Công điện số 101/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Công điện số 101/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 101/CĐ-BGTVT về việc sự cố làm gẫy 01 cọc trụ chống va cầu Hồng Ngự - Quốc lộ 30, Tỉnh Đồng Tháp, làm chìm xà lan vắt ngang luồng đường thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 101/CĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 101/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2008 CÔNG ĐIỆN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Điện khẩn: - Cục Đường bộ Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam; - Cục Đường sông Việt Nam; - Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp. Theo báo cáo của Cục Đường bộ VN đêm ngày 14/11/2008 rạng sáng ngày 15/11/2008 đã xảy ra sự cố do đoàn xà lan chở cát và đầu máy chết máy đã gây ra sự cố làm gẫy 01 cọc trụ chống va cầu Hồng Ngự - Quốc lộ 30, Tỉnh Đồng Tháp, làm chìm xà lan vắt ngang luồng đường thuỷ nội địa. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu: 1. Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Sở GTVT Đồng Tháp, Khu Quản lý Đường bộ VII tập trung lực lượng tìm giải pháp neo xà lan chìm không cho trôi tiếp và va đập vào trụ cầu, chỉ đạo các đơn vị đảm bảo giao thông theo dõi, hướng dẫn các phương tiện có tải trọng lớn qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Chuẩn bị sẵn dầm Bailay, dầm DTĐP để khi có sự cố xấu nhất đảm bảo giao thông ngay. 2. Cục Hàng hải Việt Nam huy động lực lượng trục vớt, cứu hộ ở khu vực gần nhất vào tiếp cứu. 3. Cục Đường sông Việt Nam huy động lực lượng của Đoạn Quản lý đường sông 15, Đội Thanh tra giao thông ĐTNĐ số 7 phối hợp các đơn vị liên quan xử lý, bố trí người canh gác, cắm biển báo nguy hiểm hướng dẫn các phương tiện thuỷ qua lại trên luồng. 4. Giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì xử lý các công việc liên quan, báo cáo Bộ GTVT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên;
  2. - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; - Chánh Văn phòng Bộ; - Lưu: VT, PCLB&TKCN (3). Ngô Thịnh Đức
Đồng bộ tài khoản