Công văn 731/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
5
download

Công văn 731/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 731/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 731/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 731/TTg-CN V/v điều chỉnh dự án đầu tư Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007 xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1) Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1467/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3292/BKH- TĐ&GSĐT ngày 15 tháng 5 năm 2007), Xây dựng (văn bản số 982/BXD-XL ngày 14 tháng 5 năm 2007), Tài chính (văn bản số 6149/BTC-ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2007) và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (văn bản số 346/UBND-GTXD ngày 23 tháng 3 năm 2007) về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ, hoàn chỉnh các nội dung điều chỉnh Dự án, bổ sung đủ các chi phí theo quy định vào tổng mức đầu tư, trên cơ sở đó quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh Dự án. 2. Về nguyên tắc, đồng ý Chủ đầu tư phát hành trái phiếu công trình có bảo lãnh của Chính phủ để đảm bảo phần vốn tăng thêm cho Dự án. Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức thực hiện. 3. Giao Bộ Tài chính tạm ứng đủ số vốn còn thiếu cho Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) để bổ sung vốn điều lệ 1000 tỷ đồng. VEC chịu trách nhiệm hoàn trả lại số vốn đã được tạm ứng từ nguồn bán quyền thu phí hai trạm Cầu Giẽ và Phù Đổng./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: KH&ĐT, XD, TC; (Đã ký) - UBND các tỉnh: Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình; - Công ty ĐTPT đường cao tốc VN; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Nguyễn Tấn Dũng Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP; - Lưu: VT, CN (3).
Đồng bộ tài khoản