Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
4
download

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

  1. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chưa có quy định cụ thể. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ 1. Bước 1 sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn quốc gia, thống nhất bằng văn bản
  2. Tên bước Mô tả bước với UBND cấp huyện và chuyển lên Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh. Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, xét và làm văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trường trung học 2. Bước 2 phổ thông đạt chuẩn quốc gia kèm theo biên bản và hồ sơ quy định tại điều 10 của Quy chế này. Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp kiểm tra các trường trung học phổ thông theo đề nghị của Hội đồng xét đề 3. Bước 3 nghị cấp tỉnh, xét và làm văn bản trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định công nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong chương II của Quy chế, kèm 2. theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.
  3. Thành phần hồ sơ Các biên bản kiểm tra, văn bản đề nghị công nhận trường trung học đạt 3. chuẩn quốc gia của Hội đồng xét đề nghị cấp huyện, cấp tỉnh. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản