Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông - đối với bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
6
download

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông - đối với bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông - đối với bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông - đối với bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại

  1. Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông - đối với bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quy chế thi, tuyển sinh Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở giáo dục và đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giáo dục và đào tạo Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:chưa có quy định cụ thể. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định đặc cách cho thí sinh
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Ngay khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng coi thi 1. Bước 1 chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Hội đồng chấm thi. Hội đồng chấm thi xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn 2. Bước 2 cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1 Điều này. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Biên bản xác nhận của Hội đồng coi thi; Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị ốm) hoặc 2. xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt). Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Điều kiện: + Điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt Thông tư số 04/2009/TT- 1. từ 5,0 trở lên; BGDĐT... + Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản