Chuyên đề I: Lý thuyết dự án đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư

Chia sẻ: Van Binh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
855
lượt xem
440
download

Chuyên đề I: Lý thuyết dự án đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

M c tiêụ u 1. Nghiên cứu lý thuyết chung về hoạt động đầu tư 2. Tập hợp các lý thuyết về dự án đầu tư và hiệu quả KTXH dự án đầu tư 3. Làm căn cứ để thực hiện các chuyên đề tiếp theo Cá ch tiếp cận 1. Các tài liệu liên quan về dự án đầu tư ( Như luật đầu tư , Luật xây dựng, Giáo trình …) 2. Các dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề I: Lý thuyết dự án đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư

  1. CHUYÊN ĐỀ I Lý thuyết dự án đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tưBộ môn Kinh tchuyêndựề Báo cáo đ ế xây ng Giáo viên hướng dẫn 1: GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Bùi Ngọc Toàn Người báo cáo: Nguyễn Đức Quang 1
  2. Mục tiêu 1. Nghiên cứu lý thuyết chung về hoạt động đầu tư 2. Tập hợp các lý thuyết về dự án đầu tư và hiệu quả KTXH dự án đầu tư 3. Làm căn cứ để thực hiện các chuyên đề tiếp theo Cách tiếp cận 1. Các tài liệu liên quan về dự án đầu tư ( Như luật đầu tư , Luật xây dựng, Giáo trình …) 2. Các dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải 2
  3. Quy trình đánh giá hiệu quả dự án Khuyến nghị , Bài học kinh đề xuất nghiệm KẾT LUẬN Các sản phẩm đầu ra và kết quả dự kiến Đầu ra và kết quả thu được ( Giai đoạn lập báo cáo đầu SO SÁNH ( Giai đoạn sau khi kết thúc tư ) dự án Đánh giá theo 5 tiêu chí ( so sánh): • Mức độ phù hợp • Hiệu quả • Hiệu suất • Tác động • Tính bền vững. 3
  4. Nội dung chính của 5 tiêu chí đánh giá Hiệu suất Hiệu quả Tác động Mức độ phù Tính bền hợp vững Mục đích Những tác Liệu mục tiêu Các dự án có động tích và mục đích thể duy trì Mục tiêu cực,tiêu tổng thể có các tác động Mục tiêu có đạt cực, trực còn ý nghĩa là tích cực đến được hay tiếp, gián mục tiêu của mức độ nào Kết quả tiếp mà dự dự án vào thời sau khi hoàn không và các sản án đã tạo điểm đánh thành các phẩm đầu ra gía ? hoạt động ra đóng của dự án Đầu vào Mức độ góp ở chuyển hóa từ mức độ Hoạt động các yếu tố nào đầu vào thành các sản phẩm Đầu ra đầu ra 4
  5. (1) Hiệu suất :Mức độ chuyển (2) Hiệu quả: Mục tiêu có đạt được hay hóa từ các yếu tố đầu vào thành không và các sản phẩm đầu ra đóng góp ở các sản phẩm đầu ra mức độ nào Vậy Giảm Các s ản Mục tiêu dự Liệu Mục Những sản Liệu có thể bớt đầu vào phẩm đầu án có đạt tiêu có đạt phẩm đầu ra giảm bớt thì có được vào có sử được không? được vào nào cần tăng sản phẩm sản phẩm dụng đúng cuối giai cường để đầu ra mà đầu ra như hướng để đoạn dự án? đ ạt được không ảnh mong muốn tạo s ản hiệu quả hưởng đến hay không? phẩm đầu ra mục tiêu? ? (3) Tác động :Những tác động (4) Sự phù hợp :Liệu (5) Bền vững: Các tác động tích cực duy trì tích cực,tiêu cực, trực tiếp, gián mục tiêu và mục đích đến mức độ nào sau khi hoàn thành các hoạt tiếp mà dự án đã tạo ra tổng thể có còn ý nghĩa động của dự án *Có tác động Mức độ Hoạt động Có đáp ứng Liệu tác Hiệu quả có tiêu cực ? Có đóng góp đầu tư có được yêu động hiệu tác động như hay không và đến mức độ giảm thiểu nhất quán cầu của đối quả có duy thế nào? như thế nào nào với chiến tượng thụ trì? lược hay hưởng? * Có tác động không? tích cực nào? 5
  6. Ví dụ khung logic hỗ trợ việc đánh giá dự án Mục đích – Mô tả lý do tại sao dự án có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội, mang lại các lợi ích lâu dài cho đối tượng thụ hưởng Mục tiêu – Mục tiêu trọng tâm của dự án. Mục tiêu phải nêu được vấn đề cốt yếu và xác định rõ các lợi ích bền vững đối với (các) nhóm đối tượng. Kết quả – Các tác động ngắn hạn và trung hạn bắt nguồn từ các sản phẩm đầu ra của một hoạt động. Đầu ra – Các sản phẩm đầu ra là những sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ do một hoạt động phát triển tạo ra, Hoạt động – Các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện nhằm đạt được các sản phẩm đầu ra cần thiết đối với dự án. Đầu vào – Các nguồn lực tài chính, con người và vật chất cần thiết để tạo ra các sản phẩm đầu ra dự kiến thông qua việc thực hiện các hoạt động đã được hoạch định. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản