intTypePromotion=1

Công văn 4895/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
195
lượt xem
1
download

Công văn 4895/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4895/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ cho vay chỉ định, kế hoạch Nhà nước sang cho vay thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4895/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4895/VPCP-KTTH V/v xử lý nợ cho vay chỉ định, Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007 kế hoạch Nhà nước sang cho vay thương mại Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10145/BTC-TCNH ngày 31 tháng 7 năm 2007 và công văn số 10773/BTC-TCNH ngày 13 tháng 8 năm 2007 về xử lý nợ cho vay theo chỉ định, kế hoạch Nhà nước sang cho vay thương mại, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý giao toàn bộ số dư nợ cho vay theo chỉ định, kế hoạch Nhà nước cho các ngân hàng thương mại nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm thu hồi nợ, phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro theo quy định như đối với các khoản vay thương mại. 2. Các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục giữ lãi suất cho vay ưu đãi đã ký với khách hàng; ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng theo cơ chế hiện hành tới khi khách hàng trả hết nợ gốc theo hợp đồng tín dụng hoặc khi ngân hàng xử lý các khoản nợ này bằng nguồn dự phòng rủi ro tín dụng. 3. Bộ Tài chính nghiên cứu, xác định mức cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm bù đắp chi phí hợp lý cho các ngân hàng thương mại nhà nước. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ Tài chính và cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; - PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, (Đã ký) các Vụ: TH, CN; - Website Chính phủ; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, KTTH (3). 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2