intTypePromotion=1

Công văn 4879/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
192
lượt xem
1
download

Công văn 4879/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4879/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung hạng mục phát sinh vào gói thầu số 2 và sử dụng đất, vốn trạm thu phí để xây dựng nhà hạt thuộc Dự án xây dựng cầu Thanh Trì

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4879/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4879/VPCP-CN V/v bổ sung hạng mục phát Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007 sinh vào gói thầu số 2 và sử dụng đất, vốn trạm thu phí để xây dựng nhà hạt thuộc Dự án xây dựng cầu Thanh Trì Kính - Bộ Giao thông vận tải; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải văn bản số 4506/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 7 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5670/BKH- KCHT&ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 11125/BTC-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2007 về việc bổ sung hạng mục phát sinh vào gói thầu số 2 và sử dụng đất, vốn của trạm thu phí để xây dựng nhà hạt thuộc Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Chấp thuận về nguyên tắc việc bổ sung hạng mục phát sinh vào gói thầu số 2 và sử dụng đất, vốn của trạm thu phí để xây dựng nhà hạt thuộc Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ liên quan tại các văn bản nêu trên. 2. Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về các thủ tục liên quan đến sử dụng đất đai; quyết định theo thẩm quyền việc bổ sung và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg CP; - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - UBND thành phố Hà Nội; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Kho bạc Trung ương; (Đã ký) - Ban QLDA Thăng Long (Tổ 24, P.Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, t/p Hà Nội); - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, ĐP, Website Chính phủ; - Lưu: VT, CN (3). 22 Văn Trọng Lý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2