intTypePromotion=1

Chương trình số 146/CTr-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
20
lượt xem
0
download

Chương trình số 146/CTr-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình 146/CTr-UBND xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016. Với các trình tự sau: Đánh giá hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2015, tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình số 146/CTr-UBND tỉnh Hà Tĩnh

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 146/CTr­UBND Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 06 năm 2016   CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO HÀ TĨNH NĂM 2016 A. Đánh giá hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2015 I. Những kết quả đạt được 1. Thu hút các dự án đầu tư Năm 2015, đã có 85 dự án đầu tư vào Hà Tĩnh với số vốn đăng ký trên 16.700 tỷ đồng (tương  đương 760 triệu USD). Trong đó có 75 dự án đầu tư trong nước, vốn đầu tư trên 14.102 tỷ đồng  và 10 dự án FDI, vốn đầu tư trên 2.660 nghìn tỷ đồng. So với năm 2014, giảm 07 dự án nhưng  tăng hơn 9.750 tỷ đồng (tương đương 443 triệu USD) vốn đầu tư đăng ký. 2. Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác ­ Tỉnh đã tổ chức đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Đức, Thái Lan, Lào để kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh;  nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường tìm đầu ra cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa liên bang Đức với sự tham gia của  hơn 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức, Tây Ban Nha,... và các doanh nghiệp Việt kiều tại Đức,  Séc. Tại Hội nghị đã có 06 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư được ký kết với các đối  tác trên các lĩnh vực đào tạo, xuất khẩu lao động, xây dựng cảng biển, nông nghiệp, cung ứng  hàng nông sản giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý KKT tỉnh, Tổng công ty Khoáng sản và  Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco). Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Hà Tĩnh với doanh nghiệp  các tỉnh của Lào và Thái Lan. ­ Xây dựng tài liệu, cơ sở dữ liệu và phát hành các các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động xúc tiến  đầu tư như: Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư đến năm 2020; bộ tài liệu xúc tiến đầu tư,  các dự án tóm tắt, phim quảng bá bằng các ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng  Nhật; ­ Để phục vụ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm  năng, cơ hội và xúc tiến đầu tư, Tỉnh cho nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và của các  sở, ban ngành. Phối hợp với Báo đầu tư, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Tạp chí Đầu tư nước ngoài và các cổng  thông tin điện tử của các cơ quan thông tấn báo chí để tổ chức đăng tải môi trường đầu tư, sản  xuất, kinh doanh của tỉnh.
 2. ­ Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa  phương về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu 2014. Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức các lớp tập huấn  về pháp luật lao động, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 2014, Các hiệp định thương mại tự do  và Quản trị bán hàng cho trên 500 lượt doanh nghiệp của tỉnh. ­ Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ  tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp  Giấy chứng nhận đầu tư ­ Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư: Tổ chức làm việc trực tiếp với các Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đến thăm và làm việc  với tỉnh như: Đại sứ quán các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Đan Mạch, CH Séc, Văn  phòng Hessen (Đức) tại Hà Nội; Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc KOTRA,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản  (JETRO), Tổng hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam và các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn  Quốc, Singapore, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Slovakia, Thái Lan và các vùng lãnh thổ khác... Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư, thương mại giai đoạn 2015 ­ 2020 với Phòng  Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI). Phối hợp với VCCI tổ chức Hội thảo Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực  cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 và các lớp tập huấn cho cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương và  các doanh nghiệp trong tỉnh. II. Tồn tại hạn chế Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác thu hút đầu tư còn bộc lộ một số hạn chế cần  khắc phục, cụ thể: ­ Thủ tục hành chính về đầu tư còn rườm rà. ­ Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp. Chất lượng  một số công trình hạ tầng trên địa bàn chưa cao. ­ Nguồn nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp trong tỉnh còn phụ thuộc vào nguyên liệu  nhập khẩu hoặc nhập từ các vùng kinh tế lớn trong cả nước, thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân  cận chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp. ­ Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, do đó ảnh hưởng đến khả  năng mở rộng sản xuất kinh doanh; một số dự án không đảm bảo tiến độ cam kết. ­ Việc tìm đầu ra các sản phẩm của các doanh nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp vẫn  còn gặp khó khăn. ­ Ngoài một số dự án quy mô lớn, phần nhiều các dự án do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhỏ,  sử dụng lao động ít; thiếu sự liên doanh, liên kết giữa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nên sức 
 3. cạnh tranh còn thấp; đặc biệt là ngoài các khu kinh tế, các dự án có vốn đầu tư dưới 01 triệu  USD chiếm tỷ trọng lớn. ­ Nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao chiếm tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng yêu cầu về  lao động cho các nhà đầu tư. ­ Công tác giải phóng mặt bằng được chính quyền quan tâm và đạt được nhiều kết quả; tuy  nhiên còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc phần nào ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và quá  trình đầu tư của các doanh nghiệp. ­ Kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến đầu tư còn hạn hẹp. III. Nguyên nhân của những hạn chế 1. Nguyên nhân khách quan ­ Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đã được ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2015 nhưng Nghị  định hướng dẫn thi hành chậm được ban hành làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và công  tác quản lý. ­ Các dự án công nghiệp hỗ trợ chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế lớn trong nước như Hà  Nội, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương ... ­ Chính sách đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, chủ yếu phát triển theo chiều rộng mà chưa  chú trọng đến chiều sâu, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị còn thiếu, chưa  đồng bộ. ­ Cơ chế chính sách tài chính, tín dụng còn nhiều bất cập, chưa thông thoáng, chưa đáp ứng  được nhu cầu của doanh nghiệp. ­ Các doanh nghiệp tư nhân khó tiếp cận với nguồn vốn ODA. 2. Nguyên nhân chủ quan ­ Công tác cải cách hành chính mặc dù được lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền chỉ đạo quyết  liệt song hiệu quả vẫn chưa như mong muốn. Chủ trương cắt giảm 1/3 thủ tục và 1/2 thời gian  giải quyết các thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thực hiện chưa triệt  để. ­ Việc bố trí nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gặp khó khăn, trong khi nguồn  vốn Trung ương tương đối eo hẹp. Việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng còn  hạn chế. ­ Chưa có chính sách tập trung thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ. Các dự án lớn trên địa bàn  đang trong giai đoạn triển khai, chưa đi vào hoạt động nên chưa tạo sức hút lớn đối với các dự  án phụ trợ. ­ Chính sách đào tạo nhân lực phục vụ các dự án trên địa bàn chưa được triển khai có hiệu quả.  Năng lực đào tạo của các trường, cơ sở đào tạo trong tỉnh còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang 
 4. thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu và yếu. Mối liên kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh  nghiệp chưa thực sự chặt chẽ. ­ Các ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ yếu có quy mô nhỏ, thủ tục cho vay vốn còn rườm  rà, đòi hỏi phải có tài sản thế chấp khiến các doanh nghiệp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. ­ Ngoài một số dự án quy mô lớn, phần nhiều các dự án do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhỏ,  sử dụng lao động ít; chưa có chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn; sự liên doanh, liên kết các  nhà đầu tư, các doanh nghiệp chưa cao nên sức cạnh tranh còn thấp; đặc biệt là ngoài các khu  kinh tế, các dự án có vốn đầu tư dưới 01 triệu USD chiếm tỷ trọng lớn. B. Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 I. Mục tiêu: 1. Mục tiêu chung. Tăng cường thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá  trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia; khuyến khích các dự án công nghiệp chuyển dần  từ gia công sang sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh; lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có uy tín  đầu tư phát triển các dự án trọng điểm để thu hút các dự án có quy mô vừa và nhỏ. 2. Mục tiêu cụ thể. ­ Thu hút 66 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong và ngoài nước. ­ Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, kêu gọi các dự án sử dụng nguyên liệu thép; các dự án cung cấp  hàng hóa, dịch vụ cho các dự án trọng điểm; ­ Xây dựng hạ tầng các khu kinh tế, Khu công nghiệp Hạ Vàng và Gia Lách; khu đô thị của  Thành phố và hai thị xã; ­ Các dự án du lịch, dịch vụ: Đầu tư vào Khu du lịch Thiên Cầm, các khu du lịch biển và Khu du  lịch sinh thái hồ Kẻ gỗ; thu hút các dự án dệt may; ­ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với các dự án công nghệ cao; ­ Thu hút Dự án đào tạo nhân lực chất lượng cao. ­ Đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II  trong năm 2016. II. Các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2016 và giải pháp thực hiện. 1. Nghiên cứu thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư ­ Nghiên cứu, tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Lạc, tôm, rau  củ quả, cao su, chè, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... và tìm  kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các đối tác trong và  ngoài nước.
 5. ­ Thông qua các nhà đầu tư đã đầu tư tại Hà Tĩnh, tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng tại  các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... vào đầu tư các dự án công nghiệp phụ trợ, ưu tiên  các dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. ­ Tiếp tục liên hệ, làm việc với Đại sứ quán các nước, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu  tư của các nước Singapore, Đức, Thái Lan.... nhằm kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh. ­ Tiếp tục khâu nối, đôn đốc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp  Hà Tĩnh đã ký với các doanh nghiệp của Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đức. 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hoạt động xúc tiến đầu tư ­ Rà soát để bổ sung, sửa đổi chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư của tỉnh  phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các luật liên quan và quy định của Chính phủ và  các bộ ngành trung ương. ­ Điều tra, rà soát, tổng hợp diện tích đất chưa được lấp đầy tại các Khu công nghiệp, cụm công  nghiệp để giới thiệu cho các nhà đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được duyệt. 3. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tài liệu xúc tiến đầu tư ­ Xây dựng danh mục các dự án trọng điểm quốc gia trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ  tướng Chính phủ bổ sung vào danh mục kêu gọi đầu tư quốc gia đến 2020. ­ Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 ­ 2020. ­ Xây dựng bộ tài liệu xúc tiến đầu tư giai đoạn mới của các sở, ban ngành. 4. Quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và xúc tiến  đầu tư ­ Sử dụng nhiều ngôn ngữ trên các trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành; cập nhật các  cơ sở dữ liệu, các thông tin về quản trị doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, công khai minh bạch công  tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của tỉnh. ­ Tuyên truyền, quảng bá cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư; danh  mục các dự án kêu gọi đầu tư; hoạt động của các nhà đầu tư và các dự án đầu tư bằng nhiều  hình thức và nội dung phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hội  nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư do các Bộ, ngành và các đơn vị tổ chức. ­ Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Israel. ­ Tham gia các đoàn Xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương tổ  chức. 5. Hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư ­ Hỗ trợ tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư; kiểm tra,  rà soát các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư, kịp thời nắm bắt tháo gỡ các khó khăn, vướng  mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.
 6. ­ Hướng dẫn, trợ giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hoặc thu hồi chấm dứt  hoạt động dự án không hiệu quả, các dự án vi phạm quy định của Luật đầu tư và các quy định  liên quan khác; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khác vào tiếp cận và đầu tư. ­ Tập trung giải phóng mặt bằng, giải quyết những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư; kiểm  tra, rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ. 6. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ ­ Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, quản lý lao động. Tiến hành  điều tra, cập nhật nhu cầu lao động của doanh nghiệp và khả năng đào tạo của các trường đào  tạo trên địa bàn phục vụ cho việc hoạch định các chính sách về đào tạo, sử dụng lao động. ­ Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du  lịch của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cán bộ huyện và các Khu kinh tế. ­ Triển khai Chương trình hợp tác với Viện Bruckner (Đức) trong việc đào tạo nâng cao trình độ  chuyên môn cho đội ngũ giáo viên các trường đào tạo nghề trong tỉnh. 7. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế ­ Tiếp tục liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế  nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức này trong việc kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh. ­ Liên hệ, khâu nối với các Trung tâm xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Cục, vụ  liên quan của Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để phối  hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư. + Phối hợp với Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương  mại tại Hà Tĩnh với các đối tác: Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (GIC/AHK); Hiệp hội  Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA); Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham). + Phối hợp với KCCI tổ chức cho các nhà đầu tư của Hàn Quốc vào nghiên cứu đầu tư của Hà  Tĩnh. ­ Triển khai thực hiện có hiệu quả các Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết với KCCI, các tỉnh  của Lào và Đông Bắc Thái Lan, các tỉnh, thành phố trong nước... 8. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 19­2016/NQ­CP ngày 28/4/2016 của Chính  phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao  năng lực cạnh tranh năm 2016 ­ 2017, định hướng đến năm 2020. ­ Các sở, ban, ngành, địa phương bám sát các mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể được giao,  triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết  số 19/NQ­CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. ­ Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ,  mẫu đơn, mẫu tờ khai, phí, lệ phí, điều kiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành và  các hình thức công khai khác.
 7. ­ Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục cản trở việc đầu tư,  cản trở hoạt động của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và thu  hút các nhà đầu tư; ­ Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai thực hiện bộ chỉ số mới về  đánh giá CCHC, Dự án tác động CCHC vào các địa phương. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT  vào công tác quản lý, điều hành trong các cơ quan quản lý nhà nước. C. Tổ chức thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực  hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo định kỳ; tham mưu, đề xuất giải quyết những vướng mắc  trong quá trình thực hiện. Các sở, ban, ngành, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và UBND huyện,  thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh  và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc và phối hợp với Cục đầu tư nước ngoài, các Trung  tâm XTĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức quảng bá,  tuyên truyền, hội thảo xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước đảm bảo có hiệu quả./.   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH ­ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ­ Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; ­ UBND huyện, thành phố, thị xã; ­ Chánh VP, các PVP. UBND tỉnh; ­ Lưu: VT, CN1. ­ Gửi; Đặng Quốc Khánh + VB giấy: Sở KH và ĐT và các thành phần không nhận điện  tử; + VB điện tử: Các thành phần còn lại.   PHỤ LỤC 1 CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO HÀ TĨNH NĂM 2016 (Kèm theo Chương trình số 146/CTr­UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) TT Loại  Đơn vị  Thời  Địa điểm tổ  Địa  Ngành/  Địa  Căn cứ  Đơn vị phối hợp Đơn vị phối  Kinh  hoạt  đầu  gian tổ  chức điểm  lĩnh  bàn/  triển  hợpĐơn vị phối  phíK động xúc mối tổ  chức  tổ  vực  tỉnh/  khai  hợpĐơn vị phối  inh  tiến đầu  chức  thực  chức kêu  vùng  hoạt  hợpKinh phí phíK tư thực  hiện Mục  gọi  kêu  động ết  hiện đích/  đầu tư gọi  quả  Nội  đầu  thực  dung  tư hiện của  hoạt  động
 8. Doan h  Tổ  Tổ  nghi Khác  chức/  chức/  Doanh  ệpNg Chươn (tài  Trong Nước  cơ  cơ  nghiệp ân  g trình  trợ) nước ngoài quan  quan  sách  XTĐT trong  nước  c ấp nước ngoài Trong Nước  nước ngoài   Kinh phí                         3.450 1.200 4.000   Nghiên  cứu, đánh  giá tiềm  năng, thị  1                         550 100 300   trường,  xu hướng  và đối tác  đầu tư Tiếp tục  nghiên  cứu đánh  Xúc  Công  giá tiềm  tiến  nghiệp,  năng, xu  m ở  ĐSQ  nông  KKT,  hướng và  rộng  Chương  các  nghiệp, KCN,  đối tác  Sở  Thường  quy mô  trình  nước  1.1 x x thương các    x x 100       đầu tư  KHĐT xuyên Dự án;  XTĐT  tại  mại,  huyện  đến từ các  đầu tư  2016 Việt  dịch  thị TP quốc gia  các dự  Nam vụ, du  có dự án  án  lịch đầu tư  mới. vào Hà  Tĩnh 1.2 Nghiên  Sở  Thường    x ­ Tìm  Nông  KKT,  Chương Các cơ  ĐSQ,      50 100 200   cứu, tìm  KHĐT, xuyên kiếm  nghiệp KCN,  trình  quan  các cơ  kiếm thị  Sở  thị  các  XTĐT  liên  quan  trường  Công  trường  huyện 2015 quan  xúc  cho các  thương đầu ra  thị TP thuộc  tiến  sản phẩm  cho các  Bộ  đầu tư,  chủ lực  sản  KHĐT, xúc  của tỉnh  phẩm  Bộ  tiến  và tìm  chủ  Công  thương  kiếm cơ  lực  thương mại  hội hợp  của  nước  tác đầu  tỉnh  ngoài  tư, kinh  như:  tại VN doanh cho  lạc,  các doanh  tôm,  nghiệp  rau củ  trong tỉnh. quả,  cao su,  chè,  thức ăn  gia súc,  thức ăn  thủy  sản,  phân  bón,  thuốc  bảo vệ  thực  vật... ­ Tìm  kiếm  cơ hội  hợp tác  đầu tư, 
 9. kinh  doanh  giữa  các  doanh  nghiệp  trong  tỉnh  với các  đối tác  trong  và  ngoài  nước Thông qua  các nhà  đầu tư đã  đầu tư tại  Các cơ  Hà Tĩnh,  quan  tiếp tục  Kêu  liên  ĐSQ  KKT,  kêu gọi  gọi  quan  các  KCN,  CT  các nhà  Sở  đầu tư  CN  thuộc  nước  1.3   x   các  XTĐT  x x 200       đầu tư  KHĐT từ các  phụ trợ Bộ  tại  huyện 2016 tiềm năng  doanh  KHĐT, Việt  thị TP tại các  nghiệp Bộ  Nam nước  Ngoại  Nhật Bản,  giao Hàn  Quốc, Đài  Loan... Tiếp tục  liên hệ,  làm việc  với Đại  sứ quán  các nước,  các tổ  Công  Các cơ  chức xúc  nghiệp,  quan  ĐSQ  tiến  S ở  Kêu  nông  KKT,  liên  các  thương  KHĐT,  gọi  nghiệp, KCN,  CT  quan  nước  1.4 mại và  Sở    x   đầu tư  thương các  XTĐT  của Bộ  x x 100       tại  đầu tư  Ngoại  vào Hà mại,  huyện 2016 KHĐT,  Việt  của các  vụ Tĩnh dịch  thị TP Bộ  Nam nước  vụ, du  Ngoại  Singapore,  lịch giao Đức, Thái  Lan....  nhằm kêu  gọi đầu tư  vào Hà  Tĩnh Tiếp tục  khâu nối,  đôn đốc  triển khai  thực hiện  các thỏa  thuận hợp  Công  Triển  tác giữa  nghiệp,  Các  khai  các doanh  Sở  nông  KKT,  DN đã  các  nghiệp Hà KHĐT,  nghiệp, KCN,  CT  ký kết  thỏa  1.5 Tĩnh đã ký Ban  Cả năm x x thương các  XTĐT        Biên  100   100   thuận  với các  QL  mại,  huyện 2016 bản  hợp tác  doanh  KKT. dịch  thị TP ghi  đã ký  nghiệp  vụ, du  nhớ kết của Lào,  lịch Thái Lan,  Hàn  Quốc,  Nhật Bản,  Singapore,  Đức
 10. Xây dựng  cơ sở dữ  liệu phục  vụ cho  2                         300 ­ ­   hoạt  động xúc  tiến đầu  tư Tổng hợp  các thông  tin về tình  hình phát  Công  triển kinh  nghiệp,  Cục  Quảng  tế ­ xã hội Sở  nông  KKT,  đầu tư  bá, kêu  Chương  của tỉnh,  KHĐT,  nghiệp, KCN,  nước  Thường  gọi,  trình  2.1 chính sách các sở  x   thương các  ngoài;        100       xuyên xúc  XTĐT  ưu đãi, hỗ ban  mại,  huyện  Cac cơ  tiến  2015 trợ đầu  ngành dịch  thị TP quan  đầu tư tư, thủ tục  vụ, du  báo chí đầu tư,  lịch tiềm năng  và cơ hội  đầu tư Cập nhật  Công  thông tin  nghiệp,  trên các  Cung  Sở  nông  KKT,  Các sở,  trang  cấp  Chương  KHĐT,  nghiệp, KCN,  ban,  thông tin  Thường  thông  trình  2.2 các sở  x   thương các  ngành        100       điện tử  xuyên tin cho  XTĐT  ban  mại,  huyện  trong  của tỉnh,  nhà  2015 ngành dịch  thị TP tỉnh các sở,  đầu tư vụ, du  ban, ngành  lịch cấp tỉnh. Giới  thiệu  địa  Điều tra,  điểm  rà soát,  cho  tổng hợp  nhà  diện tích  đầu tư  Công  đất chưa  đảm  nghiệp,  được lấp  Sở  bảo  nông  KKT,  Các sở,  đầy tại  KHĐT,  đúng  nghiệp, KCN,  CT  ban,  các Khu  Thường  2.3 Ban  x   quy  thương các  XTĐT  ngành        100       công  xuyên QL  hoạch,  mại,  huyện 2016 trong  nghiệp,  KKT. tiết  dịch  thị TP tỉnh cụm công  kiệm  vụ, du  nghiệp để  thời  lịch giới thiệu  gian  cho các  tìm  nhà đầu  hiểu  tư cho  nhà  đầu tư Xây dựng  danh mục  dự án kêu  3                         150       gọi đầu  tư, dự án  tóm tắt. 3.1 Xây dựng  Sở  Quý 1,  x   Xây  Công  KKT,  CT  Bộ        50       danh mục  KHĐT 2 dựng  nghiệp, KCN XTĐT  KHĐT các dự án  danh  nông  2016 trọng  mục  nghiệp,  điểm  dự án  thương  quốc gia  trọng  mại,  trình Bộ  điểm  dịch  Kế hoạch  kêu gọi vụ, du  và Đầu tư  đầu tư  lịch
 11. vào Hà  Tĩnh  trình Thủ  đề  tướng  nghị  Chính phủ  bổ  bổ sung  sung  vào danh  vào  mục kêu  danh  gọi đầu tư  mục  quốc gia  kêu gọi  đến 2020 đầu tư  quốc  gia Xây dựng  danh mục  Xây  các dự án  dựng  kêu gọi  danh  đầu tư  Công  mục  vào Hà  nghiệp,  dự án  Tĩnh năm  nông  KKT,  Các sở,  kêu gọi  2016,  nghiệp, KCN,  CT  ban,  S ở  Quý 1,  đầu tư  3.2 Danh mục  x   thương các  XTĐT  ngành        50       KHĐT 2 vào Hà  các dự án,  mại,  huyện 2016 trong  Tĩnh  lĩnh vực  dịch  thị TP tỉnh cung  ưu tiên  vụ, du  cấp  kêu gọi  lịch cho  đầu tư  nhà  giai đoạn  đầu tư 2016 ­  2020 Xây dựng  dự án tóm  tắt và giới  Cung  thiệu trên  cấp  Công  các  cho  nghiệp,  phương  nhà  KKT,  Sở  nông  Các sở,  tiện đại  đầu tư  KCN,  KHĐT,  nghiệp,  CT  ban,  chúng,  Quý 1,  thông  các  3.3 Ban  x   thương  XTĐT  ngành        50       cổng  2 tin cơ  huyện QL  mại,  2016 trong  thông tin  bản về  , thị  KKT. dịch  tỉnh điện tử  các dự  TP vụ, du  của  án kêu  lịch UBND  gọi  tỉnh, Sở  đầu tư Kế hoạch  và Đầu tư Xây dựng  các ấn  phẩm, tài  liệu phục  4 vụ cho                          350 ­ ­   hoạt  động xúc  tiến đầu  tư Thường  xuyên cập  nhật các  Công  thông tin  Cung  nghiệp,  mới nhất  cấp  KKT,  Sở  nông  để xây  thông  KCN,  KHĐT,  nghiệp,  CT  dựng các  Thường  tin cập  các  4.1 Ban  x   thương  XTĐT          50       ấn phẩm,  xuyên nhật  huyện QL  mại,  2016 tài liệu  cho  , thị  KKT dịch  xúc tiến  nhà  xã, TP vụ, du  đầu tư  đầu tư lịch được đa  dạng,  phong phú
 12. Tiếp tục  Công  xây dựng  nghiệp,  Cung  KKT,  bộ tài liệu Sở  nông  Các sở,  cấp  KCN,  xúc tiến  KHĐT,  nghiệp,  CT  ban,  Thường  thông  các  4.2 đầu tư các Ban  x   thương  XTĐT  ngành        300       xuyên tin cho  huyện  ngôn ngữ  QL  mại,  2016 trong  nhà  thị xã,  tiếng Hàn, KKT dịch  tỉnh đầu tư TP Tiếng  vụ, du  Trung... lịch Quảng  bá, tuyên  truyền,  giới thiệu  về môi  trường,  5                         1.350 1.100 3.200   chính  sách,  tiềm  năng và  xúc tiến  đầu tư Thông qua  các đại sứ  quán, các  Giới  Cục  tổ chức  thiệu,  Công  đầu tư  quốc tế và  quảng  nghiệp,  nước  ĐSQ  các cơ  Sở  bá về  nông  KKT,  ngoài;  các  quan đại  KHĐT,  Hà  nghiệp, KCN,  CT  Các  nước,  Thường  5.1 diện  Sở  x   Tĩnh  thương các  XTĐT  cục, vụ các tổ      100       xuyên ngoại giao Ngoại  đối với mại,  huyện 2016 liên  chức  của Việt  vụ nhà  dịch  thị TP quan  quốc tế  Nam, các  đầu tư  vụ, du  của Bộ tại VN hội người  nước  lịch Ngoại  Việt Nam  ngoài giao ở nước  ngoài Cập  nhật  các cơ  sở dữ  liệu,  các  thông  tin về  quản  trị  Thông qua  doanh  Công  trang  nghiệp nghiệp,  thông tin  , xúc  Sở  nông  KKT,  điện tử  tiến  KHĐT,  nghiệp, KCN,  CT  của tỉnh  Thường  đầu tư,  5.2 các sở  x   thương các  XTĐT          50       và các sở,  xuyên công  ban  mại,  huyện 2016 ban, ngành  khai  ngành dịch  thị TP bằng  minh  vụ, du  nhiều  bạch  lịch ngôn ngữ thủ tục  hành  chính,  công  tác quy  hoạch,  kế  hoạch  và đầu  tư của  tỉnh 5.3 Thông qua Sở  Thường  x x Giới  Công  KKT,  CT  Các sở,       100       phương  KHĐT xuyên thiệu  nghiệp, KCN,  XTĐT  ban,  tiện thông  quảng  nông  các  2016 ngành  tin đại  bá về  nghiệp, huyện  cấp 
 13. chúng và  các hội  nghị, hội  Hà  thương  thảo, diễn  Tĩnh  mại,  đàn XTĐT  với các dịch  thị TP tỉnh do các bộ  nhà  vụ, du  ngành và  đầu tư lịch các đơn vị  tổ chức  Các cơ  quan  liên  Công  quan  nghiệp,  thuộc  ĐSQ  Tổ chức  KKT,  Sở  Kêu  nông  Bộ  các  Hội nghi  KCN,  KHĐT,  gọi  nghiệp,  CT  KHĐT, nước,  Xúc tiến  các  5.4 Sở  Quý 3   x đầu tư  thương  XTĐT  Bộ  tổ chức x x 1.000 1.000 3.000   đầu tư ở  huyện Ngoại  vào Hà mại,  2016 Ngoại  XTĐT  Mỹ hoặc  , thị  vụ Tĩnh dịch  giao,  các  Canada xã, TP vụ, du  ĐSQ  nước lịch Việt  Nam  tại các  nước Giới  Tham gia  thiệu,  Đoàn Xúc  quảng  Công  tiến đầu  bá về  nghiệp,  KKT,  tư do Bộ  Hà  nông  Theo  KCN,  CT  Các bộ,  Kế hoạch  Tĩnh  nghiệp,  Sở  chương  các  XTĐT  ngành  5.5 và Đầu tư  x x đối với thương        100 100 200   KHĐT trình  huyện quốc  Trung  và các bộ  nhà  mại,  của bộ , thị  gia ương ngành  đầu tư  dịch  xã, TP Trung  trong  vụ, du  ương tổ  và  lịch chức ngoài  nước Hỗ trợ  các tổ  chức  6 doanh                          250 ­ 200   nghiệp,  nhà đầu  tư Kịp  thời  Hỗ trợ tìm  nắm  hiểu về  bắt  pháp luật  tháo gỡ  chính  các khó  sách, thủ  khăn  Công  tục đầu  vướng  nghiệp,  KKT,  tư, tiềm  Sở  mắc  nông  Các sở,  KCN,  năng và  KHĐT,  của  nghiệp,  CT  ban,  Thường  các  6.1 cơ hội  Ban  x   doanh  thương  XTĐT  ngành    x   100   100   xuyên huyện đầu tư;  QL  nghiệp mại,  2016 trong  , thị  kiểm tra,  KKT trong  dịch  tỉnh xã, TP rà soát các  quá  vụ, du  dự án đã  trình  lịch cấp Giấy  triển  chứng  khai  nhận đầu  thực  tư hiện  dự án  đầu tư 6.2 Hướng  Sở  Thường  x   Kịp  Công  KKT,  CT  Các sở,   x   100 100     dẫn, trợ  KHĐT, xuyên thời  nghiệp, KCN,  XTĐT  ban,  giúp các  Ban  nắm  nông  các  2016 ngành  nhà đầu  QL  bắt  nghiệp, huyện trong  tư đẩy  KKT tháo gỡ thương , thị  tỉnh
 14. nhanh tiến  độ triển  các khó  khai dự án  khăn,  hoặc thu  vướng  hồi chấm  mắc  dứt hoạt  của  động dự  doanh  án không  nghiệp mại,  hiệu quả,  trong  dịch  xã, TP tạo điều  quá  vụ, du  kiện  trình  lịch thuận lợi  triển  cho các  khai  nhà đầu  thực  tư khác  hiện  vào tiếp  dự án  cận và  đầu tư. đầu tư Rà soát,  bổ sung,  sửa đổi và  Công  Tạo  ban hành  nghiệp,  khung  KKT,  mới các  nông  pháp lý  KCN,  văn bản  Các sở,  nghiệp,  CT  Thường  minh  các  6.3 quy phạm  ban,  x   thương  XTĐT          50       xuyên bạch  huyện pháp luật  ngành mại,  2016 cho  , thị  để hỗ trợ  dịch  nhà  xã, TP doanh  vụ, du  đầu tư nghiệp,  lịch nhà đầu  tư Đào tạo,  tập huấn,  tăng  cường  7                         200 ­ 100   năng lực  về xúc  tiến đầu  tư Tập huấn  nâng cao  năng lực  Nâng  cho cán  cao kỹ  bộ quản  năng,  lý, xúc  nghiệp  tiến đầu  Các cơ  vụ về  tư, xúc  quan  xúc  tiến  CT  liên  Sở  Thường  tiến  7.1 thương  x       XTĐT  quan        100       KHĐT xuyên đầu tư,  mại và du  2016 thuộc  xúc  lịch của  Bộ  tiến  các sở,  KHĐT thương  ban, ngành  mại  cấp tỉnh,  cho cán  cán bộ  bộ huyện và  các Khu  kinh tế 7.2 Triển khai Sở LĐ, Thường  x x Nâng      CT  Các        100   100   Chương  TB ­  xuyên cao  XTĐT  trường  trình hợp  XH, Sở  trình  2016 đào tạo  tác với  KHĐT độ cho  nghề  Viện  đội  trong  Bruckner  ngũ  tỉnh (Đức)  giáo  trong việc  viên  đào tạo  các  nâng cao  trường  trình độ  đào tạo chuyên  môn cho 
 15. đội ngũ  giáo viên  các  trường  đào tạo  nghề  trong tỉnh Thực  hiện các  hoạt  động hợp  tác trong  8                         300 ­ 200   nước và  quốc tế  về xúc  tiến đầu  tư Tranh  ĐSQ  thủ sự  các  Liên hệ  ủng hộ Công  nước  thường  của  nghiệp,  tại  xuyên với  KKT,  Sở  các tổ  nông  Bộ  Việt  Đại sứ  KCN,  KHĐT,  chức  nghiệp,  CT  KHĐT, Nam,  quán các  Thường  các  8.1 S ở  x x này  thương  XTĐT  Bộ  Cơ      100       nước tại  xuyên huyện Ngoại  trong  mại,  2016 ngoại  quan  Việt Nam,  , thị  vụ việc  dịch  giao XTĐT,  các tổ  xã, TP kêu gọi vụ, du  XTM  chức quốc  đầu tư  lịch các  tế. vào Hà  nước  Tĩnh tại VN Phối  Liên hệ,  hợp tổ  khâu nối  chức  với các  các  Các cơ  Trung tâm  hoạt  quan  xúc tiến  động  của Bộ  đầu tư  xúc  Kế  của Bộ  tiến  hoạch  Công  Kế hoạch  đầu tư,  và Đầu  nghiệp,  và Đầu  cung  tư, Bộ  nông  KKT,  tư; các  cấp  ngoại  nghiệp, KCN,  CT  Cục, vụ  Sở  Thường  thông  giao,  8.2 x x thương các  XTĐT      x 100   100   liên quan  KHĐT xuyên tin về  CQ đại  mại,  huyện 2016 của Bộ  tiềm  diện  dịch  thị TP Ngoại  năng  ngoại  vụ, du  giao,  lợi thế  giao  lịch Phòng  của  của  Thương  tỉnh  VN ở  mại và  phục  nước  Công  vụ  ngoài,  nghiệp  công  VCCI Việt Nam  tác xúc  (VCCI) tiến  đầu tư. 8.3 Triển khai Sở  Thường  x x Triển  Công  KKT,  CT    KCCL,  x x 100   100   thực hiện  KHĐT, xuyên khai  nghiệp, KCN,  XTĐT  Chính  có hiệu  các  hợp tác nông  các  2016 quyền  quả các  đơn vị  về đầu nghiệp, huyện  các tỉnh  Biên bản  đã ký  tư và  thương thị TP của  ghi nhớ  BB ghi  thương mại,  Lào,  hợp tác đã nhớ mại dịch  Thái  ký kết với  vụ, du  Lan đã  KCCI, các  lịch ký BB  tỉnh của  ghi nhớ Lào và  Đông Bắc  Thái Lan,  các tỉnh,  thành phố  trong 
 16. nước...   PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ (Kèm theo Chương trình số 146/CTr­UBND ngày 03/6/2016) Vốn  TT Tên dự án (triệu  Địa điểm USD) Xây dựng cảng tổng hợp, container cho tàu  1 800 KKT Vũng Áng đến 20 vạn DWT tại Cảng Sơn Dương Xây dựng các cầu cảng tại Cảng Vũng  2 350 KKT Vũng Áng Áng 3 Xây dựng khu hậu cảng cảng Sơn Dương 300 KKT Vũng Áng 4 Khu dịch vụ logistic cảng Vũng Áng 300 KKT Vũng Áng Xây dựng hạ tầng các khu kinh tế, khu  5 500 KKT, KCN, CCN công nghiệp, cụm công nghiệp Xây dựng tuyến đường sắt đấu nối KKT  6 200 KKT Vũng Áng Vũng Áng với tuyến đường sắt Quốc gia 7 Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài 18 TP. Hà Tĩnh 8 Khu công nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh 100 TP. Hà Tĩnh Tham gia khai thác và chế biến quặng sắt  9 800 Mỏ sắt Thạch Khê Thạch Khê 10 Xây dựng nhà máy lọc hóa dầu 12.000 KKT Vũng Áng 11 Các dự án sản xuất sản phẩm từ thép 500 KKT, KCN Sản xuất động cơ, đóng mới và sửa chữa  12 200 KKT Vũng Áng tàu biển, sản xuất container 13 Sản xuất phụ tùng ô tô 100 KKT, KCN 14 Các nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô 200 KKT, KCN Sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông  15 50 KKT, KCN nghiệp 16 Sản xuất các thiết bị y tế 20 KKT, KCN Sản xuất các sản phẩm gia dụng và linh  17 50 KKT, KCN kiện điện tử 18 Sản xuất than cốc, oxy và khí công nghiệp 70 KKT, KCN 19 Cấp nước, xử lý nước thải, rác thải 30 KKT, KCN, CCN 20 Sản xuất vật liệu xây dựng mới 40 KCN, CCN
 17. 21 Đầu tư xây dựng Khu du lịch Thiên Cầm 500 Cẩm Xuyên 22 Đầu tư xây dựng Khu du lịch Kỳ Ninh 400 KKT Vũng Áng Xây dựng các trung tâm thương mại, chợ  Các huyện, thị xã, Thành  23 300 đầu mối phố Trồng, chế biến mủ cao su, sản xuất cao  24 100 Hương Khê, KKT su tổng hợp SBR Sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến  25 45 Các huyện ven biển thủy sản chất lượng cao Sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao và  Can Lộc, Đức Thọ, Cẩm  26 25 chế biến nông sản. Xuyên, KCN, CCN Can Lộc, Thạch Hà,  27 Trồng và chế biến rau, củ, quả 25 Cẩm Xuyên, Hương Khê Hương Sơn, Hương Khê,  28 Nuôi hươu và chế biến nhung hươu 15 Vũ Quang Phát triển bưởi Phúc Trạch, cam bù  Hương Sơn, Hương Khê,  29 20 Hương Sơn và các loại cây ăn quả khác Vũ Quang Sản xuất lợn giống, lợn thương phẩm và  30 88 Các huyện, KKT, KCN nhà máy chế biến thịt xuất khẩu Cụm CN Bắc Cẩm  31 Nhà máy phân bón hữu cơ 20 Xuyên 32 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 30 KKT, KCN, CCN Hương Khê, Vũ Quang,  33 Chế biến tinh dầu trầm, gió trầm 3 Hương Sơn 34 Xây dựng cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá 80 Các huyện ven biển Phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công  35 100 Các huyện nghệ cao (02 khu) 36 Xây dựng bệnh viện đa khoa, sản nhi 20 Thị xã, thành phố Sản xuất nguyên liệu dược, dược phẩm  37 20 Các huyện theo tiêu chuẩn GMP 38 Đào tạo và xuất khẩu lao động 10 Thành phố, Thị xã Thành phố Hà Tĩnh, thị  39 Trường đại học quốc tế 300 xã Kỳ Anh  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản