Công văn 472/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Công văn 472/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 472/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 472/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ------------------- Số: 472/BXD-HĐXD Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009 V/v: chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng trong nước . Kính gửi: Văn phòng Chính phủ. Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 1508/VPCP-KTN ngày 10/3/2009 của Văn phòng Chính phủ kèm theo công văn số 827/UBND-ĐTMT ngày 04/3/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng trong nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Do việc thực hiện công tác đầu tư dự án kéo dài thời gian (từ năm 2006 đến nay) nên dự án trên được thực hiện theo quy định chuyển tiếp từ Nghị định 77/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/1997 đến Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ. Quy định chuyển tiếp được hướng dẫn tại Điều 45 Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ, theo đó: - Trường hợp Nhà đầu tư ký Hợp đồng Dự án trước ngày Nghị định 78/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và chưa được cấp giấy phép đầu tư không phải điều chỉnh lại Hợp đồng Dự án nhưng phải thực hiện thủ tục cấp giấy Chứng nhận đầu tư theo quy định của Nghị định này. - Trường hợp Nhà đầu tư chưa ký hợp đồng Dự án trước ngày Nghị định 78/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và chưa được cấp giấy phép đầu tư thì phải thực hiện theo quy định của Nghị định này. Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh giải trình rõ việc thực hiện Dự án này và đối chiếu với các quy định nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04). Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản