intTypePromotion=1

Công văn 87/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
136
lượt xem
4
download

Công văn 87/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 87/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán giá gói thầu xây lắp theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 13/10/2005 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán c

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 87/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87 /BXD-KTXD ------------------- V/v: Điều chỉnh dự toán giá gói thầu xây lắp Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009 theo Thông tư số 16/2005/TT - BXD. Kính gửi: Công ty đầu tư-Xây dựng và phát triển công nghệ (I.C.D) Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 67/CV-C.ty ngày 08/6/2009 của Công ty đầu tư-Xây dựng và phát triển công nghệ (I.C.D) về việc điều chỉnh dự toán giá gói thầu xây lắp theo Thông tư số 16/2005/TT - BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại điểm 4 mục III Thông tư số 16/2005/TT - BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thì đối với những khối lượng xây dựng thực hiện kể từ ngày 01/10/2005 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Nội dung, tiêu chí để thương thảo, bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho những khối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán mà việc điều chỉnh người lao động không được hưởng. 2. Nếu việc điều chỉnh chi phí nêu trên mà dẫn đến vượt Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty đầu tư-Xây dựng và phát triển công nghệ (I.C.D) tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. Đã ký Phạm Văn Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2