intTypePromotion=1

Chụp ảnh khi tuyết rơi và Chụp ảnh biển

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
261
lượt xem
100
download

Chụp ảnh khi tuyết rơi và Chụp ảnh biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một hôm bạn mở cửa ra và bỗng nhiên thấy tuyết rơi, cảm giác thật tuyệt vời! Hay lần nào đó nghe đài báo trên Sapa có tuyết thể là cả hội khăn gói lên đường chờ khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Bạn cần phải thật khẩn trương để có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi tuyết tan. Vấn đề của chụp ảnh tuyết thì có lẽ ai cũng đã biết đó là lỗi đo thiếu sáng của máy trong trường hợp cảnh chụp rộng mặc dù hệ thống đo sáng multizone rất hiệu quả trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh khi tuyết rơi và Chụp ảnh biển

  1. Ch p nh khi tuy t rơi M t hôm b n m c a ra và b ng nhiên th y tuy t rơi, c m giác th t tuy t v i! Hay l n nào ó nghe ài báo trên Sapa có tuy t th là c h i khăn gói lên ư ng ch kho nh kh c kỳ di u y. B n c n ph i th t kh n trương có th b t ư c nh ng kho nh kh c p nh t trư c khi tuy t tan. V n c a ch p nh tuy t thì có l ai cũng ã bi t ó là l i o thi u sáng c a máy trong trư ng h p c nh ch p r ng m c dù h th ng o sáng multizone r t hi u qu trong a s các trư ng h p. tránh cho t m nh c a b n không b quá t i nh ng vùng không có tuy t thì b n nên hi u ch nh ánh sáng thêm +1 t i +1,5 kh u sáng và nh ng ám tuy t c a b n s ánh lên m t m u tr ng tinh khôi di u kỳ.
  2. M i mê ch p nh nhưng b n không ư c quên mang thêm trong hành lý c a mình ít pin d tr nhé vì th i ti t l nh s làm gi m tu i th c a pin áng k y. Kinh nghi m cho th y là b n nên i pin ch p liên t c thì c b pin s ch p ư c lâu hơn. N u b n ch p b ng phim c i n thì c n lưu ý nhi t th p s làm cho phim b c ng l i, r t giòn và s c n a. Th nên b n c n tua phim l i b ng t c ch m tránh phim b gãy ho c nh ng r i ro áng ti c. Ch p nh bi n
  3. Bi n khơi là m t t i ch p nh tuy t v i nhưng vi c tìm tòi b c c l i không h ơn gi n khi b n mu n có m t t m nh c áo. B n hãy t o cho mình thói quen t ư ng chân tr i 1/3 nh phía trên hay phía dư i. ư ng chân tr i vào trung tam s làm m t i hi u qu không gian và không nh ư c hư ng nhìn. V i ng kính góc r ng thì ti n c nh là m t y u t vô cùng quan tr ng vì nó s thu hút i m nhìn chính. S hi n h u c a ti n c nh s t o thêm chi u sâu c a hình nh và t o s tương quan h p lý v i nh ng ch th b y ra xa do tác d ng c a ng kính góc r ng. Thư ng thì m t ti n c nh có m u s c phong phú, tương ph n v i tông màu c a bi n s cho m t k t qu r t kh quan. S tương ph n i l p v kích thư c và m u s c có m t vai trò quan tr ng trong vi c tái t o l i không gian bao la c a i dương, nh t là khi b n in nh kh nh . M t con t u m u nh xíu ngoài khơi xa trên nh ng ng n sóng, dáng hình c a m t ng n èn h i ăng l loi trên bi n, m t vài ngư ph tráng ki n s em l i t l so sánh m t cách t nhiên cho hình nh. Nh ng b c c ki u như th này ch có th t h t hi u qu c a nó khi phóng ra nh kh 60x80 cm hay l n hơn mà thôi. i dương và ánh sáng k t h p v i nhau t o ra nh ng s a d ng b t t n c a các ki u ánh sáng thêm vào ó l i là s thay i b t thư ng c a th i ti t luôn làm ta b t ng . Do ó s quen thu c v i th i ti t t i nơi mìng mu n ch p nh s giúp b n oán trư c ư c ph n nào nh ng s thay i y.Trên bi n ánh sáng có tương ph n r t cao và hay t o nên nh ng hi u qu tuy t v i trên nh ng cánh bu m. Nhưng tia sáng b t ch t r ch nh ng ám mây cũng là m t trong nh ng tài yêu thích bi n. có th tái t o l i chính xác nhwũng gì b n nhìn th y thì c n ph i ch n i m o sáng vào vùng ánh sáng m nh. Vi c x lý o sáng úng s m ng l i cho nh ng t m nh c a b n cái th n và v p ngh thu t. S hi u ch nh nh sáng khá thông d ng là tăng 1 kh u sáng +1Ev v i nh ng t m nh ch p thuy n bè có b c c h p có th ghi l i m u tr ng th t s c a nh ng cánh bu m. Ngư c l i cho nh ng nh ch p toàn c nh i dương
  4. thì b n gi m i -1 Ev hay nhi u hơn n a tt i tương ph n cao c a hình dáng nh ng con tàu trên n n sáng. Có r t nhi u cách o sáng khi ch p nh i dương nhưng có l ph bi n nh t v n là o sáng ph c h p Multizone r i hi u ch nh ánh sáng t ư c k t qu mong mu n. Cách làm này r t ơn gi n mà hi u qu l i p n không ng . N u b n c u kỳ hơn thì ch o sáng i m Spot t i nh ng chi ti t quan tr ng s giúp b n làm ch s a d ng c a ánh sáng b ng cách hi u ch nh Ev hay thay i ch s Kh u sáng/t c ch p. B n cũng có th o sáng vào nhi u i m khác nhau c a hình nh r i tính toán kh u thích h p cho toàn nh. Sau khi ã nói v nh ng nguyên t c chung nh t c a ch p nh bi n thì bây gi chúng ta s cùng nhau i vào nh ng ch chi ti t hay g p khi ra bi n. u tiên là ch p nh nh ng con tàu. Trên bi n nh ng con tàu chuy n ng ôi khi r t nhanh và i u này l i không h thu n l i cho nhi p nh. Chính vì th mà b n c n ch nh nét b ng tay trư c vào m t i m trên hư ng i c a con t u, có th là m t con sóng l n ch ng h n, r i quan sát th t k trong khuôn ng m khi con t u i vào vùng nét. Trư c ó b n ph i ch c ch n r ng kh u m c a ng kính cho phép nét sâu c a toàn b v t th . B ng kinh nghi m cá nhân b n có th d dàng gi m nét sâu và b m máy khi ph n quan tr ng nh t c a con t u i vào vùng nét.
  5. Khi th i ti t p thì nh ng cánh bu m trên bi n s là m t c nh p l ng l y và b n hoàn toàn có th s d ng ch tiêu c t ng liên t c AF-Continu bám theo i tư ng mà i m ng m u tiên d chon l a nh t khi con tàu nh neo. Th nhưng ch AF-C này cũng l i có nh ng như c i m ó là khi la m kh u ng kính l n, nét sâu kém và AF-C l i b t vào m t chi ti t ph c a con tàu n m phía trư c chi ti t chính thì nh ng ngư ph s b m . Chính trong trư ng h p này thì kh năng AF a i m l i t o nên ưu th . B n ch c n ch n i m nét bên c nh c a khuôn ng m m b o nét cho các chi ti t ph còn i m l y nét trung tâm s căn vào ngư ph . N u như b n ch s d ng duy nh t tiêu i m trung tâm c a AF thì ph i ghi nh ch s nét vào i m c n ch p trư c khi khuôn l i hình và b m máy. Cách ch p này có l i th là b n l a ch n ư c chính xác i m l y nét trong i u ki n con tàu chuy n ng ngang trên bi n và kho ng cách v i b là không i. C n chú ý không các thi t b k thu t che khu t m t ngư ph cũng như nh ng bóng x u nh t là khi ư ng chân tr i th p hơn i m nhìn. C nh bi n nhìn t b cát. Không c n ph i trên tàu thì b n m i có th có ư c nhưng b c nh v i dương tuy t v i. Ngay t bãi bi n cát tr ng ta có th làm i u ó. C n ph i tìm ư c m t cái nhìn t t và m t ng kính télé m nh (t 200-300 mm cho c nh r ng) và m t ng kính góc r ng cho nh phong c nh. V i m t ng kính télé b n có
  6. th ép nh ng ng n sóng cùng m t ph ng v i nh ng con tàu r i t t c l i in lên m t n n tr i và nh ng hòn o xa. Cũng v i góc nhìn như th bây gi b n thay b ng ng kính góc r ng (17-28 mm) ghi l i hình dáng th t p c a nh ng con sóng ti n c nh và t n cùng c a phông là b bi n duyên dáng u n cong mình. B n có th m t em bé ch y trên sóng nư c ti n c nh, dùng flash "fill-in" và ch c ch n b n s có m t t m nh k ni m tuy t v i. C n chú ý: có th t ư c ánh sáng p như nhi p nh chuyên nghi p thì b n nên ch p th v i kh u sáng -1 Ev nhé, nó s có tác d ng làm tăng ánh sáng m c a hình nh, tăng tương ph n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2