Công văn 4355/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Huong Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
115
lượt xem
11
download

Công văn 4355/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4355/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4355/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 4355/VPCP-KTTH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2008 cơ, găm hàng, tăng giá Kính gửi: Bộ Công Thương Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5232/BCT-QLTT ngày 20 tháng 6 năm 2008 báo cáo tình hình xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Bộ Công Thương khẩn trương lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá; tổng hợp các ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo Nghị định; chuẩn bị các nội dung cần thảo luận, xin ý kiến Thành viên Chính phủ để báo cáo tại Phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, các PTTg ; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TKBT, TTĐT; - Lưu: VT, KTTH (3). 17 Nguyễn Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản