Công văn 874/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Công văn 874/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 874/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, rà soát C/O không ghi giá FOB, rà soát C/O không ghi giá FOB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 874/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ------------------ Số: 874/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009 V/v kiểm tra, rà soát C/O không ghi giá FOB Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp lô hàng nhập khẩu có C/O không hợp lệ vẫn được cơ quan hải quan chấp nhận cho hưởng ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia, trong đó đáng chú ý là các C/O không ghi trị giá FOB tại ô số 9. Tổng cục yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện ngay các nội dung sau: 1. Tiến hành kiểm tra, rà soát các tờ khai nhập khẩu đã thông quan có C/O (mẫu D, E, AK) đã được chấp nhận nhưng trên C/O không ghi trị giá FOB tại ô số 9 và thực hiện truy thu (theo thuế suất không phải ưu đãi đặc biệt) trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày kiểm tra, phát hiện. 2. Chấn chỉnh việc kiểm tra C/O đối với hàng nhập khẩu theo các quy định hiện hành và các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. 3. Tổng hợp và báo cáo thống kê các trường hợp nêu trên về Tổng cục (qua Vụ GSQL) trước ngày 15/03/2009 theo bảng dưới đây: Loại C/O (mẫu D,E,AK), số tham STT Số TK Ngày cấp Mặt hàng Số thuế truy thu chiếu C/O Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản