công nghệ chuyển mạch MPLS, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
97
lượt xem
38
download

công nghệ chuyển mạch MPLS, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

RSVP được dùng để dành trước tài nguyên cho một phiên trong mạng Internet. Khía cạnh này của Internet là khá khác so với mục đích thiết kế của hệ thống được thiết lập để hỗ trợ dịch vụ best-effort và không quan tâm tới xác định trước thiết bị được sử dụng cho ứng dụng người dùng. RSVP mục đích để cung cấp cách thực hiện có lợi bởi việc dành trước tài nguyên khi cần thiết tại mỗi nút tham gia vào việc hỗ trợ luồng của lưu lượng. Cần nhớ IP là giao thức phi kết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch MPLS, chương 11

  1. Chương 11: Giao thức dành trước tài nguyên (RSVP) và phân bổ nhãn Như tên của mình, RSVP được dùng để dành trước tài nguyên cho một phiên trong mạng Internet. Khía cạnh này của Internet là khá khác so với mục đích thiết kế của hệ thống được thiết lập để hỗ trợ dịch vụ best-effort và không quan tâm tới xác định trước thiết bị được sử dụng cho ứng dụng người dùng. RSVP mục đích để cung cấp cách thực hiện có lợi bởi việc dành trước tài nguyên khi cần thiết tại mỗi nút tham gia vào việc hỗ trợ luồng của lưu lượng. Cần nhớ IP là giao thức phi kết nối tức không thiết lập kết nối, trong khi RSVP được thiết kế để thiết lập các tuyến này cũng như đảm bảo băng tần cho các tuyến. RSVP không cung cấp hoạt động định tuyến nhưng dùng IPv4 và IPv6 như kỹ thuật truyền dẫn trong kiểu giống nhau như ICMP và IGMP. RSVP yêu cầu nhận lưu lượng để yêu cầu QoS cho luồng. Các ứng dụng host bên nhận phải quyết định sơ lược QoS, mà sau đó chuyển tới RSVP. Sau khi phân tích yêu cầu này, RSVP được dùng để gửi bản tin yêu cầu tới tất cả các nút tham gia vào luồng dữ liệu.
  2. RSVP hoạt động với các thủ tục đơn hướng và đa hướng và liên kết với các giao thức đa hướng hiện tại. Bản tin được dùng bởi server để thiết lập tuyến cho một phiên. Bản tin tuyến khởi tạo và được gửi tới các đối tượng tiềm năng của phiên. Bản tin dành trước (RESV) được gửi để đáp lại bản tin tuyến (PATH). Bản tin PATH và RESV chứa thông tin có thẩm quyền nhận dạng một luồng và các thiết bị QoS cho luồng. Các thiết bị này biểu thị một dịch vụ đảm bảo như tốc độ đỉnh của luồng lưu lượng, kích thước burst, các tham số được giải thích trong chương. Để đảm bảo dịch vụ, hoạt động điều khiển tải có thể được dùng. Với cách này, mạng nỗ lực điều chỉnh luồng lưu lượng giống như một luồng không được làm giảm QoS của luồng khác. RSVP có thể dùng để thiết lập một tuyến và dành trước các nhãn MPLS tại các nút giữa các nhóm truyền thông. Sự mở rộng RSVP cho dịch vụ này là các đối tượng RSVP đặc biệt, là các trường nằm trong bản tin RSVP Bản tin RSVP được truyền lại theo cùng tuyến mà bản tin PATH quan hệ của nó đã đưa ra. Chức năng của luồng bản tin này hoàn thành một định tuyến MPLS giữa các người dùng. Các nhãn được phân và bảng nhãn được tạo ra ở mỗi nút
  3. 5.3. Giao thức định tuyến cổng miền (BGP) và phân bổ nhãn BGP cũng nâng cao việc hỗ trợ phân bổ nhãn. Khi BGP được dùng để phân bổ một tuyến đặc biệt, nó cũng có thể dùng để phân bổ nhãn MPLS mà được trao đổi với tuyến đó. Thông tin trao đổi nhãn cho tuyến đặc biệt giúp đỡ bản tin cập nhật BGP tương tự mà được dùng để phân bổ tuyến của chính nó. Hoạt động của BGP khá đơn giản tương đương với hoạt động ngăn xếp nhãn MPLS. Ví dụ, một router A bên ngoài cần gửi một gói tới đích D và hop tiếp theo BGP của A đối với D là router ngoài B. B trao đổi nhãn L tới D thì đầu tiên A đẩy L vào ngăn xếp nhãn của gói. Sau đó, A tra cứu IGP của mình để tìm hop tiếp theo tới B, gọi nó là C. Nếu C phân bổ tới A một nhãn MPLS cho tuyến tới B, thì A có thể đẩy nhãn này vào ngăn xếp nhãn của gói và gửi gói tới C. Nếu việc lập các bộ thuyết minh BGP đang thay đổi các tuyến thông qua bộ phản xạ tuyến, thì bởi việc giúp đỡ sự phân bổ nhãn trên các phân bổ tuyến, bộ phản xạ tuyến cũng có thể phân bổ nhãn. Điều này cải thiện tính chất vô hướng. Phân bổ nhãn có thể hỗ trợ bản tin cập nhật BGP bởi việc dùng thuộc tính mở rộng đa giao thức BGP-4. Nhãn này được mã hoá trong trường NLRI của thuộc tính và trường SAFI dùng để chỉ ra việc NLRI chứa một nhãn. Bộ thuyết minh BGP có thể không dùng để gửi nhãn
  4. tới peer BGP đặc biệt trừ khi peer đó chỉ thị, thông qua sự thương lượng vô hướng BGP nó có thể xử lý các bản tin cập nhật với trường SAFI đặc biệt.
Đồng bộ tài khoản