intTypePromotion=1

Công văn 91/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
106
lượt xem
4
download

Công văn 91/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 91/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về phạm vi bảo lãnh tín dụng vốn vay đối với các doanh nghiệp là đơn vị tư vấn xây dựng theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 91/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 91/BXD-HĐXD --------------------- V/v: Phạm vi bảo lãnh tín dụng vốn vay đối với Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009 các doanh nghiệp là đơn vị tư vấn xây dựng theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng T668 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 21/CV-T668 ngày 13/5/2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng T668 hỏi về phạm vi bảo lãnh tín dụng vốn vay đối với các doanh nghiệp là đơn vị tư vấn xây dựng theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại được ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Do vậy, để hiểu rõ chi tiết các quy định về bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, đề nghị Công ty có văn bản hỏi Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ - Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 03). HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đã ký) Hoàng Thọ Vinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2