CHUYÊN ĐỀ: CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: Lam Van Mai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:82

2
424
lượt xem
216
download

CHUYÊN ĐỀ: CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm về công ty chứng khoán Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực CK Do UBCK Nhà nước cấp giấy phép hoạt động Tồn tại dưới 2 hình thức: công ty cổ phần hoặc công ty TNHH Có phương án hoạt động khả thi Có mức vốn pháp định theo qui định (tương ứng với từng nghiệp vụ) Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật (trừ nghiệp vụ bảo lênh phât hănh vă tư vấn) GĐ, nhân viên kinh doanh phải có chứng chỉ hănh nghề kinh doanh CK. Có ít nhất 3 người hành nghề CK cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ: CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 1. CHUYÊN ĐỀ: CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN l Công ty chứng khoán l Trung tâm lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ l Quỹ đầu tư chứng khoán và Cty quản lý quỹ l Công ty đầu tư chứng khoán
 2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NUỚC TRUNG TÂM LƯU KÝ SỞ GIAO DỊCH TRUNG TÂM CHỨNG KHOÁN & CHỨNG KHOÁN PHÂN TÍCH THANH TOÁN BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY TÀI CHỨNG KHOÁN KIỂM TOÁN CHÍNH CÔNG NHÀ ĐẦU QUỸ QUỸ QUỸ XÃ CHÍNH PHỦ DOANH CHÚNG TƯ ĐẦU TƯ BẢO HỘI & CHÍNH NGHIỆP NƯỚC HIỂM QUYỀN ĐỊA NGOÀI PHƯƠNG
 3. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Khái niệm về công ty chứng khoán - Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực CK - Do UBCK Nhà nước cấp giấy phép hoạt động - Tồn tại dưới 2 hình thức: công ty cổ phần hoặc công ty TNHH
 4. Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động của công ty chứng khoán - Có phương án hoạt động khả thi - Có mức vốn pháp định theo qui định (tương ứng với từng nghiệp vụ) - Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật (trừ nghiệp vụ bảo lênh phât hănh vă tư vấn) - GĐ, nhân viên kinh doanh phải có chứng chỉ hănh nghề kinh doanh CK. Có ít nhất 3 người hành nghề CK cho mỗi nghiệp vụ
 5. Hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty chứng khoán - Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động - Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật - Nghị quyết thành lập cty CK. - Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định đã được phong toả - Danh sách dự kiến GĐ/TGĐ; cổ đông sáng lập (thành viên sáng lập) - Danh sách người hành nghề CK + bản sao
 6. Hồ sơ xin cấp phép thành lập Cty CK - Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn (pháp nhân) có mức vốn góp ≥ 10% vốn điều lệ - Dự thảo bản Điều lệ công ty, - Phương án hoạt động trong 3 năm đầu UBCKNN xem xét cấp Giấy phép trong 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 7. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  Môi giới chứng khoán  Tự doanh chứng khoân  Tư vấn đầu tư chứng khoán  Bảo lãnh phát hành chứng khoán (chỉ thực hiện khi đã được phĩp t/hiện NV tự doanh) Ngòai ra công ty còn có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn và dịch vụ tài chính khác
 8. Nghiệp vụ: MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN  Mức vốn pháp định là 25 tỷ đồng ♦ Cty chứng khoán đứng ra thực hiện lệnh mua lệnh bán CK cho nhà đầu tư để hưởng hoa hồng ♦ Mức hoa hồng phí: không quá 0,5% tổng giá trị hợp đồng mua - bán (BTC qui định)
 9. Môi giới toàn bộ dịch vụ - Đại diện thương lượng & thực hiện mua bán CK cho khách hàng - Được ủy nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến CK - Giữ hộ CK và thu lợi tức cho khách hàng - Cho khách hàng ứng tiền trước để mua CK hoặc cho mượn CK bán trước trả sau - Thu thập & cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về chứng khoán - Tư vấn về việc mua - bán CK cho khách hàng
 10. Môi giới không toàn bộ dịch vụ Chỉ thực hiện 1 trong số những dịch vụ nói trên Chủ yếu là hoạt động thương lượng và thực hiện mua - bán chứng khoán
 11. Nghiệp vụ: TỰ DOANH Công ty thực hiện mua bán chứng khoán cho chính cty của mình để kiếm lời Mức vốn pháp định là 100 tỷ đồng Cty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ này bằng chính nguồn vốn tự có của cty Cty phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của chính mình
 12. Nghiệp vụ tự doanh được chia thành 2 lĩnh vực: + Cty CK mua bán chứng khoán đã được niêm yết trên thị trường tập trung * Ngoài ra, CTCK mua CK đã được niêm yết dưới dạng lô lẻ, rồi gộp lại thành lô chẳn để niêm yết mua bán tại TTGDCK + Cty CK mua bán chứng khoán chưa được niêm yết
 13. Hạn chế về đầu tư của Cty CK Cty CK không được: Đầu tư vào CP của cty sở hữu trên 50% vốn điều lệ của cty CK  Cùng với người có liên quan đầu tư ≥ 5% vốn điều lệ của cty CK khác.  Đầu tư ≥ 20% tổng số CP đang lưu hành của 1 cty niêm yết, ≥ 15% CP của cty ko niêm yết  Góp vốn ≥ 15% tổng số vốn góp của 1 cty TNHH  Sử dụng > 20% tổng tài sản để đầu tư, mua CP,
 14. Nghiệp vụ: TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ♦ Mức vốn pháp định là 10 tỷ đồng ♦ Cty chứng khoán sẽ: - Thu thập cập nhật thông tin một cách chính xác và nhanh nhất - Xử lý, phân tích thông tin - Đưa ra nhận xét, đánh giá về giá trị, chất lượng của từng loại chứng khoán - Cung cấp, tư vấn (gợi ý) cho khách hàng trong việc đầu tư chứng khoán
 15. Nghiệp vụ: BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CK Đơn vị bảo lãnh phát hành không thực hiện nghĩa vụ thay cho tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư Phí bảo lãnh phát hành: khoản chênh lệch giữa giá trả cho tổ chức phát hành & giá bán ra ngoài công chúng
 16. Nghiệp vụ: BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CK Mức vốn pháp định là 165 tỷ Cty thực hiện các dịch vụ để giúp đơn vị phát hành tổ chức phát hành chứng khoán:  Thực hiện các thủ tục, xây dựng và đệ trình HS xin phép phát hành chứng khoán  Nhận mua chứng khoán của các tổ chức phát hành để bán lại  Mua chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết
 17. Nghiệp vụ: BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CK Tổ chức bảo lãnh phát hành phải thực hiện toàn bộ công việc, thủ tục trước và sau khi phát hành chứng khoán: + Định giá chứng khoán + Chuẩn bị hồ sơ chào bán chứng khoán + Phân phối chứng khoán + Ổn định giá chứng khoán trong giai đoạn
 18. Các hình thức bảo lãnh phát hành chứng khoán  Mua toàn bộ chứng khoán được phát hành; sau đó mới bán lại cho công chúng  Chỉ mua số chứng khoán còn lại sau đợt phát hành  Chỉ làm đại lý phát hành
 19. TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN& THANH TOÁN BÙ TRỪ Là pháp nhân thành lập và hoạt động theo mô hình công ty TNHH hoặc cty cổ phần Do Chính phủ quyết định thành lập, giải thể theo đề nghị của Bộ trưởng BTC Thực hiện vai trò tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán CK Chịu sự quản lý và giám sát của UBCK NN
 20. Lưu ký chứng khoán Là hoạt động cất giữ chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoân Là điều kiện để chứng khoán được giao dịch trên thị trường tập trung Tạo điều kiện cho người chủ sở hữu chứng khoán được thực hiện quyền đối với CK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản