Công văn 1530/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
187
lượt xem
50
download

Công văn 1530/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1530/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức dự toán xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1530/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1530/BXD-KTXD --------------------- V/v: Định mức dự toán xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Ban quản lý dự án Thăng Long Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1112/PMUTL-LHL ngày 16/6/2009 của Ban quản lý dự án Thăng Long về định mức dự toán xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Định mức công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu (mã hiệu AF.87200) tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng đã bao gồm hệ thống khung gông, cột chống, neo thép... 2. Định mức công tác quét nhựa bi tum (mã hiệu AK.94100) tại văn bản số 1776/BXD-VP được tính cho quét 1 lớp nhựa bi tum. 3. Đối với các công tác xây dựng chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức cho các công tác này như qui định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Ban quản lý dự án Thăng Long căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Trần Văn Sơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản