Công văn 08/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
319
lượt xem
10
download

Công văn 08/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 08/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức rải vải địa kỹ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 08/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------- Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 S : 08/BXD-KTXD V/v: ð nh m c r i v i ñ a k thu t. Kính g i: Ban qu n lý d án c m Khí-ði n-ð m Cà Mau B Xây d ng nh n ñư c công văn s 2667/KððCM-KTKH-DAK ngày 03/12/2009 c a Ban qu n lý d án c m Khí-ði n-ð m Cà Mau v ñ nh m c r i v i ñ a k thu t. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: ð nh m c hao phí v i ñ a k thu t trong công tác gia c n n ñ t y u b ng b c th m, v i ñ a k thu t mã hi u AL.16100 trong t p ñ nh m c d toán xây d ng công trình ph n xây d ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 24/2005/Qð - BXD ngày 29/7/2005 c a B trư ng B Xây d ng ñã bao g m kh i lư ng m i n i v i ñ a k thu t, hao h t thi công (k c ph n l i lõm). Căn c hư ng d n trên, Ban qu n lý d án c m Khí-ði n-ð m Cà Mau t ch c th c .vn hi n theo quy ñ nh./. am TL. B TRƯ NG T. B TRƯ NG Ni nh n tn V TRƯ NG V KINH T TH TRƯ NG - Như trên; ie XÂY D NG - Lưu VP - BXD, V KTXD, tV TH.a8. ua Ph m văn Khánh Cao L i Quang .L ww w
Đồng bộ tài khoản