Công nghệ 8: Vẽ kỹ thuật

Chia sẻ: Nguyen Thanh Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:134

0
198
lượt xem
16
download

Công nghệ 8: Vẽ kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Biết được thế nào là bản vẽ kỹ thuật. Hiểu được vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ 8: Vẽ kỹ thuật

 1. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai Tuần 1 Ngày so ạn: 13/08/2011 Tiết: 1 Ngày d ạy:8A: 16/08/2011 8B:16/8/2011 Phần 1: VẼ KỸ THUẬT Chương I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Bài 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Biết được thế nào là bản vẽ kỹ thuật. Hiểu được vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống. 2.Kỹ năng - Rèn kỹ năng quan sát và dự đoán. 3.Thái độ - Giáo dục tính nghiêm túc, có ý thức tự giác trong học tập. II/ CHUẨN BỊ: 1. GV: SGK, kế hoach bai day, các hình vẽ 1.1, 1.2, 1.3 trong SGK, môt số ban ̣ ̣̀ ̣ ̉ vẽ KT thông dung đơn gian ̣ ̉ 2. HS: SGK, vở ghi, tim hiêu nôi dung bai hoc ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Dạy bài mới: Hoat đông 1: GV giới thiêu bai, nêu muc tiêu bai hoc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ Hoạt động của GV Hoạt động của HS ̣ Nôi dung Hoạt động 2:Tìm hiểu khái I.Khái niệm về bản niệm vẽ kĩ thuật: ? Bản vẽ kĩ thuật có vai trò - HS liên hệ lại bài 1 Bản vẽ kĩ thuật ( bản như thế nào? và trả lời vẽ ) trình bày các thông ? Trong cuộc sống hằng ngày - HS liên hệ lại bài 1 tin kĩ thuật của sản và trả lời phẩm dưới dạng các xung quanh chúng ta có những lĩnh vực kĩ thuật nào? hinh vẽ và các kí hiệu ̀ Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 1
 2. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai - GV: Chốt lại và rút ra khái theo qui tắc thống nhất niệm và thường vẽ theo tỉ lệ. ? Có mây loai ban vẽ chinh? ́ ̣ ̉ ́ - Nghe, ghi vở - Có 2 loai ban vẽ chinh ̣ ̉ ́ công dung cua từng loai ̣ ̉ ̣ là ban vẽ xây dựng và ̉ - GV dung 2 ban vẽ kỹ thuât ̀ ̉ ̣ - Trả lời câu hoi dựa ban vẽ cơ khí ̉ ̉ để lam VD ̀ ̀ ̀ vao thông tin bai 1 ? Tai sao noi ban vẽ kỹ thuât ̣ ́ ̉ ̣ là ngôn ngữ chung dung trong ̀ ́ - Nghe, quan sat ghi nghanh kỹ thuât ̀ ̣ nhớ ? Ban vẽ kỹ thuât thường ̉ ̣ được vẽ như thế nao ̀ - Trả lời câu hoi dựa ̉ Hoạt động 3: Tìm hiểu bản vao kiên thức đã hoc ̀ ́ ̣ II/ Bản vẽ kỹ thuật vẽ kỹ thuật đối với sản đối với sản xuất: xuất - GV: Treo hình vẽ 1.1 phóng - Trả lời câu hoi dựa ̉ to lên bảng ̀ vao thông tin SGK - HS Quan sát hình vẽ ? Trong giao tiếp hằng ngày con người thường dùng các phương tiện gì ? - HS Trả lời câu hoi ̉ ́ ̣ - GV kêt luân dựa vao hinh vẽ ̀ ̀ - Hướng dân HS tim hiêu ̃ ̀ ̉ ́ - HS Nghe, quan sat, thông tin SGK ghi nhớ - GV: Đưa các VD, tranh vẽ - HS: Đọc phần 1 có liên quan đến bản vẽ kỹ trong thuật Bản vẽ kỹ thuật là tài ? Bản vẽ có mấy hình vẽ; ? - HS quan sat, tim liệu gồm các hình vẽ kỹ ́ ̀ Bản vẽ ghi kích thước nào hiêu hinh vẽ ̉ ̀ thuật và các thông tin của vât thể ̣ cần thiết được trình bày ? Bản vẽ có các yêu cầu kỹ - HS: Thảo luận và theo quy tắc thống nhất Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 2
 3. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai thuật nào trả lời câu hoi ̉ để thiêt kê, thi công , chế ́́ ? Khung tên của bản vẽ ghi ̣ ́ ́ ̉ ̉ tao lăp rap san phâm , các nội dung gì ̀ công trinh - GV: Nhận xét và nhấn mạnh tầm quan trọng của III/ Bản vẽ kỹ thuật bản vẽ kỹ thuật đôi với san ́ ̉ đối với đời sống: ́ ́ xuât - HS: Nghe, quan sat Hoạt động 4: Tìm hiểu bản ghi vở vẽ kỹ thuật đối với đời sống - GV: Đưa ra sơ đồ bản vẽ kỹ thuật SGK (hình 1.3) - HS: Quan sát Bản vẽ kỹ thuật là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm giup người ́ sử dung có hiêu quả và ̣ ̣ an toan đôi với san phâm ̀ ́ ̉ ̉ - HS: Thảo luận trả lời câu hoi cua GV ̉̉ IV/ Bản vẽ dùng trong ́ các lĩnh vực kỹ thuật: - Nghe, quan sat ghi ? Muốn sử dụng có hiệu quả vở - Ban vẽ kỹ thuât được ̉ ̣ và an toàn các đồ dùng và các - HS: Quan sát sơ đồ ̀ ̀ ̃ dung trong nhiêu linh thiết bị đó thì chúng ta cần vực khac nhau như: Cơ ́ 1.4 SGK phải làm gì ? - HS: Thảo luận trả khi, xây dựng, nông ́ ́ ̣ - GV:.Kêt luân lờ i nghiêp, điên lực, giao ̣ ̣ Hoạt động 5: Tìm hiểu bản ́ ́ thông, kiên truc, quân vẽ trong các lĩnh vực kỹ ́ sự..... - HS nghe, quan sat, thuật. ́ lây VD - GV hướng dân HS quan sát ̃ - HS kêt luân dựa vao ́ ̣ ̀ Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 3
 4. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai sơ đồ 1.4 SGK sơ đồ 1.4 SGK ? Các lĩnh vực kỹ thuật đó có cần trang thiết bị không ? - GV hướng dân HS lây VD ̃ ́ chứng minh - GV hướng dân HS kêt luân ̃ ́ ̣ dựa vao sơ đồ 1.4 SGK ̀ 4.Củng cố - Goi 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi trang 7 SGK ̣ 5.Hướng dẫn học bài ở nhà: - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi - Về nhà hoc bai và tim hiêu nôi dung bai 2 “Hinh chiêu” ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ Tuần 1 Ngày soạn: 14//08/2011 Tiết: 2 Ngày d ạy:8A: 18/08/2011 8B:17/08/2011 Bài 2: HÌNH CHIẾU I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Biết được thế nào là hình chiếu. -Nhận biết được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. 2.Kỹ năng - Rèn kỹ năng quan sát và nhận biết đâu là phép chiếu, hình chiếu, mặt phẳng chiếu. 3.Thái độ - Giáo dục HS tính tự giác và đoàn kết trong học tập. II/ CHUẨN BỊ: 1. GV: SGK, kế hoach bai day, mô hinh, vât thê. các hình vẽ bài 2 trong SGK ̣ ̣̀ ̀ ̣ ̉ 2. HS: Hoc bai cũ và tim hiêu nôi dung bai mới ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? 3/ Dạy bài mới: Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 4
 5. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai HĐ1: GV giới thiêu bai và nêu muc tiêu bai hoc ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 5
 6. Hoạt động của GV Hoạt động của HS ̣ Nôi dung Hoạt động 2: Tìm hiểu I/ Khái niệm về hình khái Công nghệ 8 hình ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai niệm về chiếu: hiếu - HS: Đọc phần I SGK c4. Củng cố - GV hướng dân HS tim tim hiêu thông tin ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ - Nghe, quan sat, ghi nhớ ́ hiêu thông tin SGK - GV: Dựa vào tranh hình chiếu 2.1 của vật thể mô tả để HS thấy được sự liên hệ giữa các tia sáng và bóng của vật mẫu. - HS: Lấy 1 vài VD về Khi chiêu vât thể lên măt ́ ̣ ̣ ̣ ́ - GV goi HS lây VD phép chiếu và hình chiếu phăng chiêu , hinh nhận ̉ ́ ̀ ? Thế nào là hình chiếu - HS trả lời câu hoi; Suy ̉ được trên mặt phẳng đó ? Muốn vẽ hình chiếu 1 ra cách vẽ hình chiếu gọi là hình chiếu của vật điểm của vật thể ta làm của vật thể thể. như thế nào ? - GV : Nhận xét dựa vao - HS nghe, quan sat, ghi ̀ ́ hinh vẽ ̀ nhớ Hoạt động 3: Tìm hiểu - HS : Quan sát hình 2.2 về phép chiếu a, b, c và nhận xét về II/ Các phép chiếu: - GV hướng dân HS quan đặc điểm của các tia ̃ 1/ Phép chiếu xiên tâm: sát hình 2.2 a, b, c và chiếu Có các tia chiếu xuất nhận xét về đặc