intTypePromotion=3

Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng trên địa bàn của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
125
lượt xem
11
download

Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng trên địa bàn của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng trên địa bàn của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng trên địa bàn của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

  1. Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng trên địa bàn của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Lâm nghiệp Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Khoa học công nghệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:37 ngày làm việc hoặc 52 ngày làm việc nếu có kiểm tra thực địa Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tổ chức, cá nhân đăng ký công khoản chi phí nhận tiến bộ kỹ thuật phải nộp các liên quan đến khoản chi phí liên quan đến việc việc đánh giá, Quyết định số 1. đánh giá, công nhận tiến bộ kỹ công nhận tiến 86/2008/QĐ-BNN... thuật theo quy định. Trường hợp bộ kỹ thuật theo chưa có quy định của nhà nước thì quy định chi phí do các bên thoả thuận. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp đơn - Tiếp nhận đơn tại Cục Lâm nghiệp Thành lập Hội đồng Khoa - Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ 2. học công nghệ chuyên chuyên ngành hoặc Tổ Chuyên gia tư vấn: 15 ngành ngày sau khi nhận đơn
  3. Tên bước Mô tả bước - Họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá : Họp Hội đồng Khoa học 3. 15 ngày sau khi thành lập; 30 ngày, nếu kiểm tra công nghệ thực địa. Ra Quyết định công nhận - Ra Quyết định công nhận giống cây trồng ; 7 4. giống cây trồng ngày sau khi nhận đủ hồ sơ - Nhận kết quả tại Cục Lâm nghiệp hoặc qua 5. Nhận kết quả bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật (Phụ lục 1 Quyết định 1. 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ NN&PTNT); - Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm của tổ chức, cá nhân có 2. tiến bộ kỹ thuật đề nghị công nhận (Phụ lục 2 QĐ 86);
  4. Thành phần hồ sơ - Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ kỹ 3. thuật (văn bản có dấu xác nhận của tổ chức, đối với cá nhân thì có dấu của chính quyền địa phương xác nhận, nếu có) (Phụ lục 3 QĐ 86); - Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật của Hội đồng Khoa học 4. và Công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này (Phụ lục 4 QĐ 86). Số bộ hồ sơ: 01bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật 86/2008/QĐ-BNN... Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm Quyết định số 2. của tổ chức, cá nhân có tiến bộ kỹ thuật đề nghị 86/2008/QĐ-BNN... công nhận 3. Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá Quyết định số
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định nhân áp dụng tiến bộ kỹ thuật 86/2008/QĐ-BNN... Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 4. của Hội đồng Khoa học và Công nghệ 86/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản