intTypePromotion=1

Công văn 1505/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
9
download

Công văn 1505/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1505/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý hiệu chỉnh Quy hoạch bậc thang thuỷ điện Đồng Nai 8

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1505/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số : 1505/BXD-HĐXD -------------------- V/v: Góp ý hiệu chỉnh Quy hoạch bậc Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009 thang thuỷ điện Đồng Nai 8. Kính gửi : Bộ Công Thương Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 6636/BCT-NL ngày 13/7/2009 của Bộ Công Thương về việc góp ý hiệu chỉnh Quy hoạch bậc thang thuỷ điện sông Đồng Nai, kèm theo Báo cáo đầu tư dự án do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thuỷ lợi II lập tháng 3/2009. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án thuỷ điện Đồng Nai 8 trên dòng chính sông Đồng Nai, thuộc Quy hoạch bậc thang thuỷ điện sông Đồng Nai đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1483/CP-CN ngày 19/11/2002 với mực nước bình thường MNDBT=124m, công suất lắp máy Nlm=195 MW, do diện tích đất ngập tự nhiên của lòng hồ lớn (ngập đất nông nghiệp khoảng 6.200 ha; đất rừng khoảng 3.045 ha trong đó có một phần thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên; di dân, tái định cư khoảng 7.500 hộ) nên Dự án thuỷ điện Đồng Nai 8 không tham gia vào tổ hợp các dự án được phê duyệt trong Qui hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2006 đến 2015 có xét triển vọng đến năm 2025 (qui hoạch điện VI) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2007. Nhằm khai thác nguồn thuỷ năng sông Đồng Nai để bổ sung thêm nguồn điện góp phần giảm bớt áp lực thiếu điện tại khu vực, trên cơ sở kết quả nghiên cứu và kiến nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thuỷ lợi II, UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị hiệu chỉnh Quy hoạch dự án thuỷ điện Đồng Nai 8 từ một bậc chỉ có thuỷ điện Đồng Nai 8 (MNDBT= 124m, Nlm= 195 MW) thành 5 bậc thang thuỷ điện cột nước thấp với tổng công suất lắp máy là 164MW; tổng diện tích đất ngậm là 361ha; di dân, tái định cư là 66 hộ. Bộ Xây dựng thống nhất với phương án hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch trên, đã giảm thiểu diện tích ngập và hạn chế ảnh hưởng đến Vườn Quốc gia Cát Tiên, nhưng trong nội dung dự án cần làm rõ các vấn đề sau: - Ảnh hưởng trong quá trình thi công xây dựng công trình đến môi trường sinh thái động thực vật Vườn Quốc gia Cát Tiên do vị trí xây dựng các nhà máy thuỷ điện trên gần Vườn Quốc gia Cát Tiên. - Ảnh hưởng của việc điều chỉnh quy hoạch trên đến các dự án khác trong Quy hoạch bậc thang thuỷ điện sông Đồng Nai đã được phê duyệt và triển khai xây dựng. Với ý kiến trên, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG -Như trên THỨ TRƯỞNG -Lưu: VP, HĐXD. Đã ký Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2