intTypePromotion=1

CT BỆNH LÝ LÁCH

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
57
lượt xem
13
download

CT BỆNH LÝ LÁCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Kích thước: thay đổi (nang bẩm sinh thường lớn, nang mắc phải thường nhỏ) • Phân loại: – Nang bẩm sinh: 10-25% – Nang mắc phải: 80%, thành xơ, đóng vôi thành (3550%) .Nang Lách CT • Nang bẩm sinh: – Hình cầu, đơn độc, giới hạn rõ, đậm độ nước – Thành mỏng, giới hạn rõ với mô lách bình thường – Xuất huyết, nhiễm trùng, đậm độ Protein cao: đậm độ cao – Không bắt thuốc viền, bên trong nang – Hiếm đóng vôi thành ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CT BỆNH LÝ LÁCH

 1. CT BỆNH LÝ LÁCH Bs Nguyễn Trí Dũng Khoa CĐHA, BV Chợ Rẫy
 2. Nang Lách • Kích thước: thay đổi (nang bẩm sinh thường lớn, nang mắc phải thường nhỏ) • Phân loại: – Nang bẩm sinh: 10-25% – Nang mắc phải: 80%, thành xơ, đóng vôi thành (35- 50%)
 3. Nang Lách CT • Nang bẩm sinh: – Hình cầu, đơn độc, giới hạn rõ, đậm độ nước – Thành mỏng, giới hạn rõ với mô lách bình thường – Xuất huyết, nhiễm trùng, đậm độ Protein cao: đậm độ cao – Không bắt thuốc viền, bên trong nang – Hiếm đóng vôi thành
 4. Nang Lách • Nang mắc phải: – Nhỏ, đơn độc, giới hạn rõ, đậm độ nước – Thường đóng vôi thành – Không bắt thuốc cản quang
 5. Viêm, Áp xe Lách • Kích thước: trung bình 3-5cm (áp xe do vi trùng sinh mủ),
 6. Viêm, Áp xe Lách • NECT: – Tổn thương đậm độ thấp giới hạn không rõ – Khí, mực dịch khí bên trong (hiếm) • CECT: – Bắt thuốc dạng viền – Phần phức hợp dịch không bắt thuốc, có thể lan ra dưới bao lách – Hiếm khi vỡ gây viêm phúc mạc.
 7. Nhồi máu Lách • Kích thước: thùy, phân thùy • Hình dạng: – Wedge-shaped (thường gặp nhất) – Hình tròn (hiếm)
 8. • NECT: khó phát hiện • CECT: – Phân thùy: Wedge-shaped hoặc hình tròn – Thùy: toàn bộ Lách không bắt thuốc cản quang, có hoặc không có "cortical rim sign"
 9. Hemangioma • U nguyên phát thường gặp nhất • (1) baét töông phaûn trung gian keùo daøi ñoàng nhaát • (2) baét thuoác ngoaïi bieân sôùm vôùi baét thuoác treã ñoàng nhaát • (3) baét thuoác ngoaïi bieân vôùi tieán trieån höôùng taâm nhöng baét thuoác keùo daøi vôùi phaàn seïo xô trung taâm. • Ñoùng voâi coù theå coù daïng ñöôøng hoaëc daïng voû tröùng
 10. Figure 11a. Multiple splenic hemangiomas in a 74-year-old asymptomatic man with a history of prostate cancer. Abbott R M et al. Radiographics 2004;24:1137-1163 ©2004 by Radiological Society of North America
 11. Figure 11b. Multiple splenic hemangiomas in a 74-year-old asymptomatic man with a history of prostate cancer. Abbott R M et al. Radiographics 2004;24:1137-1163 ©2004 by Radiological Society of North America
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2