điểm phát từ một điểm. của các tia chiếu 2/ Phép chiếu song song: Có các tia chiếu song - HS nghe, quan sat, ghi song với nhau. ́ nhớ 3/ Phép chiếu vuông góc: Có các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng của - GV : Nhận xét và nhấn hình chiếu. mạnh dựa vao hinh vẽ ̀ ̀ Hoạt động 4: Tìm hiểu - HS nghe, quan sat,tim III/ Các hình chiếu ́̀ hình chiếu vuông góc. - GV : Cho HS quan sát hiêu nôi dung hinh vẽ ̉ ̣ ̀ vuông góc: 1/ Các mặt ̣ ph2011-2012 u: Năm hoc : ẳng chiế Trường SGK và mô t Nâm ̀ ̣ hình vẽ PTDTBT THCS ả 3 Lanh 6 - Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu
 7. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai - Goi 2 HS: Đọc phần ghi nhớ SGK ̣ GV : Hướng dẫn các câu hỏi SGK 5.Hướng dẫn học bài ở nhà Về nhà học bài và trả lời câu hỏi ; Chuẩn bị tiết sau thực hành. Tuần 2 Ngày soạn: 20//08/2010 Tiết: 3 Ngày d ạy:8A: 23/08/2011 8B:23/08/2011 Bài 3: BÀI TẬP THỰC HÀNH HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu. Nh ận biết được cách bố trí các hình chiếu trên bản vẽ 2.Kĩ năng : - Rèn kĩ năng vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản t ừ mô hình ho ặc t ừ hình không gian. 3.Thái độ : - Giáo dục tính cẩn thận, nghiêm túc,giữ vệ sinh,góp ph ần bảo v ệ môi trường xung quanh. khi làm việc. II/ CHUẨN BỊ: GV: SGK, kế hoach bai day, bang phu, mô hinh, hinh vẽ ̣ ̣̀ ̉ ̣ ̀ ̀ 2. HS: Giấy A4 , bút chì, tẩy, tim hiêu bai mới ̀ ̉ ̀ III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: ? Nêu tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào ? 3/ Dạy bài mới: Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, giới thiêu bai, nêu muc tiêu bai ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ hoc Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 7
 8. Hoạt động của GV Hoạt động của HS ̣ Nôi dung Hoạt Công nghệ 8 ẩn bị: ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai động 2:Chu I/ Chuẩn bị: 4.Củng cố: ̉ phu, vât mâu ̀ ̣ ̣ ̃ ́ - Dung bang - Nghe, quan sat, ghi giới thiêu cac dung cu, vât ̣ ́ ̣ ̣ ̣ nhớ liêu cân cho giờ TH ̣ ̀ Hoạt động 3:Nội dung II/ Nội dung thực thực hanh ̀ ̀ hanh ̀ ̉ ̣ ̀ - Nghe, quan sat năm 1. Đánh dấu x vào bảng ́ ́ - GV dung bang phu, hinh vẽ và vât mâu hướng dân ̣ ̃ ̃ vững nôi dung và 3.1 để chỉ rõ sự tương ̣ HS nôi dung và yêu câu bai ̣ ̀ ̀ phương phap TH ́ ứng giữa các hình chiếu thực hanh ̀ và các hướng chiếu. - Vẽ lại các hình chiếu đúng vị trí. Hướng A B C ́ chiêu ̀ ́ Hinh chiêu Đứng Bằng Cạnh Hoat đông 4: Thực hanh: ̣ ̣ ̀ III. Thực hanh: ̀ ̣ ̣ ̣ Thực hanh theo nôi ̀ ̣ - Giao nôi dung TH cho HS - HS nhân nôi dung TH - Phân nhom và vị trí TH ́ ̣ ́ ́ - HS nhân nhom TH dung trên theo nhom ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ - Cho HS tiên hanh TH - HS tiên hanh TH theo (2HS/nhom) vao giây A4 nôi dung đã cho ̣ Hoat đông 5:Đanh giá kêt ̣ ̣ ́ ́ IV. Đanh giá kêt qua: ́ ́ ̉ ̉ qua: ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ - Goi đai diên 2 nhom lên - Đai diên 2 nhom lên ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ trinh bây kêt qua. Goi nhom trinh bây kêt qua. Goi ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ khac nhân xet. nhom khac nhân xet. - GV nhân xet chung về giờ - Nghe, quan sat, rut ̣ ́ ́ ́ thực hanh ̀ ̣ kinh nghiêm -Yêu câu cac nhom vệ ̣ sinh ̀ -Vệ sinh nơi thực hanh ̀ ́ ́ ̀ Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ Năm hoc : 2011-2012 8 nơi thực hanh,gop phân baò ́ ̀ ̉ vệ môi trường xung quanh.
 9. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai -đoc phân có thể em chưa biêt SGK. ̣ ̀ ́ 5.Hướng dẫn học bài ở nhà - Về thực hanh thêm, ̀ - Tim hiêu nôi dung bai 4 : Ban vẽ cac khôi đa diên. ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ Tuần2 Ngày soạn: 21/08/2011 Tiết:4 Ngày d ạy:8A: 25/08/2011 8B:24/8/2011 Bài 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: Hình chữ nhật, hình lăng tr ụ đều, hình chóp đều. -Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình chữ nhật, hình lăng trụ đ ều, hình chóp đều. 2.Kĩ năng: -Rèn kĩ năng quan sát và nhận biết và trí tưởng tượng của HS. 3.Thái độ: -Giáo dục HS tính nghiêm túc, tự giác. II/ CHUẨN BỊ: 1. GV: SGK, Kế hoach bai day, Tranh vẽ hình 4.1 và các hình trong SGK, Mô ̣ ̀ ̣ hình các khối đa diện. 2. HS: Hoc bai cũ và tim hiêu bai mới ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là hình chiếu của vật thể ? 3/ Dạy bài mới: Hoat đông1: GV giới thiêu bai và nêu muc tiêu bai hoc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ Hoạt động của GV Hoạt động của HS ̣ Nôi dung Hoạt động 2: Tìm hiểu I/ Khối đa diện: khối đa diện - GV: Treo tranh vẽ 4.1 - HS: Quan sát hình 4.1 a, Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 9
 10. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai SGK lên bảng, hướng Khối đa diện được bao b, c ̃ ́ bởi hình đa giác phẳng. dân HS quan sat ? Hãy cho biết các khối - HS: Trả lời dựa vao ̀ đó được bao bởi các hình hinh vẽ ̀ gì ? ? Hãy kể một số vật thể - HS liên hệ thực tế trả có dạng các khối đa diện lời câu hoi cua GV ̉̉ mà em biết ? Hoạt động 3: Tìm hiểu II/ Hình hộp chữ nhật: về hình hộp chữ nhật - GV: Đưa ra mô hình và 1/ Khái niệm: tranh vẽ hình hộp chữ - HS quan sát hinh vẽ và Hình hộp chữ nhật được ̀ nhật cho HS quan sát ̣ ̃ bao bởi sáu hình chữ vât mâu ? Hình hộp chữ nhật nhật được giới hạn bởi các - HS: Trả lời dựa vao 2/ Hình chiếu của hình ̀ hinh vẽ và vât mâu ̀ ̣ ̃ hộp chữ nhật: hình gì ? - GV: Kết luận, hướng ̀ Hinh HC HD KT - HS: Kẻ bảng 4.1 trong Đứn h: cao dân HS ghi vở dựa vao ̃ ̀ 1 HCN ̀ g d: dai SGK vào vở vât mâu và bang phụ ̣ ̃ ̉ ̣ b: rông ̀ 2 Băng HCN ̀ a: dai - GV: Đặt vật mẫu hình h: cao HS: Quan sát, ghi nhớ ̣ 3 Canh HCN hộp chữ nhật trong mô ̣ b: rông hình ba mặt phẳng chiếu bằng bìa cứng yêu cầu đặt mặt của vật mẫu song song với mặt phẳng chiếu đứng đối diện vơi người quan sát. ̉ -Treo bang 4.1 cho HS ́ ̉ ̣ - HS quan sat thao luân, ̉ ̣ ̀ ̣ thao luân, điên nôi dung ̀ ̣ ̀ ̉ điên nôi dung vao bang. ̀ ̉ vao bang. ̣ ̣ ̣ - GV: Goi đai diên 1 ̣ ̣ ́ - Đai diên 1 nhom lên ́ ̉ ̀ ̉ nhom lên bang điên bang ̉ ̀ ̉ ̣ bang điên bang phu, HS phu, HS khac nhân xet, bổ ̣ ́ ̣ ́ khac nhân xet, bổ xung ́ ̣ ́ xung III/ Hình lăng trụ đều: ́ ̣ - GV kêt luân Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 10
 11. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai Hoạt động 4: Tìm hiểu - Nghe, quan sat, ghi vở ́ 1/ Khái niệm: hình lăng trụ đều. - GV : Treo tranh vẽ và đưa ra mô hình lăng trụ ̀ ̉ - HS: Quan sát, tim hiêu đều, hướng dân HS quan ̃ ̣ nôi dung ̀ ̉ ̣ Hình lăng trụ đều được sát, tim hiêu nôi dung ? Hãy cho biết khối đa giới hạn bởi 2 mặt đáy là diện ở hình 4.4 được - HS: Trả lời dựa vao các hình đa giác bằng ̀ giới hạn bởi các hình gì ? hinh vẽ và vât mâu ̀ ̣ ̃ nhau và các mặt bên là ? Vậy thế nào là hình các hình chữ nhật bằng lăng trụ đều ? - HS: Nhắc lại nhau. 2/ Hình chiếu của hình ̣ ̉ lăng trụ đều: SGK - GV goi HS lên bang ̀ ̣ ̀ ̀ điên nôi dung vao ô trong Hinh HC HD KT ̉ ̀ ̣ - 1 HS lên bang điên nôi Đứn h: cao bảng 4.2 theo mâu SGK ̃ 1 2HCN ̉ ̣ ́ ̀ g a: dai dung bang phu, HS khac ̣ ́ - GV: Goi 2 HS khac ̣ b: rông TG ̣ ́ nhân xet ̀ 2 Băng ̀ ̀ đêu a: dai ̣ ́ ̣ ́ nhân xet, GV nhân xet ̣ ́ ́ - 2 HS nhân xet. HS khac h: cao ̣ 3 Canh HCN dựa vao hinh vẽ và vât ̀ ̀ ̣ ̣ b: rông quan sat, ghi vở ́ IV/ Hình chóp đều: ̃ mâu - HS: Quan sát 1/ Khái niệm: Hoạt động 5 : Tìm hiểu Hình chóp đều được về hình chóp đều - HS: Đọc bản vẽ hình giới hạn bởi Mặt đáy là - GV: Cho HS quan sát chiếu của hình chóp đều hình đa giác đều và các mô hình đáy vuông và trả lời câu mặt bên là các hình tam ? Hãy cho biết khối đa hỏi giác cân bằng nhau có diện được giới hạn bởi ̉ ̀ ̣ - 1 HS lên bang điên nôi chung 1 điểm. các hình gì ? ̉ ̣ ́ dung bang phu, HS khac 2/ Hình chiếu của hình ̣ ̉ - GV goi HS lên bang ̣ ́ nhân xet chóp đều: SGK ̀ ̣ ̀ điên nôi dung vao ô trong ̣ ́ ́ - 1 HS nhân xet. HS khac ̀ Hinh HC HD KT bảng 4.3 theo mâu SGK ̃ quan sat, ghi vở ́ Đứn h: cao 1 TG ̣ ́ - GV: Goi 1 HS khac ̀ g d: dai Vuông ̣ ́ ̣ ́ nhân xet, GV nhân xet ́ - HS nghe quan sat ghi ̀ có hai d: dai dựa vao hinh vẽ và vât ̀ ̀ ̣ ̀ 2 Băng đườn a: rông ̣ ̃ mâu ́ g cheo TG h: cao - GV: Hướng dẫn HS và ̣ 3 Canh cân ̣ b: rông lưu ý chỉ dùng 2 hình Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 11
 12. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai chiếu. 4. Củng cố - Goi 1 HS : Đọc phần ghi nhớ SGK ̣ - GV hướng dân HS trả lời câu hoi ̃ ̉ 5.Hướng dẫn học bài ở nhà -HS về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK ; Chuẩn bị bài 5 SGK. Tuần3 Ngày soạn: 27/08/2011 Tiết:5 Ngày dạy:8A:31/08/2011 8B:30/08/2011 Bài 5: BÀI TẬP THỰC HÀNH BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện. - Phát huy trí tưởng tượng trong không gian 2.Kĩ năng : - Rèn kĩ năng vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản t ừ mô hình ho ặc t ừ hình không gian. 3.Thái độ : - Giáo dục tính cẩn thận, nghiêm túc,giữ vệ sinh,góp ph ần bảo v ệ môi trường xung quanh. khi làm việc. II/ CHUẨN BỊ: GV: SGK, kế hoach bai day, bang phu, mô hinh, hinh vẽ ̣ ̣̀ ̉ ̣ ̀ ̀ 2. HS: Giấy A4 , bút chì, tẩy, tim hiêu bai mới ̀ ̉ ̀ III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: ? Nêu tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào ? 3/ Dạy bài mới: Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, giới thiêu bai, nêu muc tiêu bai ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ hoc Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 12
 13. Hoạt động của GV Hoạt động của HS ̣ Nôi dung Hoạt Công nghệ 8 ẩn bị: ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai động 2:Chu I/ Chuẩn bị: 4.Củng cố: ̉ phu, vât mâu ̀ ̣ ̣ ̃ ́ - Dung bang - Nghe, quan sat, ghi giới thiêu cac dung cu, vât ̣ ́ ̣ ̣ ̣ nhớ liêu cân cho giờ TH ̣ ̀ II/ Nội thực dung Hoạt động 3:Nội dung ̀ hanh thực hanh ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ - Nghe, quan sat năm Đọc bản vẽ hình chiếu ́ ́ - GV dung bang phu, hinh vẽ và vât mâu hướng dân ̣ ̃ ̃ vững nôi dung và 1, 2, 3, 4 (Hình 5.1) và ̣ HS nôi dung và yêu câu bai ̣ ̀ ̀ phương phap TH ́ đối chiếu với các vật thực hanh ̀ thể A, B, C, D (Hình 5.2) bằng cách đánh dấu x vào bảng 5.1 - Vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh của vật thể A, B, C, D Vât thể ̣ ̉ Ban A B C D vẽ 1. 2. 3. 4. Hoat đông 4: Thực hanh: ̣ ̣ ̀ III. Thực hanh: ̀ ̣ ̣ ̣ Thực hanh theo 2 nôi ̀ ̣ - Giao nôi dung TH cho HS - HS nhân nôi dung TH - Phân nhom và vị trí TH ́ ̣ ́ ́ - HS nhân nhom TH dung trên theo nhom ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ - Cho HS tiên hanh TH - HS tiên hanh TH theo (2HS/nhom) vao giây A4 nôi dung đã cho ̣ Hoat đông 5:Đanh giá kêt ̣ ̣ ́ ́ IV. Đanh giá kêt qua: ́ ́ ̉ ̉ qua: ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ - Goi đai diên 2 nhom lên - Đai diên 2 nhom lên ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ trinh bây kêt qua. Goi nhom trinh bây kêt qua. Goi ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ khac nhân xet. nhom khac nhân xet. - GV nhân xet chung về giờ - Nghe, quan sat, rut ̣ ́ ́ ́ thực hanh ̀ ̣ kinh nghiêm -Yêu câu cac nhom vệ ̣ sinh ̀ -Vệ sinh nơi thực hanh ̀ ́ ́ ̀ Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ Năm hoc : 2011-2012 13 nơi thực hanh,gop phân baò ́ ̀ ̉ vệ môi trường xung quanh.
 14. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai -đoc phân có thể em chưa biêt SGK. ̣ ̀ ́ 5.Hướng dẫn học bài ở nhà - Về thực hanh thêm, ̀ - Tim hiêu nôi dung bai 6 :Ban vẽ cac khôi tron. ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ Tuần3 Ngày soạn: 28/08/2011 Tiết:5 Ngày dạy:8A:03/09/2011 8B:31/08/2011 Bài 6: BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Nhận dạng được các khối tròn xoay thường gặp: Hình trụ, hình nón, hình cầu. 2.Kĩ năng: - Đọc được bản vẽ có dạng hình trụ, hình nón, hình cầu. 3.Thái độ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, tự giác, khoa học. II/ CHUẨN BỊ: 1. GV: Tranh vẽ hình 6.2 và các hình trong SGK, Mô hình các khối tròn xoay. 2. HS: Xem trước bài, thước thẳng. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Dạy bài mới: Hoat đông1: GV giới thiêu bai và nêu muc tiêu bai hoc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 14
 15. Hoạt động của GV Hoạt động của HS ̣ Nôi dung Hoạt động 2: Tìm hiểu I/ Khối tròn xoay: về khCông nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai ối tròn xoay 4.Củng cố tranh vẽ 6.2 - HS: Quan sát, tim hiêu ̀ ̉ - GV: Treo SGK lên bảng và đưa ra nôi dung hinh vẽ ̣ ̀ các mô hình về khối tròn xoay. - HS: Thảo luận hoan Khối tròn xoay là khối ̀ - Dung bang phụ hướng ̀ ̉ thanh mênh đề ̀ ̣ ̃ ̉ ̣ ̀ dân HS thao luân hoan hình học được tạo thành thanh mênh đề ̀ ̣ khi quay một hình phẳng ̀ ̀ - 1 HS trinh bây, HS quanh 1 đường cố định ̣ ̀ ̀ - Goi 1 HS trinh bây, HS ́ ̣ ́ khac nhân xet ́ ̣ ́ khac nhân xet ( trụ quay ) - Trả lời câu hoi dựa vao ̉ ̀ ? Vậy thế nao là khối ̀ hinh vẽ và mênh đề ̀ ̣ tròn xoay? Chúng được tạo thành như thế nào ? - Nghe, quan sat ghi vở ́ - GV: Kết luận dựa vao ̀ hinh ve, mênh đề ̀ ̃ ̣ - Liên hệ thực tế trả lời ? Em hãy kể một số vật thể có dạng khối tròn xoay mà em biết ? Hoạt động 3: Tìm hiểu II/ Hình chiếu của hình hình chiếu của hình trụ t rụ : - GV : Treo tranh vẽ và - Nghe, quan sat liên hệ ́ đưa ra mô hình hình trụ, kiên thức cũ ́ đặt đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng của mô hình 3 mặt chiếu và chỉ rõ các phương chiếu vuông góc chiếu từ dưới tới, chiếu từ trên Hình Hình Kích xuống và chiếu từ trái chiếu dạng thước Đứng sang phải. HCN d, h Bằng Hình d Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̉ lời dựa vao hinh vẽ ̀ ̀ - ̀ Tra ̣ ̣ Năm hoc : 2011-2012 15 tròn Cạnh HCN d, h
 16. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai - Goi 1 HS : Đọc phần ghi nhớ SGK ̣ - GV hướng dân HS trả lời câu hoi ̃ ̉ 5.Hướng dẫn học bài ở nhà. - Dặn dò HS về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK. Chuẩn b ị bài tr ước 7 :Bai tâp thực hanh: Đoc ban vẽ cac khôi tron xoay. ̣̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ Tuần 4 Ngày soạn:03/09/2011 Tiết:7 Ngày dạy:8A:07/09/2011 8B:06/09/2011 Bài 7: BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay. 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ năng phát huy trí tưởng tượng trong không gian, vẽ được các hình chiếu của vật có hình dạng khối tròn đơn giản. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận và tính tự lập. II/ CHUẨN BỊ: 1. GV: Mô hình các vật thể hình 2 và 3 SGK 2. HS: Dụng cụ thực hành. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Hình trụ, hình nón, hình cầu được cấu tạo như thế nào ? 3. Dạy bài mới: Hoat đông1: GV giới thiêu bai và nêu muc tiêu bai hoc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 16
 17. Hoạt động của GV Hoạt động của HS ̣ Nôi dung Hoạt động 2: Chuẩn I.Chuẩn bị: bị: Công nghệ 8 ̃ ̉ - Nghe, quan sat kiêm tra Nguyên Thanh Hai ́ ̉ 4.Củnggiới :thiêu cac dung ̣ ́ ̣ lai sự chuân bị ̣ ̉ - GV cố cu, vât liêu cân cho giờ ̣ ̣ ̣ ̀ thực hanh ̀ -Yêu cầu làm việc theo quytrình,tiết kiệm nguyên liệu giữ vệ sinh II.Nội dung thực hanh ̀ ́ ́ 1. Đoc cac ban vẽ 1,2,3,4 ̣ ́ ̉ chung - Nghe, quan sat năm Hoat đông3: Nội dung ̣ ̣ vững nôi dung và yêu câu ̣ ̀ ̃ ́ ́ (h1.7) Hay đanh dâu (x) thực hanh ̀ bai tâp thực hanh, ̀ ̣ ̀ vao bang 7.1 để chỉ rõ sự ̀ ̉ - Dung hinh ve, bang phụ ̀ ̀ ̃ ̉ phương phap điên kêt quả ́ ̀ ́ tương quan giữa cac ban ́ ̉ hướng dân HS nôi dung ̃ ̣ thực hanh ̀ vẽ với cac vât thể ́ ̣ thực hanh, Nêu cac điêm ̀ ́ ̉ A,B,C,D (h7.2). cân lưu ý khi thực hanh, ̀ ̀ 2. Phân tich vât thể (h7.2) ́ ̣ phương phap điên kêt quả ́ ̀ ́ để xã đinh vât thể được ̣ ̣ T/H vao bang 7.1 và 7.2 ̀ ̉ tao thanh từ cac khôi hinh ̣ ̀ ́ ́̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ hoc nao băng cach đanh ́ ̀ ̉ dâu (x) vao bang 7.2 ̣ ̣ III. Thực hanh ̀ - Nhân nôi dung T/H ̣ Theo 2 nôi dung trên, ghi Hoạt động 3: Thực - Tiên hanh thực hanh kêt quả vao bao cao T/H ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ theo mâu bang 7.1 và ̃ ̉ theo nhom ̀ hanh ̉ ́ bang 7.2 (Theo nhom: 2 - Giao nôi dung thực ̣ ́ HS/ nhom) ̀ hanh cho HS - Cho HS tiên hanh lam - Nghe, quan sat. Cac IV. Đanh giá kêt quả ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ nhom tự đanh giá kêt quả ́ ́ ́ bai thực hanh ̀ ̀ A B C D 1 x ̃ lân nhau 2 x Hoạt động 4:Đanh giá ́ 3 x ̣ ̣ ́ ́ ̣ - Đai diên cac nhom đoc 4 x kêt quả ́ - Dung bang phụ hướng kêt quả thực hanh cua ́ ̀ ̉ ̀ ̉ Vthể ́ ̀ dân HS tự đanh giá kêt nhom minh ̃ ́ ́ ABCD KHH ́ ̣ quả thực hanh giữa cac - Nghe rut kinh nghiêm ̀ ́ x x Hinh trụ ̀ x x ̀ ́ ̣ Hinh non cut ́ nhom x x x x ̀ ̣ Hinh hôp ̣ ̣ ̣ ́ ́ - Goi đai diên cac nhom x ̀ ̉ ̀ Hinh chom câu đoc kêt quả thực hanh cua ̣ ́ ̀ ̉ n ường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Trhom minh Năm hoc : 2011-2012 17 ́ ̀ - GV nhân xet chung vệ̀ ́
 18. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai -Yêu cầu học sinh vệ sinh nơi thực hành,góp phần bảo vệ môi trường xung quanh. 5.Hướng dẫn học bài ở nhà : - Dặn HS về thực hanh thêm ở nhà ̀ - Tim hiêu nôi dung bai 8:Khai niêm về ban vẽ kỹ thuât – hinh căt. ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ Tuần 4 Ngày soạn:04/09/2011 Tiết 8 Ngày dạy:8A:10/09/2011 8B:07/09/2011 CHƯƠNG II:BẢN VẼ Kĩ THUẬT BAI 8: KHAI NIỆM VỀ BẢN VẼ KỸ THÂT - HINH CĂT ̀ ́ ̣ ̀ ́ I/. Mục tiêu: 1.Kiến thức -Biết hình cắt để làm gì ? -Biết được khái niệm và công dụng của hình cắt. 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết khi vẽ hình cắt. - Hiểu được hình cắt được vẽ như thế nào? 3.Thái độ: - Giáo dục tính nghiêm túc, tự giác II. Chuẩn bị. 1. GV: SGK, kế hoach bai day, tranh vẽ các hình của bài 8 SGK, mẫu vật ̣ ̣̀ 2. HS: Xem trước bài III. Các tiến trình lên lớp 1.Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới Hoat đông1: GV giới thiêu bai và nêu muc tiêu bai hoc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ Hoạt động của GV Hoạt động của HS ̣ Nôi dung Hoạt động 2: Tìm hiểu I.Khái niệm về hình cắt: khái niệm về hình cắt - Hướng dân HS quan sat ̃ ́ - Quan sat trả lời cac câu ́ ́ H8.1 ? Tai sao khi căt đôi quả hoi ̣ ́ ̉ Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 18
 19. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai ̣ ̀ ́ ̀ cam ta lai nhin thây phân mui cam ở bên trong ́ - GV bổ xung giai thich ̉ ́ - GV đưa mô hình ống lót - Nghe, quan sat tim hiêu ́̀ ̉ và hình 8.2 SGK cho HS đăc điêm cua hinh căt, ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣́ quan sát măt căt - HS trả lời dựa vao hinh ̀ ̀ ? Hình cắt ống lót được vẽ và thông tin SGK vẽ như thế nào ? ? Tai sao trong ban vẽ kỹ ̣ ̉ - HS trả lời dựa vao hinh ̀ ̀ thuât nhiêu khi phai sử ̣ ̀ ̉ vẽ và thông tin SGK Hình cắt là hình chiếu dung hinh căt cua vât thể ̣ ̀ ́̉ ̣ phần vật thể ở sau mặt - GV rút ra khái niệm và - Nghe, quan sat ghi vở ́ phẳng cắt giai thich dựa vao hinh vẽ ̉ ́ ̀ ̀ Hình cắt để biểu diễn và vât mâu ̣ ̃ rõ hơn hình dạng bên ? Hinh căt khac măt căt ở ̀ ́ ́ ̣́ - Trả lời câu hoi dựa vao trong của vật thể. ̉ ̀ ̉ ̀ điêm nao hinh vẽ SGK ̀ Phần vật thể bị mặt - Đưa ra 2 ban vẽ có sử ̉ - HS nghe, quan sat, ghi phẳng cắt cắt qua được ́ dung hinh căt và măt căt ̣ ̀ ́ ̣ ́ nhớ kẻ gạch gạch. ̣ ́ ̀ cho HS nhân biêt hinh căt, mătt căt và công dung ́ ̣ ́ ̣ ̉ cua ́ chung 4.Củng cố - Goi 1 HS : Đọc phần ghi nhớ SGK ̣ 5.Hướng dẫn học bài ở nhà : - GV hướng dân HS trả lời câu hoi ̃ ̉ - Dặn dòHS về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK ;Chuẩn bị bài9 : Ban vẽ ̉ ́ chi tiêt. Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 19
 20. Công nghệ 8 ̃ ̉ Nguyên Thanh Hai Tuần 5 Ngày soạn:10/09/2011 Tiết 9 Ngày dạy:8A:14/09/2011 8B:13/09/2011 Bài 9: BẢN VẼ CHI TIẾT I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : - HS biết được nội dung của bản vẽ chi tiết - Biết cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản. 2.Kĩ năng : -Rèn kĩ năng quan sát và đọc bản vẽ. 3.Thái độ : - Giáo dục tính cân thân, tỉ mỉ khi quan sat và phân tich ban vẽ kỹ thuât ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̣ II.Chuẩn bị: 1. GV: SGK, kế hoach bai day, ban vẽ ông lot, bang phu, mô hình ̣ ̣̀ ̉ ́ ́ ̉ ̣ 2. HS: Đọc trước bài bản vẽ chi tiết III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ? Bản vẽ kĩ thuật có vai trò nh ư thế nào trong sản xuất và đời sống ? ? Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ? 3. Dạy bài mới: Hoat đông1: GV giới thiêu bai và nêu muc tiêu bai hoc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ Hoạt động của GV Hoạt động của HS ̣ Nôi dung Hoạt động 2: Tìm hiểu I.Nội dung của bản vẽ nội dung của bản vẽ chi tiết: chi tiết - GV: Giới thiệu bản vẽ - HS: Quan sát chi tiết sau đó đưa ra mô hình ống lót và hình 9.1 SGK ? Ban vẽ chi tiêt bao gồm - HS: Quan sát hinh vẽ trả ̉ ́ ̀ Bản vẽ chi tiết gồm những nội dung nao? ̀ lời câu hoi ̉ - Hình biểu diễn: HC Trường PTDTBT THCS Nâm Lanh ̣ ̀ ̣ Năm hoc : 2011-2012 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản