sau khi thụ lý đơn, vì thấy công ty có dấu hiệu tẩu tán tài sản  nên Thẩm phán đã ra quyết định số 01/QĐ ngày 25.12.2004 về việc “kê biên toàn bộ  tài sản của công ty A” và sau đó, ngày 10.1.2005 đã ra quyết định số 02/QĐ mở thủ  tục giải quyết yêu cầu phá sản đối với công ty A. 2.Trong quá trình giải quyết, phát hiện Ban Giám đốc công ty A đã thanh toán  cho công ty B là đối tác quan hệ (có hợp đồng cụ thể) số tiền là 700 triệu đồng vào  ngày 20.10.2004 ( giá trị hợp đồng là 500triệu) 3.Thẩm  phán  ra  quyết  định  số  03/QĐ  ngày  15.2.2004  tuyên  bố  giao  dịch  vô  hiệu. 4.Trong quá trình giải quyết, chủ nợ X (chủ nợ có số nợ lớn nhất) đã tự nguyện  rút lại đơn yêu cầu giải quyết thủ tục phá sản. Thẩm phán đã ra quyết định số 04/QĐ ngày 25.3.2004) đình chỉ thủ tục phá sản.           Anh chị hãy đưa ra nhận xét của mình về vụ việc trên. www.themegallery.com Company Logo
 12. Định hướng nhận xét các vấn đề:  Điều kiện yêu cầu tuyên bố phá sản?   Đối tượng nộp đơn có hợp pháp không?   Việc giải quyết của Tòa án: + Thẩm quyền giải quyết đúng hay sai?  + Tính hợp pháp của các Quyết định của Tòa án:  QĐ 01 về kê biên tài sản  QĐ 02 mở thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản?  QĐ 03 về tuyên bố giao dịch vô hiệu?   QĐ 04 về đình chỉ thủ tục phá sản?  www.themegallery.com Company Logo
 13. www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản