intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 80/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

137
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 80/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc cơ sở nhà đất tại số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 80/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 80 /BXD- QLN ------------------------- V/v: cơ sở nhà đất tại số 5 Lê Duẩn Phường Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009 Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội Ngày 18/6/2009 Sở Xây dựng Hà Nội có công văn số 4292/SXD-QLN_KDBĐS về việc xin ý kiến thanh lý Hợp đồng thuê nhà, chuyển giao nhà số 5 Lê Duẩn thuộc sở hữu Nhà nước cho Công ty Thương mại Hà Nội thuê đất (kèm theo bản sao các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành liên quan, Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Cơ sở nhà đất số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội có diện tích đất là: 1.621, 3 m2 và 2.423 m2 nhà là tài sản thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội quản lý cho Công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ (nay là Công ty Siêu thị Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội) thuê để sản xuất, kinh doanh nên phải được quản lý sử dụng đúng mục đích, hiệu quả tài sản Nhà nước. 2. Việc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đề nghị được thanh lý ngôi nhà để hoàn trả vốn cho ngân sách và xin được thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ sở số 5 Lê Duẩn, Bộ Xây dựng xét thấy: theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước chỉ quy định hình thức bán tài sản trên đất gắn với chuyển nhượng quyền sử dung đất; không quy định đối với trường hợp bán tài sản trên đất gắn với việc cho thuê đất như đề nghị của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Về giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 5 Lê Duẩn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định theo quy định pháp luật. 3. Việc đầu tư xây dựng lại Trung tâm thương mại và dịch vụ tại số 5 Lê Duẩn phải đáp ứng yêu cầu về mỹ quan kiến trúc và phù hợp với quy hoạch xây dựng thành phố Hà Nội. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ - UBND TP Hà Nội; TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - Tổng Cty thương mại Hà Nội; Đã ký - Lưu: VP, Cục QLN 3b. Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2