Công điện số 246/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Công điện số 246/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 246/CĐ-BYT về việc tai nạn chiều ngày 12/01/2008 tại khu vực khai thác đá thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 246/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p- T do- H nh phúc -------------- S : 246/C -BYT Hà n i, ngày 13 tháng 01 năm 2008 B YT i n: S Y t t nh Ngh an, C c Y t d phòng, Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng V tai n n chi u ngày 12/01/2008 t i khu v c khai thác á th tr n Hoàng Mai - huy n Quỳnh Lưu (Ngh An) ã l i gây h u qu nghiêm tr ng cho ngư i lao ng - ây là v t i n n th 2 trong vòng 1 tháng sau v tai n n t i B n V có liên quan n an toàn lao ng trong khai thác á. Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n b Y t yêu c u S Y t Ngh An, C c Y t d phòng, Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1. S Y t Ngh An ph i h p ch t ch v i các các cơ s i u tr t ch c t t công tác c u ch a nh ng ngư i b thương, làm t t công tác i u tr , h tr tâm lý cho thân nhân nh ng ngư i b n n. Tăng cư ng ki m tra, ôn c công tác tr c c p c u trong nh ng ngày ngh , ngày l t i các cơ s i u tr . 2. C c Y t d phòng, Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng ch oyt a phương tăng cư ng công tác ki m tra an toàn lao ng, ph i h p v i cơ quan ch c năng Ny m nh các ho t ng truy n thông t i c ng ng - c bi t chú tr ng các c ng ng tr ng i m v các bi n pháp m b o an toàn, v sinh lao ng và phòng ch ng cháy, n . 3. S Y t các t nh và các ơn v t ng h p, báo cáo k t qu tri n khai các công vi c trên v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16h ngày 15/01/2008 qua s fax 04.2732207 ho c 04.8464051. TL. B TRƯ NG KT CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Lê Thành Trí
Đồng bộ tài khoản