intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương IV Giới hạn của dãy số

Chia sẻ: Nguyen Duc Kien Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

236
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Định nghĩa dãy số có giới hạn 0?Chỉ ra một số dãy có giới hạn 0? -Giới hạn vô cực: quy tắc tìm giới hạn vô cực của dãy số;hàm số. -Định lý về giới hạn hữu hạn?Giới hạn một bên? -Các dạng vô định: cách xác định dạng-phương pháp biến đổi để tìm giới hạn?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương IV Giới hạn của dãy số

 1. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIỚI HẠN DÃY SỐ PP1: Chia cả tử và mẫu cho lũy thừa có số mũ cao nhất hoặc số mũ có cơ số lớn nhất Pp2 Nhân với biểu thức liên hợp PP 3 Sử dụng định lý kẹp Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 1
 2. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN BÀI TẬP VỀ GH DÃY SỐ Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 2
 3. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 3
 4. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 4
 5. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 5
 6. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 6
 7. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 7
 8. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 8
 9. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN BÀI TẬP TỔNG HỢP Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 9
 10. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN BÀI NÂNG CAO Câu 1 Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 10
 11. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 11
 12. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 12
 13. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 13
 14. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 14
 15. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 15
 16. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 16
 17. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 17
 18. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 18
 19. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 19
 20. GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01649802923 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2