intTypePromotion=1

Chụp ảnh với đèn flash gắn trong

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
125
lượt xem
44
download

Chụp ảnh với đèn flash gắn trong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ thể không phải là duy nhất trong bức ảnh. Còn có hậu cảnh và tiền cảnh. Và đây chính là hai vị trí khiến cho đèn flash gắn trong của máy ảnh bối rối. Làm sao để xử lý độ phơi sáng ở hai vùng ngoài chủ thể? Thông thường, với máy ảnh đèn flash gắn trong, độ phơi sáng tại vị trí của chủ thể thể hiện rất tốt, còn với tiền cảnh và hậu cảnh, thiết bị thường cho độ phơi sáng không chuẩn xác. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh với đèn flash gắn trong

  1. Ch p nh v i èn flash g n trong
  2. Ch th không ph i là duy nh t trong b c nh. Còn có h u c nh và ti n c nh. Và ây chính là hai v trí khi n cho èn flash g n trong c a máy nh b i r i. Làm sao x lý phơi sáng hai vùng ngoài ch th ? Thông thư ng, v i máy nh èn flash g n trong, phơi sáng t i v trí c a ch th th hi n r t t t, còn v i ti n c nh và h u c nh, thi t b thư ng cho phơi sáng không chu n xác. Nói cách khác, chính kho ng cách là v n ây. Ch ng h n, n u b n ch p nh m t ngư i ng r t g n và ưa tay v phía ng kính thì m t trong hai trư ng h p sau s x y ra: Tay ch th s quá sáng (phơi sáng quá ngư ng) ho c ngư c l i, máy nh s thi t l p phơi sáng chu n xác cho bàn tay và gương m t ch th tr nên quá t t (Ch th ây ư c máy nh n di n là bàn tay). tránh s c trong ví d nêu trên, b n nên di chuy n ra xe ch th m t chút. Khi ch th hoàn toàn nh v m t kho ng cách, và ng xa máy nh, s c v phơi sáng s ư c h n ch . Máy cũng có hi n tư ng tương t khi ch p nh nhi u ngư i không cùng kho ng cách v i ng kính. Ho c khi b n ch p nh m i ngư i trong m t
  3. căn phòng r ng và phát hi n ra h u c nh trên nh quá t i so v i th c t . Nguyên nhân là èn flash không ánh t i h u c nh. Ngư c l i, n u ch p nh m t ngư i ng t a vách tư ng, lúc này h u c nh là b c tư ng s nh n ư c sáng b ng v i ch th và khi n ch th b chìm i, trông như “m c k t” gi a b c tư ng. Và tình hình s t hơn n u trên tư ng có nhi u chi ti t hay hình h a c s c. tránh các s c v phơi sáng khi ch p nh v i èn flash tích h p trên máy nh, b n nên lưu ý m t s bí quy t th c ti n sau: 1. Ch th nên cách máy nh kho ng 2-4 m.
  4. 2. H u c nh cũng nên cách ch th cùng kho ng cách t ch th n ng kính. 3. N u ch th không ph i là ch th ơn l , nên s p x p ho c l y hình t góc sao cho các ch th này u trên cùng kho ng cách n máy nh. 4. Ki m tra và lo i b các v t th ti n c nh n i b t và g n camera hơn ch th .
  5. Ch p nh trong nhà Máy nh s hi n nay a ph n u ư c trang b phơi sáng t ng cho h u h t các ch ch p. Tuy nhiên, n u máy nh c a b n cho phép tùy ch nh b ng tay thì th “loay hoay” m t chút v i các m c phơi sáng tìm cho mình t m nh v a ý.
  6. N u không ư c, i u khi n t ng s giúp ki m soát trong m t s i u ki n ánh sáng. Th nghi m “tay ngh ” b ng các bư c sau: - S d ng ch phơi sáng t ng cho h u h t các c nh ch p trong nhà. - Làm sáng không gian cho căn phòng hay góc ch p. - L a ch n ISO tương thích, i u ch nh tăng hay gi m phơi sáng ho c thay i t ng m c xác nh vi c cài t bóng m và t c ch p nhanh như th nào cho phù h p v i t ng c nh ch p. Có th th t phơi sáng t ng cho c nh có tương ph n cao.
  7. - Ch p th m t vài hình và xem trư c ánh giá các cài t. i u ch nh n u th y c n thi t, và ch p l i. - S d ng èn flash cho các c nh ch p có kho ng cách trên 9 bư c chân. - Ng m èn flash t m t nơi hơi cách xa ch th , nghiêng hư ng èn ánh sáng len nh vào c nh ch p.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2