Chương II: Động lực học chất điểm

Chia sẻ: Nguyen Thi My Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:71

0
406
lượt xem
123
download

Chương II: Động lực học chất điểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Lực là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự tương tác giữa các vật, làm thay đổi trạng thái chuyển động của vật hoặc làm vật biến dạng.” • Về mặt cơ học, phân thành hai loại lực * Lực xuất hiện khi có sự tiếp cận giữa các vật (lực đàn hồi, lực ma sát…). * Lực xuất hiện khi không có sự tiếp cận giữa các vật (lực hấp dẫn, lực điện từ…).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương II: Động lực học chất điểm

 1. Chương  II 
 2. Chương  II  2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.2. CÁC ĐỊNH LÝ VỀ ĐỘNG LƯỢNG 2.3. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA CƠ HỌC ĐỂ KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 2.4. MOMEN ĐỘNG LƯỢNG 2.5. CHUYỂN ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI VÀ NGUYÊN LÝ GALILEO
 3. 2.1.1. Lực 2.1.2. Khối lượng 2.1.3. Các định luật Newton 2.1.4. Phương trình cơ bản của cơ học chất điểm 2.1.5. Hệ quy chiếu quán tính và không quán tính
 4. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.1. Lực “Lực là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự tương tác giữa các vật, làm thay đổi trạng thái chuyển động của vật hoặc làm vật biến dạng.” • Về mặt cơ học, phân thành hai loại lực * Lực xuất hiện khi có sự tiếp cận giữa các vật (lực đàn hồi, lực ma sát…). * Lực xuất hiện khi không có sự tiếp cận giữa các vật (lực hấp dẫn, lực điện từ…).
 5. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.1. Lực • Khi các vật tương tác ở xa nhau, ta bảo giữa các vật có một trường lực hoặc vật này đặt trong trường lực của vật kia. • Lực được biểu diễn bằng một vectơ. Có thể không đổi hoặc thay đổi (theo thời gian, vị trí…). • Trong hệ đơn vị SI, đơn vị cường độ của lực là 5 Newton ( N ), hệ CGS là dyne ( 1N = 10 dyne).
 6. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.2. Khối lượng “Là đại lượng vật lý đặc trưng cho vật. Nó biểu hiện hai đặc tính của vật.” * Quán tính chuyển động của vật (khối lượng quán tính) * Khả năng hấp dẫn của vật (khối lượng hấp dẫn) • Không có sự khác biệt giữa khối lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn vì vậy ta gọi chung là khối lượng của vật.
 7. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.3. Các định luật Newton * Định luật Newton I Phát biểu: “Mọi vật giữ nguyên trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng đều nếu không chịu một lực nào tác dụng, hoặc nếu có lực tác dụng vào nó triệt tiêu.” • Định luật Newton I còn gọi là định luật quán tính, và chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động do quán tính.
 8. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.3. Các định luật Newton * Định luật Newton II “Gia tốc chuyển động của chất điểm tỉ lệ với tổng hợp lực tác dụngF và tỉ lệ nghịch với khối lượng của chất điểm ấy” F a =k m • k: là hệ số phụ thuộc vào đơn vị sử dụng. Trong hệ SI: k = 1 F = ma
 9. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.3. Các định luật Newton * Định luật Newton III “Khi vật thứ nhất tác dụng lên vật thứ hai một lực F thì vật thứ hai cũng tác dụng lên vật thứ nhất một lực F ' . Hai lực F , F tồn tại đồng thời, ' cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.” F + F' = 0
 10. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.3. Các định luật Newton * Định luật Newton về lực hấp dẫn ’ “Hai chất điểm có khối lượng m và m đặt cách nhau một khoảng r sẽ hút nhau bằng những lực có phương là đường thẳng nối hai chất điểm đó, có độ lớn tỉ tệ ’ thuận với hai khối lượng m, m và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r.” M F F ' M’ m.m' F = F ' = G. 2 r r • Trong hệ SI: G = 6,67.10-11 (Nm2/kg2)
 11. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.4. Phương trình cơ bản của cơ học chất điểm • Biểu thức toán học của định luật II là phương trình cơ bản của động lực học chất điểm F = ma • Với định luật I F =0 →a =0 →v =const • Với định luật II F F ≠ 0→a = ≠0 m
 12. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.4. Phương trình cơ bản của cơ học chất điểm • Trong chuyển động cong a = a n + at • Do đó, lực tác dụng lên chất điểm F = Fn + Ft Ft = m.at : Gọi là lực tiếp tuyến v2 Fn = m. : Gọi là lực pháp tuyến (lực hướng tâm) R
 13. 2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 2.1.5. Hệ quy chiếu quán tính và không quán tính • Những hệ quy chiếu chuyển động tương đối với nhau bởi tốc độ không đổi được gọi là hệ quán tính, trong các hệ quán tính có gia tốc như nhau. • Những hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc gọi là hệ không quán tính, trong các hệ không quán tính các gia tốc khác hẳn nhau.
 14. Từ phương trình Newton, ta có thể suy ra một số phát biểu tương đương, đó là các định lí về động lượng. 2.2.1. Thiết lập các định lý về động lượng 2.2.2. Ý nghĩa của động lượng và xung lượng
 15. 2.2. CÁC ĐỊNH LÝ VỀ ĐỘNG LƯỢNG 2.2.1. Thiết lập các định lý về động lượng • Động lượng của chất điểm là. P = m.v • Định luật II Newton được biểu diễn dưới dạng d v d (m.v) d P F = m.a = m. = = dt dt dt dP F = dt
 16. 2.2. CÁC ĐỊNH LÝ VỀ ĐỘNG LƯỢNG 2.2.1. Thiết lập các định lý về động lượng * Định lý 1 “Đạo hàm động lượng của một chất điểm đối với thời gian có giá trị bằng lực (hay tổng hợp lực) tác dụng lên chất điểm đó.” dP F = dt
 17. 2.2. CÁC ĐỊNH LÝ VỀ ĐỘNG LƯỢNG * Ví dụ 2.2.1. • Một vật có khối lượng 10kg chuyển động trên trục x, vận tốc của vật lúc t là: v = t + 9t2 (m/s). Lúc t = 0, vật có hoành độ bằng không. a) Tìm cường độ tác dụng lên khối lúc t = 2s b)Tìm độ dời của vật trong khoảng thời gian từ t= 1s đến t = 3s.
 18. 2.2. CÁC ĐỊNH LÝ VỀ ĐỘNG LƯỢNG * Đáp án. a) Cường độ tác dụng lên khối lúc t = 4s C1: a4s = 72(m/s2), ta có: F = m.a = 720 (N) C2: P = mv = 10(2 + 9t2) (kg.m/s) dP F= = 180.t = 720( N ) dt b) Tìm độ dời của vật trong khoảng thời gian từ t= 1s đến t = 3s. 3 3 ∆x = ∫ vdt + x 0 = ∫ (2 + 9t )dt + x 0 = 82(m) 2 1 1
 19. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Một chất điểm có khối lượng 2kg chuyển động trên phương x với vận tốc v = 2t2 + t (m/s), tại thời điểm ban đầu vật có tọa độ x = 0(m). Vị trí và cường độ tác dụng lên khối tại thời điểm t = 3s là. Chúc mừng, bạn làm  a) x = 22,5 (m), F = 26 (N) đúng rồi Rất tiếc, bạn làm  b) x = 22,5 (m), F = 24 (N) sai rồi Rất tiếc, bạn làm  c) x = 11,25 (m), F = 26 (N) sai rồi Rất tiếc, bạn làm  d) x = 11,25 (m), F = 12 (N) sai rồi
 20. 2.2. CÁC ĐỊNH LÝ VỀ ĐỘNG LƯỢNG 2.2.1. Thiết lập các định lý về động lượng * Định lý 2 “Độ biến thiên động lượng của một chất điểm trong một khoảng thời gian nào đó có giá trị bằng xung lượng của lực (hay tổng hợp lực) tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.” t2 ∆ P = P2 − P = ∫ F dt 1 t1 t2 ∫ Fdt thgọigianxungếượ2 của lực trong khoảng t1 : ời là l ng t1 đ n t
Đồng bộ tài khoản