intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 1390/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

126
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1390/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc góp ý Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu vực Tháp Chàm - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bỉ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1390/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1390 /BXD-HTKT ------------------- V/v: Góp ý Dự án xây dựng Hệ thống xử lý Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009 nước thải khu vực Tháp Chàm-TP Phan Rang- Tháp Chàm sử dụng vốn ODA của Bỉ. Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4506/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý dự án: “Hệ thống xử lý nước thải khu vực Tháp Chàm-thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận” vào danh mục yêu cầu tài trợ ODA của Bỉ. Sau khi xem xét đề cương chi tiết các dự án nêu trên, Bộ Xây Dựng có ý kiến như sau: 1. Thống nhất đề xuất của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đăng ký dự án xây dựng Hệ thống xử lý nước thải khu vực Tháp Chàm-thành phố Phan Rang-Tháp Chàm vào danh mục yêu cầu tài trợ ODA của Bỉ. 2. Trong quá trình lập dự án, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo đơn vị lập dự án làm rõ các nội dung sau: - Sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang- Tháp Chàm đã được phê duyệt. - Làm rõ trong quá trình triển khai thực hiện sẽ có sự gắn kết, phối hợp giữa các chương trình, dự án khác về thoát nước và xử lý nước thải đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau trong phạm vi dự án để không bị chồng lấn, đảm bảo dự án đạt hiệu quả đầu tư. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - UBND tỉnh Bình Thuận; Đã ký - Lưu VP, HTKT. Cao Lại Quang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2