intTypePromotion=1

CHƯƠNG IV: MASTER PAGE

Chia sẻ: Tulip_12 Tulip_12 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
60
lượt xem
9
download

CHƯƠNG IV: MASTER PAGE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ASP.Net 2.0 cung cấp một cách đơn giản để tạo trang template làm nền tảng cho bất kỳ trang web nào trong website. Các template này gọi là Master Page. Sử dụng master page giúp cho việc xây dựng các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn và dễ quản lý hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG IV: MASTER PAGE

 1. CHƯƠNG IV: MASTER PAGE Lý thuyết 3 tiết Thực hành 6 tiết
 2. Giới thiệu về Master Page  ASP.Net  2.0  cung  cấp  một  cách  đơn  giản  để  tạo  trang  template  làm  nền  tảng  cho  bất  kỳ  trang  web  nào  trong  website.  Các  template  này gọi là Master Page.  Sử  dụng  master  page  giúp  cho  việc  xây  dựng  các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn và dễ quản  lý hơn  
 3. Giới thiệu về Master Page  Khi làm việc với master Pages ta tạo ra một tập  tin  master  –  template  được  tham  chiếu  bởi  subpage hoặc content page  Tập tin Master page có phần mở rộng .master,  và  tập  tin  content  page  có  phần  mở  rộng  là  .aspx 
 4. Giới thiệu về Master Page Master page Content page .master .aspx M C MC Combined Page
 5. Thiết kế trang Master Page  Đặt tất cả nội dung muốn chia sẻ (dùng chung)  trong trang master (MasterPage), thông thường  gồm các phần:  Header section (Tiêu đề trang)  Navigation (Menu ­ )  Footer section   Trang nội dung (Content page) chứa tất cả các  nội dung của trang ngoại trừ các phần tử của  trang master 
 6. Thiết kế trang Master Page  Ví dụ một kiểu trang master
 7. Header Navig ation Content Footer
 8. Ví dụ: my.master default.aspx (content­page) Header Header Navigation Navigation Here is my basic HereHere is the is the content content default content thatthat replaces replaces … … /asp:content> Footer Footer
 9. Thiết kế 1 trang Master Page Master­page: design­time 1. Tạo a master page với phần mở rộng .master 2. Định nghĩa a master trong  o 1. Thêm Content: o Có thể là trang .html  control page content o Thay thế phần place­holder:  Sử dụng    Thêm nội dung mặc định của trang
 10. Thiết kế 1 trang Master Page Master­page: design­time --> --> --> --> runat="server"> Default content!!! content!!!
 11. Thiết kế 1 trang Web Server  dùng Master­page: design­time 1. Tạo 1trang ASP.NET page (.aspx) 2. Tiền chỉ thị: 1.  chỉ đến Master Page 2. Tạo thuộc tính  3. Thêm nội dung thay thế phần content của Master Page: 1. Tag  or server­side script allowed 2.  controls replace regions in the master: 1. contentplaceholderid nội dung của MasterPage 2.  chứa nội dung của từng trang web  con
 12. Cách sử dụng a master­page default.aspx Navigation Navigation Support Support section section login.aspx
 13. Programatic master  selection Dynamic selection of master-page
 14. Master­pages Nested master­pages  Master­pages can be nested  Enables a master to master relationship  Useful when a site enforces an overall layout  and defines sub­layouts within ASPX ASPX MASTER (ASPX Content­page) MASTER (ASPX Content­page) MASTER (ASPX Content­page) MASTER (ASPX Content­page) MASTER (MASTER) MASTER (MASTER)
 15. Master­pages Nested master­pages mysite.master productsection.master Content Place Holder  Content Place Holder  ‘Main’ ‘Sub’
 16. Master­pages Nested master­pages: Conceptual mysite.master productsection.master Header // Menu provided default Footer
 17. Master­pages Nested master­pages partners.aspx howtobuy.aspx
 18. Bài tập: Tạo 1 Website theo mẫu: Đề  tài nhóm.  Bài tập 9:  BT_WebTintuc (Design)  BT_WebBank(Design)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2