intTypePromotion=1

Công văn 236/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
104
lượt xem
5
download

Công văn 236/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 236/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay cho Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 236/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 236 /BXD-KHTC --------------------- V/v Hỗ trợ lãi suất vốn vay Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009 cho Công ty Cổ phần XM Công Thanh Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 682/VPCP-KTTH ngày 4/2/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay cho Công ty cổ phần xi măng Công Thanh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá thì Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Công Thanh thuộc Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh đã đi vào sản xuất từ tháng 7/2008 thuộc đối tượng được hưởng các ưu đãi về đầu tư của Nhà nước. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - CTCP Xi măng Công Thanh đã ký - Luu: VP, KHTC. Nguyễn Trần Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2