intTypePromotion=1
ADSENSE

Cán cân thương mại

Xem 1-20 trên 5179 kết quả Cán cân thương mại
 • Báo cáo môn học Tài chính quốc tế: Khái quát cán cân thương mại trình bày cán cân thương mại Việt Nam - thành viên WTO, quan hệ thương mại với thế giới, nhân tố tác động lên cán cân thương mại, phá giá đồng nội tệ, giải pháp ngoại thương Việt Nam.

  pdf22p nluu9184 10-05-2014 266 43   Download

 • Bài giảng "Thương mại điện tử căn bản - Chương 4: An toàn thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, những vấn đề đặt ra cho an toàn thương mại điện tử; các nguy cơ và các hình thức tấn công đe dọa an toàn thương mại điện tử; một số giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf97p bautroibinhyen14 16-01-2017 85 17   Download

 • Thâm hụt thương mại nói chung và thâm hụt thương mại với Trung Quốc là một trong rất quan tâm các vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam bởi vì thâm hụt thương mại lâu dài dẫn đến tình hình phụ thuộc vào nền kinh tế nước ngoài, sự mất cân đối của cán cân thanh toán, do đó, toàn bộ nền kinh tế.

  pdf24p hth2813 12-07-2011 375 125   Download

 • Tiểu luận Thanh toán quốc tế: Quan điểm về việc Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam nên phá giá đồng nội tệ để khuyến khích xuất nhập khẩu cải thiện cán cân thương mại trình bày cán cân thương mại và các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại, phá giá đồng nội tệ và ảnh hưởng của nó đến cán cân thương mại, hiệu ứng tuyến J, để một cuộc phá giá thành công thì cần có những điều kiện gì, đặc điểm của nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam, ảnh hưởng của phá giá VND đến cán cân thương mại.

  doc14p xauxi93 05-06-2014 194 44   Download

 • "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 8: Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại" giúp người học nắm được phương thức giải quyết tranh chấp, thủ tục để giải quyết một tranh chấp thương mại cũng như ưu điểm, hạn chế của mỗi phương thức; phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với yêu cầu về quyền lợi cần bảo vệ.

  pdf32p kequaidan9 16-12-2020 3 0   Download

 • Trong mấy năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã trải qua những thăng trầm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như xuất phát từ nội tại của nền kinh tế: tăng trưởng cao nhưng chưa ổn định, lạm phát tăng cao (năm 2008) và đặc biệt hơn nữa đó là tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai bắt nguồn từ thâm hụt cán cân thương mại ngày càng gia tăng.

  pdf27p ngocanhthieu 28-03-2011 1933 703   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng thâm hụt cán cân thương mại của ngân hàng Việt Nam lý luận về cán cân thương mại và thâm hụt cán cân thương mại. Thực trạng thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam. Các giải pháp nhằm giảm thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

  pdf111p sms_12 07-05-2014 416 108   Download

 • Tiểu luận: Chính sách tỷ giá và tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 1986 đến 2013 khái quát chung về chính sách tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại, chính sách tỷ giá và tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến 2013, một số giải pháp nâng cao hiệu quả của chính sách tỷ giá hối đoái nhằm cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam.

  pdf37p lethidong 23-04-2014 332 87   Download

 • Là thành viên mới gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam phải đối mặt với những thách thức đặt ra của kinh tế toàn cầu, cùng với đó là nguy cơ khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới .Trong bối cảnh này, các vấn đề đáng quan tâm hiện nay của kinh tế vĩ mô Việt Nam đó là :Sản xuất công nghiệp vẫn tăng ở mức khá thấp, tổng FDI đăng ký giảm nhưng FDI đối với bất động sản vẫn tăng mạnh, thâm hụt ngân sách 10 tháng 2012 đã...

  doc13p ynhitl 19-03-2013 378 75   Download

 • Tiểu luận: Nguyên nhân, thực trạng và giải pháp chủ yếu để cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam nhằm làm rõ đâu là nguyên nhân, thực trạng và giải pháp chủ yếu để cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam, nó đã tác động đến trạng thái của cán cân vãng lai và sức chịu đựng thâm hụt của cán cân thương mại đối với cán cân thanh toán quốc tế để từ đó đưa ra giải pháp cải thiện.

  pdf27p bad_12 04-07-2014 187 55   Download

 • Tiểu luận: Thực trạng chính sách ngoại thương và cán cân thương mại ở Việt Nam trình bày về lý thuyết chính sách ngoại thương, một số công cụ thực thi chính sách ngoại thương, thực trạng chính sách ngoại thương ở Việt Nam, nguyên nhân của chính sách ngoại thương Việt Nam.

  pdf32p orange_12 04-06-2014 221 52   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam trong quan hệ thương mại với Trung Quốc" tập trung vào việc nghiên cứu các cơ sở lý luận nhằm đánh giá chính xác và khoa học thực trạng cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc, trên cơ sở đó đưa ra các định hướng và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước trong thời kỳ tới 2015.

  pdf124p uocvongxua07 26-08-2015 137 44   Download

 • Báo cáo đề tài: Khái quát cán cân thương mại Việt Nam trình bày cán cân thương mại Việt Nam - thành viên WTO, quan hệ thương mại với thế giới, yếu tố chính ảnh hưởng đến cán cân thương mại, phá giá đồng nội tệ, giải pháp ngoại thương Việt Nam.

  pdf28p nluu9184 10-05-2014 157 36   Download

 • Bài tập nhóm Tài chính tiền tệ: Trình bày khái quát tỷ giá và tác động của chính sách tỷ giá đối với cán cân thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 nhằm trình bày khái quát chung về lý thuyết tỷ giá, tác động của chính sách tỷ giá đối với cán cân thương mại ở Việt Nam.

  pdf31p bad_12 04-07-2014 221 35   Download

 • Đồng tiền của một nước tăng giá so với đồng tiền của các nước khác Tài khoản vãng lai của nước đó sẽ giảm nếu các yếu tố khác bằng nhau. Tuy nhiên trong tác động của tỷ giá hối đoái lên cán cân thương mại trong thực tế đôi khi lại không diễn ra như trong lí thuyết nêu trên.

  ppt0p ktouch_12 17-06-2013 105 31   Download

 • Thuyết trình: Thực trạng chính sách ngoại thương và cán cân thương mại ở Việt Nam nhằm trình bày tổng quan lý thuyết chính sách ngoại thương và cán cân thương mại, thực trạng chính sách ngoại thương và cán cân thương mại ở Việt Nam, giải pháp dành cho chính sách ngoại thương và cán cân thương mại.

  ppt21p big_12 06-06-2014 80 14   Download

 • Bài giảng Tổng quan về Cán cân thương mại (xuất nhập khẩu) của Việt Nam sẽ giúp người đọc trả lời các câu hỏi: Việt Nam là nước liên tục nhập siêu hay xuất siêu, sản phẩm chủ lực của nền kinh tế Việt Nam là gì, thực lực kinh tế Việt Nam đang ở đâu trong bảng xếp hạng châu Á.

  pdf20p lephattai1508 21-04-2014 118 11   Download

 • Đề tài Động lực của cán cân thương mại và tỷ lệ mậu dịch nhằm nghiên cứu xu hướng vận động ngược chu kỳ trong xuất khẩu ròng, khuynh hướng của cán cân thương mại không quan hệ với những thay dổi trong hiện tại và tương lai của tỷ lệ mậu dịch, nhưng lại có quan hệ với những thay đổi trong quá khứ.

  pdf17p wave_12 08-04-2014 75 5   Download

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại gồm 7 chương cần tìm hiểu sau đây: Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại, kế toán và các thể thức thanh toán qua ngân hàng. Kế toán thanh toán liên hàng, kế toán thanh toán vốn trong hệ thống các ngân hàng, kế toán ngoại hối và thanh toán quốc tế, kế toán các nghiệp vụ tín dụng, kế toán phân tích và kế toán tổng hợp trong ngân hàng.

  pdf123p thanhpham11 06-03-2014 965 445   Download

 • Giáo trình Thương mại điện tử căn bản gồm các nội dung sau: Tổng quan thương mại điện tử, thị trường, hành vi mua của khách hàng trong thương mại điện tử, kết cấu hạ tầng của thương mại điện tử, các mô kinh doanh trong thương mại điện tử, giao dịch trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, an toàn/ninh trong thương mại điện tử, các khía cạnh luật pháp, đạo đức và xã hội của TMĐT, dự án thương mại điện tử, những lĩnh vực ứng dụng và tương lai của TMĐT.

  pdf178p namjojohn 22-04-2014 1821 345   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cán cân thương mại
p_strCode=cancanthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2