intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chương II:Thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Nguyen Quang Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
899
lượt xem
256
download

Chương II:Thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thanh toán quốc tế Nội dung chương II Khái niệm thanh toán quốc tế Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế Các cán cân bộ phận Việc ghi chép trên bảng cán cân thanh toán QT Nguyên tắc bút toán Các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán CHƯƠNG 2 CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 2 Khái niệm thanh toán quốc tế Là việc thu chi của một nước trong các lĩnh vực kinh tế tài chính dẫn đến việc tăng giảm ngoại hối của một nước trong một thời gian nào đó. Thực chất của TTQT là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương II:Thanh toán quốc tế

 1. Thanh toán quốc tế Nội dung chương II Khái niệm thanh toán quốc tế CHƯƠNG 2 Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế Các cán cân bộ phận Việc ghi chép trên bảng cán cân thanh toán QT CÁN CÂN THANH TOÁN Nguyên tắc bút toán QUỐC TẾ Các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 2 Khái niệm thanh toán quốc tế Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế Cán cân thanh toán quốc tế (CCTTQT) là bảng đối Là việc thu chi của một nước trong các lĩnh vực chiếu giữa những khoản tiền mà nước ngoài trả cho kinh tế tài chính dẫn đến việc tăng giảm ngoại hối một nước và những khoản tiền mà nước đó trả cho của một nước trong một thời gian nào đó. nước ngoài trong một thời kỳ nhất định. Thực chất của TTQT là thanh toán trực tiếp giữa Cán cân thanh toán quốc tế là bảng tổng hợp, thống những người cư trú (Resident) và phi cư trú (Non- kê, ghi chép một cách có hệ thống các giao dịch kinh Resident). tế giữa người cư trú với người không cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm. 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 3 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 4 Cán cân thanh toán quốc tế 1
 2. Thanh toán quốc tế KẾT CẤU CỦA CÁN CÂN THANH TOÁN Hạng mục thường xuyên (CA) QUỐC TẾ Cán cân vãng lai – CA (current account): Cán cân vãng lai (current account), phản ánh các giao dịch Cán cân thương mại: về hàng hóa, dịch vụ và các khoản chuyển dịch thanh toán • Xuất khẩu hàng hoá giữa hai nước. • Nhập khẩu hàng hoá Cán cân dịch vụ: Bao gồm: • Xuất khẩu dịch vụ Cán cân thương mại - TB • Nhập khẩu dịch vụ Cán cân thu nhập: • Xuất khẩu hàng hoá • Thu nhập trả cho người lao động • Nhập khẩu hàng hoá • Thu nhập từ vốn đầu tư: Lợi tức, cổ tức, trái tức. Cán cân dịch vụ- Se: (Du lịch, Cước phí vận tải, bảo hiểm, hoa Cán cân di chuyển một chiều: hồng môi giới) Cán cân vốn - KA: • Xuất khẩu dịch vụ Cán cân vốn ngắn hạn: • Nhập khẩu dịch vụ • Tín dụng thương mại Cán cân thu nhập- Ic • Giao dịch giấy tờ có giá ngắn hạn • Thu nhập trả cho người lao động Cán cân vốn dài hạn: • Đầu tư của nước ngoài vào trong nước • Thu nhập từ vốn đầu tư: Lợi tức, cổ tức, trái tức. • Đầu tư của trong nước ra nước ngoài Cán cân di chuyển một chiều- Trf Sai sót thống kê: • Chuyển tiền của tư nhân Cán cân bù đắp chính thức: • Chuyển tiền của chính phủ 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 5 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 6 VIỆC GHI CHÉP CÁC SỐ LIỆU TRONG Hạng mục vốn (KA) CÁN CÂN THANH TOÁN Cán cân vốn (KA): phản ánh di chuyển tiền tệ Đối với luồng hiện vật: Lấy số liệu của hải quan khi trong hoạt động tín dụng đầu tư giữa hai nước hàng hoá qua biên giới và tính trị giá xuất khẩu theo giá FOB và trị giá nhập khẩu theo giá CIF. Cho phép Bao gồm: dung sai giữa xuất, nhập hàng hoá ở một tỷ lệ nào Cán cân vốn ngắn hạn: đó thì được coi là cân bằng. • Tín dụng thương mại VD: ở Pháp cho phép 3-5%. • Giao dịch giấy tờ có giá ngắn hạn Cán cân vốn dài hạn: Đối với luồng tiền tệ: Lấy số liệu qua hệ thống ngân • Đầu tư nước ngoài vào trong nước hàng. • Đầu tư trong nước ra nước ngoài Đồng tiền ghi chép: Việt Nam dùng USD Chuyển giao vốn một chiều 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 7 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 8 Cán cân thanh toán quốc tế 2
 3. Thanh toán quốc tế NGUYÊN TẮC BÚT TOÁN NGUYÊN TẮC BÚT TOÁN Nguyên tắc 1: (ghi có – ghi nợ) Ghi Nợ: Các giao dịch liên quan tới các luồng Ghi Có: Các giao dịch liên quan tới các luồng tiền thu tiền chi trả cho nước ngoài. được từ nước ngoài. NK hàng hoá, dịch vụ - XK hàng hoá, dịch vụ - Quà cáp, viện trợ từ nước ngoài Chuyển quà cáp và đầu tư ra nước ngoài -> liên quan đến - Đầu tư, tín dụng vào trong nước (đầu tư vào trong - nước – capital việc thanh toán cho người nước ngoài. inflow) có thể do: + Nguồn vốn chạy vào trong nước làm tăng tài sản nước ngoài ở nước mình. VD: Công dân người nước ngoài mua cổ phiếu ở VN sẽ làm tăng tài sản của người nước ngoài ở VN-->ghi có + vào CCTTQT của VN + Nguồn vốn chạy vào trong nước làm giảm tài sản của nước mình ở nước ngoài (VD: Công dân VN bán cổ phiếu ngoại quốc cho người nước ngoài, do đó làm giảm tài sản của VN ở nước ngoài, thu hồi vốn về trong nước ---> vốn thu hồi này ghi vào bên có + của CCTTQT VN. 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 9 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 10 NGUYÊN TẮC BÚT TOÁN Ví dụ Nguyên tắc 2: (bút toán kép) Trao đổi hàng hóa, dịch vụ này lấy hàng hóa dịch - Cán cân thanh toán luôn cân bằng, nên mọi vụ khác: giao dịch phải được thực hiện trên cơ sở bút + XK hàng hóa phát sinh khoản thu: ghi có (+) toán kép. + NK hàng hóa phát sinh khoản chi: ghi nợ (-) Ví dụ BP của VN BP Mỹ CA (triệu USD) CA (triệu USD) XK gạo +100 NK gạo - 100 NK máy tính - 100 XK máy tính + 100 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 11 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 12 Cán cân thanh toán quốc tế 3
 4. Thanh toán quốc tế Ví dụ Ví dụ Trao đổi hàng hóa và dịch vụ để lấy tài sản tài Trao đổi tài sản tài chính này để lấy tài sản tài - - chính: chính khác: + XK hàng hóa và dịch vụ ghi có (+) + Mua trái phiếu nước ngoài (-) + Giảm số dư tiền gửi nước ngoài (+): + Dùng khoản thu từ xuất khẩu hàng hóa để NK tài Hoặc: + Phát hành trái phiếu sản tài chính (tạo ra khoản chi (-)): + Mua trái phiếu nước ngoài . Tăng tiền gửi ở NH nước ngoài hưởng lãi suất VD: MOF VN mua 100t USD trái phiếu Mỹ, ghi nợ TK tiền gửi MOF . Mua trái phiếu, cổ phiếu nước ngoài tại Mỹ BP của VN BP Mỹ BP của VN BP Mỹ CA (triệu USD) CA (triệu USD) Tài khoản vốn Tài khoản vốn XK gạo +100 NK gạo - 100 Giảm số dư TSC (giảm số dư tiền gửi Giảm TSN (giảm số dư tiền gửi của nước ngoài) +100 người không cư trú) Tài khoản vốn Tài khoản vốn - 100 Tăng TSC (tiền gửi ở nước ngoài) Tăng TSC (tiền gửi ở nước ngoài) + 100 Tăng TSC (tăng nắm giữ trái phiếu Mỹ Tăng TSN (phát hành trái phiếu cho - 100 - NK trái phiếu) người không cư trú – XK trái phiếu) 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 13 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế + 10014 - 100 Ví dụ Các cán cân bộ phận Chuyển giao tài sản tài chính một chiều: - Cán cân cơ bản (basic balance)- BP + Nếu nhận từ người không cư trú ghi có (+) Cán cân vãng lai + cán cân vốn dài hạn + Nếu chi cho người không cư trú (-): Cán cân tổng thể (overall balance) VD: CP Mỹ tặng VN 100t USD bằng cách ghi có TK tiền gửi MOF Cán cân cơ bản VN tại Mỹ Cán cân vốn ngắn hạn BP của VN BP Mỹ Sai sót thống kê Tài khoản vãng lai Tài vãng lai Cán cân bù đắp chính thức= - Cán cân tổng thể Thu chuyển giao 1 chiều Chi chuyển giao vãng lai +100 - 100 Tài khoản vốn Tài khoản vốn Tăng TSC (tăng số dư tiền gửi nước Tăng TSN (tăng số dư tiền gửi của ngoài) người không cư trú) + 100 - 100 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 15 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 16 Cán cân thanh toán quốc tế 4
 5. Thanh toán quốc tế Cân bằng cán cân thanh toán S - I+ T - G = X - M Cán cân bù đắp chính thức= - Cán cân tổng thể If S = I OB+OFB=0 T–G=X–M OB=-OFB If T = G CA+KA+OM=-OFB S–I=X–M OM=-(CA+KA+OFB) X - M + I - S = 0 or BP = 0 Mô hình tổng cầu: T–G=X–M +I–S Y= C + I + G + X - M If BP> 0 ⇒ Tăng tiết kiệm của chính phủ (dự trữ chính C = cY(1-t); S=Y(1-t)-C; T=Yt thức) T > G Y = cY(1-t) + I + G + X - M If BP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản