intTypePromotion=1
ADSENSE

Công cụ EDAC - Chỉ dẫn nhân viên 1 kỹ năng

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

464
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm mẫu: Biễu diễn và giải thích cách thực hiện ở từng bước; chỉ ra những điểm cần lưu ý; chỉ ra tiêu chí đánh giá; trả lời những thắc mắc của đối tượng; chia sẽ kinh nghiệm. Ứng dụng: cho nhân viên làm thử; đưa ra những cơ hội để nhân viên thực hiện những kỹ năng vừa học; theo dõi việc ứng dụng của nhân viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công cụ EDAC - Chỉ dẫn nhân viên 1 kỹ năng

  1. Công c EDAC - Ch d n nhân viên 1 k năng Mô hình EDAC Gi i thích (EXPLAIN) XPLAIN) úc k t Làm m u (Consolidate) (DEMONSTRATE ) Áp d ng (APPLY ) 1
  2. Gi i thích Nêu m c ích Nêu các bư c/ qui trình th c hi n Làm m u • Bi u di n và gi i thích cách th c hi n t ng bư c • Ch ra nh ng i m c n lưu ý • Ch ra tiêu chí ánh giá • Tr l i nh ng th c m c c a i tư ng • Chia s kinh nghi m 2
  3. ng d ng • Cho nhân viên làm th • ưa ra nh ng cơ h i nhân viên th c hi n nh ng k năng v a h c • Theo dõi viêc ng d ng c a nhân viên úc k t • Nh ng i m nhân viên ã làm t t • Nh ng i m nhân viên chưa làm t t • K ho ch ti p theo 3
  4. Lưu ý khi s d ng EDAC Nhân viên s không t ư c k năng m i khi ngư i kèm c p: • Ch d n quá ít ho c quá nhi u trong m t lúc • Nói mà không minh h a • Thi u kiên nh n • Không chu n b k • Không gi m thi u căng th ng • Không khuy n kích nhân viên áp d ng • Không cho ư c ph n h i 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2