Công điện số 904/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
3
download

Công điện số 904/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 904/CĐ-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 904/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 904/C -BYT Hà N i ngày 19 tháng 02 năm 2008 CÔNG I N Kính g i: - Ch t ch UBND các t nh thành ph tr c thu c TW; - Giám c s y t các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; - Y t các b , ngành (t thành ph à N ng tr ra) Theo d báo c a Trung tâm d báo Khí tư ng thu văn Trung ương, th i ti t ti p t c di n bi n ph c t p gây ra các t rét m, rét h i kéo dài, gây nh hư ng nghiêm tr ng n s c kho và i s ng c a nhân dân c bi t ngư i già và tr em. Ngày 15/2/2008 B Y t ã có công văn s 905/BYT-KCB v vi c tăng cư ng công tác phòng ch ng rét cho ngư i b nh. Nay B Y t yêu c u: 1. UBNDcác t nh thành ph ti p t c ch o các S Y t th c hi n t t n i dung Công văn s 602/BYT-KCB ngày 28/1/2008 và Công văn s 905/BYT-KCB ngày 15/2/2008, c bi t tăng cư ng tuyên truy n cho nhân dân v phòng ch ng rét l nh và các b nh do rét l nh gây ra như hô h p, tim m ch, th n kinh. 2. Các cơ s khám ch a b nh ph i b trí cơ s giư ng b nh, thu c, v t tư y t , phương ti n, chăn m, áo m cho ngư i b nh .v.v, tăng cư ng cán b thư ng tr c m b o thu dung t t ngư i b nh n khám và i u tr c bi t i v i ngư i già, tr em và ngư i nghèo (Th c hi n mi n ti n thu c, phí i u tr theo quy nh). KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản